Cytaty o wierności

Zbiór cytatów na temat wierność.

Pokrewne tematy

Razem 93 cytatów o wierności:


Piotr Morta Fotografia
Zofia Nałkowska Fotografia

„Wierność cenna jest tylko w takiej kobiecie, którą ona coś kosztuje.“

— Zofia Nałkowska pisarka polska, publicystka i dramatopisarka 1884 - 1954
Źródło: s. 14

Reklama

„Kościół jest wspólnotą opartą na wierze w Trójjedynego Boga i na wzajemnej miłości. Ta wspólnota jest otwarta, gotowa przyjąć wszystkich, którzy prawo miłości Boga i bliźniego przyjmują jako zasadę swojego życia.
Kościół jest wspólnotą żywą, to znaczy, przez sakrament Chrztu świętego wciąż rodzi swoje dzieci. W ten sposób rodzina, którą jest Kościół stale się powiększa.
Kościół kocha swoje dzieci i dlatego wychowuje je do życia doskonałego, czyli do świętości.
Kościół karmi nas słowem Bożym i Eucharystią. Oczyszcza nas i umacnia przez sakramenty święte.
Kościół prowadzi do pojednania z miłosiernym Ojcem nawet tych, którzy odeszli od Niego wiele lat temu.
Kościół wreszcie jest wspólnotą otwartą na innych, nie tylko na inaczej wierzących ale także na niewierzących.
Kościół w swojej nauce dba o wierność temu wszystkiemu, co przekazał nam Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i założyciel Kościoła świętego. Dlatego Kościół święty, powszechny, czyli katolicki jest taki, jak rodzinny dom: zawsze ten sam w nauce i tradycji.“

— Wojciech Ziemba polski duchowny katolicki, arcybiskup białostocki 1941
Źródło: [http://archwarmia. pl/biskupi/arcybiskup-wojciech-ziemba-metropolita-warminski/listy-pasterskie/list-pasterski-na-rozpoczecie-roku-duszpasterskiego-2011-2012-kosciol-naszym-domem/ List pasterski na rozpoczęcie roku duszpasterskiego 2011/2012], archwarmia. pl, 26 listopada 2011

Jan Zieja Fotografia

„Moja odmowa nie ma charakteru demonstracji politycznej, lecz jest sprawą sumienia.“

— Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991
uzasadniając w 1953 r. odmowę złożenia ślubowania na wierność PRL, które już zaprzysiągł cały Episkopat.

Marcel Lefebvre Fotografia
Seneka Starszy Fotografia

„Najważniejsza jest wierność kompozytorowi.“

— Michał Znaniecki 1969
Źródło: Alina Mrowińska, [http://www. e-teatr. pl/pl/artykuly/129925. html Żeby panie trzasnęły drzwiami, „Gazeta Wyborcza” nr 299, „Wysokie Obcasy”, 19 grudnia 2011]

Stanisław Brzozowski Fotografia
Reklama
Osip Mandelsztam Fotografia
Arthur Schnitzler Fotografia
Mika Waltari Fotografia
Milan Kundera Fotografia
Reklama
Alessandro Baricco Fotografia

„Otóż moim zdaniem ten antysemityzm ma dwie różne przyczyny, albo jeśli ktoś woli, istnieją dwa rodzaje antysemityzmu i antysemitów. Jeden ma charakter ludowy, odruchowy i w gruncie rzeczy gospodarczy. Mechanizm powstania tego antysemityzmu znakomicie opisał w rzeczy o sprawie żydowskiej Karol Marks. Ten antysemityzm jest skutkiem utożsamiania Żydów z wyzyskiwaczem. W Polsce rzecz przedstawia się tak, że głównym wyzyskiwaczem chłopa był szlachcic polski, ale ten był zwykle chroniony przez feudalną ideologię (bunt Szeli jest wyjątkiem w tej dziedzinie). Nienawiść skupiała się więc na wyzyskiwaczu numer dwa, na karczmarzu Żydzie i to tym łatwiej, że był on człowiekiem pod wieloma względami obcym. To był jeden rodzaj antysemityzmu.
Ale w Polsce, jak i gdzie indziej, mieliśmy także inny rodzaj, intelektualny. Podczas gdy pierwszy typ był rozpowszechniony w ludzie, drugi był wytworem inteligencji i miał w niej najwięcej zwolenników. Tym antysemitom nie chodziło o sprawy gospodarcze, ale o kulturalne. Stwierdzali, że Żydzi byli przedstawicielami obcej wiary i kultury, i że jako tacy działali rozkładowo na naszą kulturę narodową, podkopywali wiarę, moralność, wierność ideałom narodowym i tak dalej. A że mieli ogromny wpływ na prasę i piśmiennictwo, stanowili poważne zagrożenie samego istnienia narodu polskiego. Dodajmy że w przytłaczającej większości nie utożsamiali się z Polską, w tych trudnych walkach pozostawali „neutralni”. Jeśli chodzi o mnie odrzucam obie wersje antysemityzmu.“

— Józef Maria Bocheński polski duchowny katolicki, dominikanin, filozof 1902 - 1995
Źródło: s. 31, 32

„Historia sama sobie sens nadaje, tworząc wartości, które zasługują na wierność.“

— Paweł Jasienica polski pisarz i eseista 1909 - 1970
Źródło: wyd. PWN, Warszawa 1966, s. 152

Natępna