Cytaty o nauczycielach

Zbiór cytatów na temat nauczyciel.

Pokrewne tematy

Razem 341 cytatów o nauczycielach:


„Czy ci, którzy 20, 30 lat temu dołączyli do sztafety pokoleń walczących o Polskę niepodległą, o zdrowym ustroju państwowym i katolicką, o Polskę wierną swojej tysiącletniej tradycji narodu będącego antemurale christianitatis, w swoich najbardziej pesymistycznych prognozach mogli sobie wyobrazić, że w wolnej i niepodległej Polsce działalność ustawodawcza będzie się sprowadzała do kserokopiowania zarządzeń zagranicznego i ponadpaństwowego ośrodka władzy? Że odzyskanie własności zagrabionej przez komunistów będzie drogą przez mękę, podczas gdy majątek publiczny będzie rozkradany i rozdawany aferzystom za bezcen? (...) Że nie tylko obce parlamenty będą uchwalały rezolucje potępiające takie polskie myślozbrodnie, jak antysemityzm czy homofobia, ale znajdą się i polscy eurodeputowani, którzy za tymi rezolucjami będą głosować? Że w imię obłędnej ideologii prawoczłowieczej zostanie odrzucone, jako rzekome barbarzyństwo, ius gladii [kara śmierci] dla złoczyńców, ale medialna kampania kłamstwa i nienawiści może doprowadzić do prawdziwie barbarzyńskiego zabójstwa dziecka w łonie małoletniej matki? Że największe świętości wiary katolickiej będą bluźnierczo a bezkarnie profanowane, a marszałkowie obu izb parlamentu przyłączą się do ataków na Ojca Świętego za jego gest otwarcia wobec niezłomnych obrońców Tradycji? Że minister oświaty będzie nasyłać urzędowe kontrole na politycznie niepoprawnych nauczycieli akademickich, a lobby sodomickie potrafi skutecznie zmusić katolicką uczelnię do odwołania konferencji naukowej? Że z wyższych uczelni zniknie wprawdzie nieskuteczna już stara wersja marksizmu-leninizmu, ale zastąpi ją nowocześniejsza wersja marksizmu kulturowego, promującego intelektualny syfilis pseudonauk w rodzaju feminizmu, gender studies czy queer? Nie, tego wszystkiego nie mogliśmy się spodziewać w najczarniejszych myślach. To, że z rozkładu komunizmu wyłoni się Polska tolerancjonistyczna dla każdej niegodziwości, a pogardliwie odpychającą każdą cnotę - nie mogło być nawet brane pod uwagę, bo przekraczało miarę wyobraźni. Kiedy kombatant walki o Polskę z któregokolwiek pokolenia słyszy, że kwestiami serio dyskutowanymi są definicja małżeństwa i parytet płci na listach wyborczych, musi zadawać sobie pytanie jak pan Zagłoba: „azali tylko ja jeden jestem trzeźwy in universo?".“

— Jacek Bartyzel polski publicysta, działacz opozycji w czasach PRL 1956
Źródło: Na ubitej ziemi. Moje awantury dwudziestolecia, Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s. 6, 7.

Gustave Courbet Fotografia

„(…) każdy artysta powinien być sobie własnym nauczycielem (…).“

— Gustave Courbet malarz francuski 1819 - 1877
Źródło: Zdzisław Kępiński, Impresjonizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982, s. 41.

Reklama
Mieczysław Ryba Fotografia

„Ojciec Krąpiec to wielki nauczyciel dla ludzi zajmujących się sprawami politycznymi.“

— Mieczysław Ryba polski historyk 1969
Źródło: [http://www. naszdziennik. pl/index. php? dat=20080516&typ=mi&id=mi22. txt O ludzką politykę, naszdziennik. pl, 16 maja 2008]

Edwin Bendyk Fotografia
Fryderyk Chopin Fotografia

„Czas to najlepsza cenzura, cierpliwość najdoskonalszy nauczyciel.“

— Fryderyk Chopin polski kompozytor i pianista XIX wieku 1810 - 1849
do rodziny 11 października 1845.

Marek Bojarski Fotografia

„Jestem nauczycielem, moim nadrzędnym celem jest uczenie innych (...)“

— Marek Bojarski polski prawnik 1946
Źródło: Katarzyna Kaczorowska, [http://www. gazetawroclawska. pl/artykul/334571, prof-bojarski-moim-nadrzednym-celem-jest-uczenie-innych,3, id, t, sa. html Prof. Bojarski: Moim nadrzędnym celem jest uczenie innych, gazetawroclawska. pl, 20 listopada 2010]

Reklama

„Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.“

— Zbigniew Kwieciński pedagog polski 1941
Źródło: Edukacja wobec wyzwań demokracji w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 8.

Paul K. Feyerabend Fotografia
Andrzej Lepper Fotografia
Jan XXII Fotografia
Reklama
Marcel Lefebvre Fotografia
Witold Gombrowicz Fotografia
Antoni Słonimski Fotografia
Natępna