Cytaty o przyjaźni


„Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły.“

Michel de Montaigne Fotografia
Michel de Montaigne 62
filozof francuski 1533 – 1592
„Kiedy miłość zmieni się w przyjaźń, wyparuje i zniknie.“


Houari Boumedienne Fotografia
Houari Boumedienne 4
1932 – 1978
„Nie ma problemów spornych między Moskwą i Algierem. Oba kraje, których stanowiska są zbliżone, pragną jedynie jeszcze większego zacieśnienia więzów przyjaźni.“ do korespondenta franuskiej AFP, nagabywany, co będzie tematem rozmów z radzieckim premierem Aleksiejem Kosyginem w 1971.

Karol Radek Fotografia
Karol Radek 5
polityk austriacki 1885 – 1939
„Z marszałkiem Piłsudskim schodzi do grobu postać organizatora niepodległości Państwa Polskiego, który rozumiał, ze polskich ruch niepodległościowy musi zbrojnie wystąpić przeciwko Rosji (...) Pakt o nieagresji nie jest dla ZSRR wyłącznie dokumentem dyplomatycznym, lecz wyrazem głębokiego pragnienia by żyć z Polska w pokoju. Naszą sprawą nad mogiłą człowieka, którego jedyną namiętnością była myśl o niepodległości i wielkości Polski, tak jak On rozumiał, jest wyciągnięcie ręki do narodu polskiego i powiedzenie mu: Nic nie grozi Polsce ze strony ZSRR. Przyjaźń Polski i ZSRR może stać się kamieniem węgielnym pokoju w Europie.“ reakcja na śmierć Józefa Piłsudskiego w oświadczeniu prasowym.

Zbigniew Sojka 1
polski chemik 1955
„Bliskie kontakty obu uniwersytetów nie ograniczały się li tylko do współpracy naukowej, lecz przyczyniły się również do powstania licznych i mocnych więzów przyjaźni. Wielu dowodów duchowego, a nawet materialnego wsparcia doznaliśmy ze strony niemieckich kolegów w mrocznych dniach stanu wojennego. Pomimo silnej presji zewnętrznej koledzy z Jeny nie zaprzestali kontaktów z Uniwersytetem Jagiellońskim, a wymiana naukowców oraz studentów, a także wspólne seminaria, co było godnym podkreślenia ewenementem, trwały przez cały ten czas.“ o współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Jenie.

Sheikh Mujibur Rahman Fotografia
Sheikh Mujibur Rahman 3
1920 – 1975
„Armia indyjska dokonała bezprecedensowego czynu, uwalniając nas z kleszczy pakistańskich barbarzyńców. Będziemy zawsze pamiętali z największą wdzięcznością pomoc, jakiej nam udzieliła w najcięższym okresie kryzysu. Z serca też dziękuję pani Gandhi i narodowi Indii oraz armii indyjskiej za pomoc, jakiej udzieliły, dając schronienie wypędzonym z Bangladeszu oraz w szkoleniu sił partyzanckich Mukti Bahini w czasie wojny o wyzwolenie. Przyjaźń między Bangladeszem a Indiami oparta na zasadach współistnienia i wzajemnego szacunku będzie trwała na zawsze. Ofiarowujemy wam naszą miłość, bo nic innego nie mamy.“ podczas ceremonii pożegnania stacjonujących w Bangladeszu wojsk indyjskich (12 marca 1972).

Eustachy Januszkiewicz 2
polski pisarz, wydawca i księgarz 1805 – 1874
„A wtem widzimy powstającego Adama [Mickiewicza]. Cała twarz jego przybrała jakąś anielską postać i dziwna, niepojęta światłość otoczyła jego skronie. Powstali wszyscy jakby na zjawienie się bóstwa przychodzącego odwiedzić śmiertelnych. A on wypuszczał z ust swych rzekę słów, najcudowniejszych myśli i rymów, z taką siłą, gwałtownością i mocą, a razem z takim wdziękiem, że im nic równego nie było. Taki pęd niewstrzymany, że nam oddech tamowało. Staliśmy w osłupieniu, milczenie było grobowe. Całej jego improwizacji było może półtorasta wierszy. Kiedy ją skończył, nastąpiła chwila najuroczystsza dla wieszcza, bo wszyscy zalali się łzami, jeden okrzyk uwielbienia wyrwał się z piersi, wszyscy padli przed nim na kolana. Jakieś uczucie spólnej miłości ogarnęło serce wszystkich. Mało znajomi ściskali się jak dawni przyjaciele, poprzysięgali sobie wzajemną przyjaźń. Byli i tacy, co doznali nerwowego ataku, jakiegoś konwulsyjnego wzruszenia. Chorzy mówili, że są uzdrowieni, a artyści czuli w sobie nową siłę twórczą, która im w tej chwili geniusz użyczał.“ relacja z organizowanej przez siebie uczty, na której był Adam Mickiewicz

