Jacque Fresco cytaty

Jacque Fresco Fotografia
4  0

Jacque Fresco

Data urodzenia: 13. Marzec 1916
Data zgonu: 18. Maj 2017

Reklama

Jacque Fresco - amerykański futurolog, architekt i projektant mieszkający na Florydzie.

Proponuje oryginalne rozwiązania w strukturach społeczeństw, budownictwie i komunikacji. Jego humanistyczne wizje społeczeństwa przyszłości kładą nacisk na stworzenie świata bez rządów poszczególnych państw, wojen i przemocy, harmonijnie współpracującego w realizacji korzystnych dla ogólnoświatowego społeczeństwa rozwiązań. Od lat pracuje z asystentką Roxanne Meadows.

Podobni autorzy

Joyce Carol Oates Fotografia
Joyce Carol Oates17
pisarka amerykańska
Vance Packard Fotografia
Vance Packard
amerykański dziennikarz i krytyk społeczeństwa
Jean Baudrillard Fotografia
Jean Baudrillard7
francuski socjolog i filozof kultury
Daniel Bell Fotografia
Daniel Bell
amerykański socjolog
Erik Erikson Fotografia
Erik Erikson1
duński psychoanalityk i psycholog

Cytaty Jacque Fresco

„Jako młody chłopak dorastający w Nowym Jorku odmówiłem złożenia przysięgi na wierność fladze. Zostałem za to oczywiście odesłany do dyrektora. A on zapytał: „dlaczego nie chcesz przysięgać na flagę? Wszyscy to robią!” Odpowiedziałem, że wszyscy kiedyś wierzyli, że Ziemia jest płaska, ale to nie zmieniło faktu, że nie jest. Wyjaśniłem, że Ameryka wszystko, co ma zawdzięcza innym kulturom, innym narodom i że raczej złożyłbym przysięgę na wierność Ziemi i wszystkim jej mieszkańcom. Nie trzeba chyba mówić, że wkrótce po tym porzuciłem szkołę całkowicie i założyłem laboratorium w swoim pokoju. Tam zacząłem zgłębiać tajniki nauki i przyrody. Uświadomiłem sobie wtedy, że wszechświatem rządzą pewne prawa i że człowiek razem z całym społeczeństwem nie jest wolny od tych praw. Wtedy nastąpił krach roku 1929, który rozpoczął okres znany nam dziś jako „Wielki Kryzys”. Ciężko było mi zrozumieć dlaczego miliony ludzi głodowało, zostało bez pracy i dachu nad głową, gdy wszystkie fabryki nadal stały. Ilość zasobów się nie zmieniła. Wtedy właśnie uświadomiłem sobie, że reguły gry ekonomicznej były z gruntu błędne. Niedługo potem przyszła Druga Wojna Światowa, podczas której narody na zmianę, systematycznie wyniszczały się nawzajem. Później obliczyłem sobie, że całe zniszczenie i zmarnowane zasoby przeznaczone na tę wojnę mogłyby swobodnie zaspokoić potrzeby każdego mieszkańca tej planety. Od tamtej pory obserwowałem jak ludzkość nieuchronnie zmierza ku zagładzie. Na moich oczach marnowano i niszczono bezcenne surowce w imię zysku i wolnorynkowych idei. Byłem świadkiem wciśnięcia systemu wartości społeczeństwa w ramy chorego materializmu i bezmyślnej konsumpcji. Widziałem finansowe potęgi przejmujące kontrolę nad rządami i polityką rzekomo wolnych narodów. Teraz mam 94 lata i obawiam się, że moje usposobienie jest takie samo jak 75 lat temu. Musimy skończyć z tym gównem.“

— Jacque Fresco
Źródło: film https://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w&feature=youtu.be&t=5m55s Zeitgeist: Moving Forward (2011)

Reklama
Reklama

„Whenever money is involved, there is elitism.“

— Jacque Fresco
6. The inhumanity of a monetary-based system.

„When I was a young man, growing up in New York City, I refused to pledge allegiance to the flag. Of course I was sent to the principal's office and he asked me: "Why don't you want to pledge allegiance? Everybody does." I said: "Everybody once believed the Earth was flat but, that doesn't make it so." I explained that America owed everything it has to other cultures and other nations, and that I would rather pledge allegiance to the Earth and everyone on it. Needless to say, it wasn't long before I left school entirely. I set up a lab in my bedroom. There, I began to learn about science and nature. I realized then that the universe is governed by laws, and that the human being, along with society itself, was not exempt from these laws. Then came the crash of 1929, which began with what we now call "The Great Depression." I found it difficult to understand why millions were out of work, homeless, starving, while all the factories were sitting there, the resources were unchanged. It was then that I realized that the rules of the economic game were inherently invalid. Shorty after came World War II, where various nations took turns, systematically destroying each other. I later calculated that all the destruction and wasted resources spent on that war could've easily provided for every human need on the planet. Since that time, I've watched humanity set the stage for its own extinction. I have watched as the precious, finite resources are perpetually wasted and destroyed in the name of profit and free markets. I have watched the social values of society be reduced into a base artificiality of materialism and mindless consumption. And I have watched as the monetary powers control the political structure of supposedly "free societies." I'm 94 years old now and I'm afraid my disposition is the same as it was 75 years ago: this shit's got to go.“

— Jacque Fresco
Appearance https://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w&feature=youtu.be&t=5m55s in Zeitgeist: Moving Forward (2011).

Reklama
Dzisiejsze rocznice
 Clarín Fotografia
Clarín
1852 - 1901
Edward Grey Fotografia
Edward Grey3
1862 - 1933
Siméon Denis Poisson Fotografia
Siméon Denis Poisson
fizyk i matematyk francuski 1781 - 1840
Andrzej Maksymilian Fredro Fotografia
Andrzej Maksymilian Fredro66
polski pisarz polityczny 1620 - 1679
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Joyce Carol Oates Fotografia
Joyce Carol Oates17
pisarka amerykańska
Vance Packard Fotografia
Vance Packard
amerykański dziennikarz i krytyk społeczeństwa