Bohdan Cywiński cytaty

5  0

Bohdan Cywiński

Data urodzenia: 1939

Reklama

Bohdan Hieronim Cywiński – polski publicysta, historyk idei, opozycjonista i działacz społeczny, profesor nauk humanistycznych.

Jest ojcem historyka Piotra Cywińskiego. Mieszka w Przerośli.

Podobni autorzy

Aleksander Gleichgewicht1
polski działacz opozycji
Lech Wałęsa Fotografia
Lech Wałęsa128
polski polityk i działacz związkowy, przywódca Solidarno...
Andrzej Wielowieyski Fotografia
Andrzej Wielowieyski2
polski polityk
Zdzisław Najder Fotografia
Zdzisław Najder3
działacz opozycji w okresie PRL, historyk literatury
Grażyna Kuroń Fotografia
Grażyna Kuroń1
polska działaczka opozycji antykomunistycznej, żona Jacka
Stefan Wilkanowicz Fotografia
Stefan Wilkanowicz1
dziennikarz polski, działacz katolicki

Cytaty Bohdan Cywiński

Reklama

„Nasze państwo należy przekształcać w strukturę służby, w aparat służby ludzkiemu dobru w Polsce i wokół niej. To należałoby uznać za naturalne zadanie numer jeden – przede wszystkim dla polskiego inteligenta.“

— Bohdan Cywiński
Źródło: Henryk Domański, Inteligencja w Polsce: specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? http://books.google.pl/books?id=4EMoAQAAIAAJ&q=Nasze+pa%C5%84stwo+nale%C5%BCy+przekszta%C5%82ca%C4%87+w+struktur%C4%99+s%C5%82u%C5%BCby,+w+aparat+s%C5%82u%C5%BCby+ludzkiemu+dobru+w+Polsce+i+wok%C3%B3%C5%82+niej.+To+nale%C5%BCa%C5%82oby+uzna%C4%87+za+naturalne+zadanie+numer+jeden+-+przede+wszystkim+dla+polskiego+inteligenta&dq=Nasze+pa%C5%84stwo+nale%C5%BCy+przekszta%C5%82ca%C4%87+w+struktur%C4%99+s%C5%82u%C5%BCby,+w+aparat+s%C5%82u%C5%BCby+ludzkiemu+dobru+w+Polsce+i+wok%C3%B3%C5%82+niej.+To+nale%C5%BCa%C5%82oby+uzna%C4%87+za+naturalne+zadanie+numer+jeden+-+przede+wszystkim+dla+polskiego+inteligenta&hl=pl&ei=eVaZTKewFMnNswbfrpilDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2008, s. 117.

Dzisiejsze rocznice
Andrzej Pilipiuk Fotografia
Andrzej Pilipiuk63
polski pisarz 1974
Henryk IV Lancaster Fotografia
Henryk IV Lancaster2
król Anglii 1366 - 1413
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Aleksander Gleichgewicht1
polski działacz opozycji
Lech Wałęsa Fotografia
Lech Wałęsa128
polski polityk i działacz związkowy, przywódca Solidarno...
Andrzej Wielowieyski Fotografia
Andrzej Wielowieyski2
polski polityk
Zdzisław Najder Fotografia
Zdzisław Najder3
działacz opozycji w okresie PRL, historyk literatury