Bohdan Cywiński cytaty

5  0

Bohdan Cywiński

Data urodzenia: 1939

Reklama

Bohdan Hieronim Cywiński – polski publicysta, historyk idei, opozycjonista i działacz społeczny, profesor nauk humanistycznych.

Jest ojcem historyka Piotra Cywińskiego. Mieszka w Przerośli.

Podobni autorzy

Aleksander Gleichgewicht1
polski działacz opozycji
Lech Wałęsa Fotografia
Lech Wałęsa128
polski polityk i działacz związkowy, przywódca Solidarno...
Andrzej Wielowieyski Fotografia
Andrzej Wielowieyski2
polski polityk
Zdzisław Najder Fotografia
Zdzisław Najder3
działacz opozycji w okresie PRL, historyk literatury
Grażyna Kuroń Fotografia
Grażyna Kuroń1
polska działaczka opozycji antykomunistycznej, żona Jacka
Mateusz Kijowski Fotografia
Mateusz Kijowski6
działacz społeczny, publicysta

Cytaty Bohdan Cywiński

„Nasze państwo należy przekształcać w strukturę służby, w aparat służby ludzkiemu dobru w Polsce i wokół niej. To należałoby uznać za naturalne zadanie numer jeden – przede wszystkim dla polskiego inteligenta.“

— Bohdan Cywiński
Źródło: Henryk Domański, [http://books. google. pl/books? id=4EMoAQAAIAAJ&q=Nasze+pa%C5%84stwo+nale%C5%BCy+przekszta%C5%82ca%C4%87+w+struktur%C4%99+s%C5%82u%C5%BCby,+w+aparat+s%C5%82u%C5%BCby+ludzkiemu+dobru+w+Polsce+i+wok%C3%B3%C5%82+niej.+To+nale%C5%BCa%C5%82oby+uzna%C4%87+za+naturalne+zadanie+numer+jeden+-+przede+wszystkim+dla+polskiego+inteligenta&dq=Nasze+pa%C5%84stwo+nale%C5%BCy+przekszta%C5%82ca%C4%87+w+struktur%C4%99+s%C5%82u%C5%BCby,+w+aparat+s%C5%82u%C5%BCby+ludzkiemu+dobru+w+Polsce+i+wok%C3%B3%C5%82+niej.+To+nale%C5%BCa%C5%82oby+uzna%C4%87+za+naturalne+zadanie+numer+jeden+-+przede+wszystkim+dla+polskiego+inteligenta&hl=pl&ei=eVaZTKewFMnNswbfrpilDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA Inteligencja w Polsce: specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? ], Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2008, s. 117.

Reklama
Dzisiejsze rocznice
Lysander Spooner Fotografia
Lysander Spooner2
1808 - 1887
Simon Rattle Fotografia
Simon Rattle1
dyrygent angielski 1955
Hedy Lamarr Fotografia
Hedy Lamarr
aktorka austriacka 1914 - 2000
Frederick Herzberg
1923 - 2000
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Aleksander Gleichgewicht1
polski działacz opozycji
Lech Wałęsa Fotografia
Lech Wałęsa128
polski polityk i działacz związkowy, przywódca Solidarno...
Andrzej Wielowieyski Fotografia
Andrzej Wielowieyski2
polski polityk
Zdzisław Najder Fotografia
Zdzisław Najder3
działacz opozycji w okresie PRL, historyk literatury