Cytaty o inteligencji

Zbiór cytatów na temat inteligencja.

Razem 271 cytatów o inteligencji:


Pablo Picasso Fotografia
Leonie Swann Fotografia
Reklama

„(...) w całej swojej chwale cesarze nie są władcami nieba ani bogami. Są tylko ludźmi.“

— Tang Zhen 1630 - 1704
Źródło: Jacques Gernet, Inteligencja Chin: społeczeństwo i mentalność, Warszawa, Wydawnictwo Fu Kang, 2008, s. 66.

Michio Kaku Fotografia
Józef Piłsudski Fotografia

„[To] człowiek o wielkiej wiedzy, fachowej i żywej inteligencji. (…) W nieszczęściach jedyny: nie opuszcza go nigdy zdrowy optymizm, tężyzna żołnierza i dobry humor.“

— Józef Piłsudski polski działacz niepodległościowy i polityk, premier, Naczelnik Państwa, twórca tzw. rządów sanacyjnych 1867 - 1935
o gen. Tadeuszu Rozwadowskim, po tym jak osadzono go w wileńskim więzieniu na Antokolu.

„Aby panował ład polityczny, musi istnieć kontakt [między władcą a jego ludem], by istniał kontakt, musi być bliskość.“

— Tang Zhen 1630 - 1704
Źródło: Jacques Gernet, Inteligencja Chin: społeczeństwo i mentalność, Warszawa, Wydawnictwo Fu Kang, 2008, s. 67.

Wacław Nałkowski Fotografia
Ludwik Dorn Fotografia
Reklama

„Przed Wielką Polską chylę czoło! Kocham ją, pozostanę jej wierną do końca życia, ja, polska Żydówka.“

— Dora Kacnelson polska historyk, literaturoznawca i slawistka, badaczka dziejów Kresów Wschodnich i polskich zesłańców 1921 - 2003
wypowiedź kończąca wykład w Klubie Inteligencji Katolickiej w Lublinie wygłoszony 20 listopada 2002

„Ledwośmy się po dwudziestu latach nieobecności PZPR dorobili nowej siły przewodniej, a już musi ona walczyć z faszyzmem. Przeciętny zabiegany Polak tego nie zauważa, ale po to ma czujną partię pomunistyczną i postępową inteligencję medialną, by w porę ostrzegały go przed odradzającym się faszyzmem.“

— Marek Król dziennikarz polski, działacz polityczny 1953
Źródło: [http://www. se. pl/wydarzenia/opinie/pomunizm_159957. html Marek Król: Pomunizm, którego przywódcą jest Donald Tusk walczy z faszystami, se. pl, 15 listopada 2011]

Reklama
Piotr Abelard Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia

„Klasy charakteryzujące się słabą wydajnością gospodarczą, lub niską inteligencją, bądź obiema tymi cechami są na ogół szczególnie religijne. Przykładem może tu być ludność murzyńska na Południu i większość imigrantów pochodzących z klas niższych, czy większość ludności wiejskiej – zwłaszcza w regionach zacofanych pod względem rozwoju oświaty, gospodarki lub kontaktów ekonomicznych z resztą społeczeństwa. Podobnie ma się rzecz w przypadku „dziedzicznej warstwy ubogiej” – bardzo w Ameryce nielicznej lub grup przestępczych i zdemoralizowanych. Religijność tych ostatnich przejawia się częściej w naiwnej, animistycznej wierze w „szczęście” i skuteczność praktyk szamańskich, aniżeli w formalnej przynależności do określonego kościoła. Z drugiej strony wśród klasy rzemieślniczej da się zaobserwować stopniowy odwrót od religii antropomorficznych i zanik praktyk religijnych. Postawy tej klasy w szczególnym stopniu podlegają wpływom nowocześnie zorganizowanego przemysłu, który wymaga rzeczowego podejścia do zjawisk otaczającego świata oraz widzenia ich z perspektywy następstwa zdarzeń oraz praw przyczynowych. Jednocześnie członkowie tej klasy nie są ani tak niedożywieni, ani przepracowani, aby nie istniał u nich pewien margines energii życiowej niezbędnej do przystosowania się do nowych warunków.“

— Thorstein Veblen ekonomista i socjolog amerykański 1857 - 1929

Natępna