Władysław Bartoszewski Fotografia
Władysław Bartoszewski 53
polski polityk, działacz społeczny, historyk 1922 – 2015
„Do Bronisława Wildsteina mam osobistą sympatię, mogę nawet powiedzieć, że się przyjaźnimy. Faktu wyniesienia listy nazwisk z IPN nie chcę komentować, ale sądzę, że honorowanie tytułem kustosza red. Wildsteina to brak zachowania proporcji.“ komentarz do propozycji przyznania Bronisławowi Wildsteinowi nagrody Kustosza Pamięci Narodowej (m. in. za upublicznienie listy katalogowej IPN, tzw. „listy Wildsteina”).


Markiza de Montespan Fotografia
Markiza de Montespan 2
metresa króla Francji Ludwika XIV 1640 – 1707
„Proszę o przyjaźń króla i następcy tronu; proszę, abym pozostała w łasce i aby królowa pozostała bezdzietna, aby król opuścił tę Valliere i nie okazywał jej już żadnych względów i gdy król porzuci żonę, abym mogła zająć jej miejsce.“ podczas pierwszej czarnej mszy w 1667, kiedy kochanką króla była Catherine Valliere.

„Asymmetry tworzy nić powiązań, wzajemnych relacji i przyjaźni. To się czuje.(...) Myślę że chodzi tu o coś więcej niż program artystyczny, którego aż się chce być częścią. Z pewnością zapał całej ekipy realizującej festiwal udziela się wykonawcom. Nasza ekipa organizacyjna, techniczna, bookingowa, promocja i wolontariusze to ludzie z pasją. Asymmetry to ich dzieło. To praca każdego z każdym. Ich wysiłek, pomysłowość i zaradność oraz swoista atmosfera, przenosi się, jak ja to nazywam, przez rampę. Wiedzą to doskonale także widzowie, którzy przyjeżdżają do Wrocławia z całej Europy. Jest ich z roku na rok coraz więcej.“ o Asymmetry Festival.

„To film (...) o miłości, przyjaźni, wolności, buncie i muzyce. O ucieczce, o marzeniach, o tym, że życie jest nieprzewidywalne i zaskakujące. To kameralna i ponadczasowa opowieść, która pokazuje to, co w ludziach najciekawsze.“ o filmie Wszystko, co kocham.

Stanisław Papczyński 21
zakonnik polski, założyciel katolickiego zgromadzenia ma... 1631 – 1701
„Jeśli dla ciebie, o duszo moja, wszyscy są bardzo przyjaźni, to pamiętaj o nieprzyjaciołach Twego Pana i wszystkich dalekich od Jego miłości polecaj Oblubieńcowi Jezusowi swoimi łzami i pokornymi modlitwami.“ Wskazania (Zawsze przebaczaj).


Roque Sáenz Peña Fotografia
Roque Sáenz Peña 2
1851 – 1914
„Ameryka dla ludzkości, przyjaźń dla Europy.“ odpowiadając na zawołanie zwolenników unii celnej, które brzmiało „Ameryka dla Amerykanów”

Vijaya Lakshmi Pandit Fotografia
Vijaya Lakshmi Pandit 1
1900 – 1990
„Zachód ma do zaofiarowania narodom Azji tylko śmierć. Wschód ofiarowuje nam życie, przyjaźń i miłość.“ słowa z 1954

Robert Więckiewicz Fotografia
Robert Więckiewicz 13
aktor polski 1967
„Najbardziej interesująca była dla mnie relacja Pawełka – dziecka, i Andrzeja – mężczyzny nie do końca dojrzałego w swoich emocjach. Jest alkoholikiem, ale mnie bardziej od zewnętrznych objawów jego choroby ciekawiło, skąd się wziął ten jego gigantyczny życiowy zakręt, z którego nie może się wydostać. Piękna opowieść o przyjaźni. Skrajne emocje, trochę śmiesznie, trochę smutno. Mnie ta historia wzruszyła. Czytając scenariusz, popłakałem się.“ o roli w filmie Wszystko będzie dobrze.

Augustyn I Fotografia
Augustyn I 8
1783 – 1824
„Separacja Ameryki Północnej, Wasza Królewska Mość, jest nieunikniona. Niech zatem będzie niepodległość, ale nie za cenę krwi tej samej rodziny; niech przybędzie tu władca z domu Waszej Królewskiej Mości i zasiądzie tu na tronie i niech zawiążą się jak najbliższe stosunki przyjaźni pomiędzy dwoma boskimi monarchami…“ Augustyn I trzykrotnie prosił hiszpańskiego króla Ferdynanda VII o następcę dworu królewskiego, który zasiadłby na tronie Meksyku.