Jan Zieja cytaty

Jan Zieja Fotografia
18  0

Jan Zieja

Data urodzenia: 1. Marzec 1897
Data zgonu: 19. Październik 1991

Reklama

Jan Zieja – polski duchowny, działacz społeczny, tłumacz, publicysta i pisarz religijny, żołnierz wojny roku 1920, obrony z września 1939 r., kapelan Szarych Szeregów i AK , uczestnik powstania warszawskiego, działacz opozycji demokratycznej w PRL, podpułkownik WP, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.

Cytaty Jan Zieja

„Jestże coś piękniejszego niż być proboszczem?“

— Jan Zieja
Źródło: Letnich przeobrażał w gorących. Ks. Jan Zieja. [w:] Zofia Kossak, W Polsce Podziemnej. Wybrane pisma dotyczące lat 1939–1944. red. Stefan Jończyk, Mirosława Pałaszewska, wyd. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999. s. 324.

Reklama

„Całe nasze życie jest pielgrzymką.“

— Jan Zieja
Źródło: [http://wyborcza. pl/1,76842,10263125, Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety. html? as=18&startsz=x Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza. pl, 12 września 2011]

„Uwielbienie Polaków dla papieża ma źródło nie w jego nauce, lecz w jego polskości.“

— Jan Zieja
Źródło: [http://wyborcza. pl/1,76842,10263125, Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety. html? as=18&startsz=x Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza. pl, 12 września 2011]

„Nauczyłem się patrzeć na wojnę jako na coś niemoralnego, nie do pogodzenia z chrześcijaństwem.“

— Jan Zieja
Źródło: [http://wyborcza. pl/1,76842,10263125, Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety. html? as=18&startsz=x Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza. pl, 12 września 2011]

„Moja odmowa nie ma charakteru demonstracji politycznej, lecz jest sprawą sumienia.“

— Jan Zieja
uzasadniając w 1953 r. odmowę złożenia ślubowania na wierność PRL, które już zaprzysiągł cały Episkopat.

Reklama

„Byłem świadkiem zdzierstwa, jakie uprawiano po parafiach.“

— Jan Zieja
Źródło: [http://wyborcza. pl/1,76842,10263125, Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety. html? as=18&startsz=x Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza. pl, 12 września 2011]

„Nawet jeśli ktoś spełnia obowiązki religijne, a nie pielęgnuje miłości lub żyje z niechęcią do ludzi, nie jest praktykującym chrześcijaninem.“

— Jan Zieja
Źródło: [http://wyborcza. pl/1,76842,10263125, Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety. html? as=18&startsz=x Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza. pl, 12 września 2011]

„Jeżeli komuś brak chleba, to dlatego, że ktoś drugi ten chleb skradł. Skradł, gromadząc u siebie nadmiar!“

— Jan Zieja
Źródło: [http://wyborcza. pl/1,76842,10263125, Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety. html? as=18&startsz=x Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza. pl, 12 września 2011]

Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
Stanisław Barańczak Fotografia
Stanisław Barańczak23
polski pisarz 1946 - 2014
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
Aureliusz Augustyn z Hippony158
wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 - 430
Vine Deloria, Jr.8
teolog i prawnik amerykański, działacz na rzecz praw Indian 1933 - 2005
Maurice Denis Fotografia
Maurice Denis4
1870 - 1943
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Stefan Mirowski15
polski instruktor harcerski, specjalista w zakresie norm...
Jan Sikora Fotografia
Jan Sikora1
polski ksiądz katolicki
Henryk Józef Nowacki Fotografia
Henryk Józef Nowacki3
polski duchowny katolicki, arcybiskup, dyplomata watykański
Aleksander Kamiński Fotografia
Aleksander Kamiński17
instruktor harcerski, żołnierz AK
Sławomir Żarski Fotografia
Sławomir Żarski4
polski duchowny katolicki
Zdzisław Peszkowski Fotografia
Zdzisław Peszkowski5
polski duchowny katolicki, kapelan rodzin katyńskich
Ignacy Skorupka1
polski ksiądz katolicki, poległy w wojnie polsko-radzieckiej