„Byliśmy na tamie, pod krzyżem, który poświecił Nasz Ojciec Święty. Powinnością wszystkich Polaków i całej Europy jest pamięć o współczesnym męczenniku, który oddał swe życie za Prawdę, Ojczyznę i Wolność. Wierność Ojczyźnie to nie wybór lecz Konieczność – te słowa powtarzane przez obecnie błogosławionego księdza Jerzego są nadal bardzo aktualne o których wszyscy powinniśmy pamiętać i stosować je życiu.“

— Piotr Morta, uroczystości 32. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko na tamie we Włocławku.

Reklama

Podobne cytaty

Ninus Nestorović Fotografia
Ninus Nestorović Fotografia
Reklama
Ninus Nestorović Fotografia
Georges Clemenceau Fotografia
Brigham Young Fotografia

„Bóg nie jest jedną osobą w trzech ani trzema osobami w jednej, lecz Ojciec, Syn i Duch Święty są jedni w naturze jak może trzech mężczyzn mieć jedno serce.“

— Brigham Young amerykański polityk i prorok Kościoła mormonów 1801 - 1877
Źródło: Artur Wójtowicz SAC, Bóg mormonów, Kraków 2003, s. 51.

 Kwintylian Fotografia
Jennifer Lawrence Fotografia
Reklama
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Ninus Nestorović Fotografia
Reklama
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Piotr Morta Fotografia
François de La Rochefoucauld Fotografia
Natępna