Cyprian Kamil Norwid cytaty

Cyprian Kamil Norwid Fotografia

59   0

Cyprian Kamil Norwid

Data urodzenia: 24. Wrzesień 1821
Data zgonu: 23. Maj 1883

Cyprian Kamil Norwid, właściwie Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid herbu Topór – polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.

Często uznawany za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Wielu historyków literatury uważa jednak taki pogląd za zbytnie uproszczenie, zaliczając jego twórczość raczej do klasycyzmu i parnasizmu.

Przeważającą część swojego życia spędził za granicą, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy i utrzymując się z prac dorywczych. Twórczość Norwida, trudna do zrozumienia dla jemu współczesnych, została zapomniana po jego śmierci. Został odkryty ponownie dopiero w okresie Młodej Polski głównie za sprawą Zenona Przesmyckiego-Miriama .

Cytaty Cyprian Kamil NorwidCyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883
„Słowo jest ogień – milczenie jest lawa.“Źródło: Poezja i dobroć, op. cit., s. 431.

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883
„Ponad wszystkie wasze uroki,
Ty! Poezjo, i ty Wymowo,
Jeden – wiecznie będzie wysoki:
Odpowiednie dać rzeczy – słowo!“
Źródło: Jan Miodek, Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, s. 5.

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883
„I stąd największym prosty lud poetą,
Co nuci z dłońmi ziemią brązowemi.“
Źródło: Promethidion, wyd. IW „Bibljoteka Polska”, Warszawa 1923, s. 17.

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883
„(…) kto inny ma laur i nadzieję,
Ja – jeden zaszczyt: być człekiem.“
Źródło: Odpowiedź III w: Dzieła zebrane, t. I, Poezje, Warszawa 1966, s. 455–456.

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883
„Rubaszność – zatrzymany w postępie heroizm.“Źródło: Księga toastów i humoru biesiadnego, wybór i oprac. Leszek Bubel, wyd. Zamek, Warszawa 1995, s. 149.


Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883
„Autorów sądzą ich dzieła.“Źródło: Józef Franciszek Fert, Norwid. Poeta dialogu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883
„Wolność nie jest to dziewica.“Źródło: Jolanta Chojak, Słownik języka Cypriana Norwida, Warszawa 1988, wyd. UW, s. 86.

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883
„Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom, a Prawdom kazać, by stały za drzwiami.“Źródło: Stanisław Makowski, Cyprian Norwid, Wyd. Naukowe, 1986, s. 39.

Cyprian Kamil Norwid Fotografia
Cyprian Kamil Norwid59
polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 – 1883

Podobni autorzy