Angielskie cytaty z tłumaczeniem

Poznaj dobrze znane i przydatne cytaty, zwroty i powiedzenia w języku angielskim. Cytaty w języku angielskim z tłumaczeniami.


Terry Pratchett Fotografia

„Starzy bogowie wykonują nowe zadania.“
Old gods do new jobs.

—  Terry Pratchett angielski pisarz 1948 - 2015
Hogfather

Witold Gombrowicz Fotografia

„(…) jest naiwnością mniemanie, jakoby zachwyt nasz wobec dzieła sztuki z nas samych pochodził: że zachwyt ten w sporej mierze nie rodzi się z ludzi, ale między ludźmi, i jest to tak jakbyśmy wzajemnie zmuszali się do zachwytu (choć nikt „osobiście” nie jest zachwycony).“
It is naive to believe that the admiration for a masterpiece is spontaneous. The admiration, to a great extent, is not born within people but between people, as if we forced each other to admire (while no one is “personally” enraptured).

—  Witold Gombrowicz pisarz polski 1904 - 1969
Dziennik, 1956, XX, Wtorek I

Reklama
Witold Gombrowicz Fotografia

„Dzieje kultury wykazują, ze głupota jest siostrą bliźniaczą rozumu, ona rośnie najbujniej nie na glebie dziewiczej ignorancji, lecz na gruncie uprawnym siódmym potem doktorów i profesorów. Wielkie absurdy nie są wymyślane przez tych, których rozum krząta się wokół spraw codziennych. Nic dziwnego zatem, że właśnie najintensywniejsi myśliciele bywali producentami największego głupstwa.“
The history of culture shows that foolishness is a twin sister of wisdom. It does not flourish on the fields of pure ignorance but on the fields tirelessly plowed by doctors and professors. Great absurdities do not flourish where one is busy with everyday life. No wonder that sometimes most vigorous thinkers come up with utmost stupidities.

—  Witold Gombrowicz pisarz polski 1904 - 1969
Dziennik 1956, XIX, Thursday

Witold Gombrowicz Fotografia

„Mnie Bóg, w życiu moim, nigdy nie był potrzebny – od najwcześniejszego dzieciństwa, ani przez pięć minut – byłem zawsze samowystarczalny.“
I have never in my life needed God - from the infancy, since I was 5, I was self-sufficient.

—  Witold Gombrowicz pisarz polski 1904 - 1969
Źródło: J. Kijewski, Ateista, Wyd. Trzecia Droga, Nowy Jork 1999

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Thomas Kuhn
amerykański filozof nauki 1922 - 1996
John Cowper Powys Fotografia
John Cowper Powys
1872 - 1963
Następne dziesiejsze rocznice