Cytaty o nauce

Zbiór cytatów na temat nauka.

Razem 1021 cytatów o nauce:

„Pod względem wydajności perowskity sprawdzają się równie dobrze jak krzem“Źródło: [http://www. polska. pl/biznes-i-nauka/osiagniecia-w-nauce/sloneczna-rewolucja/ Słoneczna rewolucja], www. polska. pl, 11 maja 2015


Kazimierz Staszewski Fotografia
Kazimierz Staszewski95
polski muzyk rockowy 1963
„Do trzech razy sztuka.
Ale co, gdy za czwartym wypłynie ta nauka?“
Źródło: utwór Przy słowie z albumu Porozumienie ponad podziałami

Frank Wilczek Fotografia
Frank Wilczek5
fizyk amerykański, noblista 1951
„Moim zdaniem nauka uczy pokory.“Źródło: [http://www. rp. pl/artykul/70340. html „Rzeczpospolita”, 20 listopada 2007]


Jan Paweł I Fotografia
Jan Paweł I8
papież 1912 – 1978


Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia
Aureliusz Augustyn z Hippony158
wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 – 430

Włodzimierz Sedlak20
polski duchowny katolicki, profesor Katolickiego Uniwers... 1911 – 1993
„Schematy są nienaruszalne, dopóki się ich nie naruszy.“Źródło: Wojciech J. Cynarski, Wstęp do logiki nowego paradygmatu nauki, „Rocznik Naukowy – IDŌ Ruch dla Kultury”, t. 3, nr 3/2002, s. 20.

Bernhard Windscheid Fotografia
Bernhard Windscheid1
1817 – 1892
„Nauka prawa jest sługą ustawodawstwa, ale sługą, który nosi koronę władcy.“Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 51.