Cytaty o nauce

Zbiór cytatów na temat nauka.

Razem 1021 cytatów o nauce:


Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Reklama

„Pod względem wydajności perowskity sprawdzają się równie dobrze jak krzem“

— Olga Malinkiewicz 1982
Źródło: [http://www. polska. pl/biznes-i-nauka/osiagniecia-w-nauce/sloneczna-rewolucja/ Słoneczna rewolucja], www. polska. pl, 11 maja 2015

George Washington Fotografia
Kazimierz Staszewski Fotografia

„Do trzech razy sztuka.
Ale co, gdy za czwartym wypłynie ta nauka?“

— Kazimierz Staszewski polski muzyk rockowy 1963
Źródło: utwór Przy słowie z albumu Porozumienie ponad podziałami

Frank Wilczek Fotografia

„Moim zdaniem nauka uczy pokory.“

— Frank Wilczek fizyk amerykański, noblista 1951
Źródło: [http://www. rp. pl/artykul/70340. html „Rzeczpospolita”, 20 listopada 2007]

Lew Tołstoj Fotografia
Jan Paweł I Fotografia

„Gdybym wiedział, że kiedyś zostanę papieżem, bardziej bym się przykładał do nauki w szkole!“

— Jan Paweł I papież 1912 - 1978
Źródło: Bernard Lecomte, Tajemnice Watykanu, op. cit., s. 220.

Reklama
Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„Jeden tylko łotr tak dostąpił rozgrzeszenia, abyś nie rozpaczał; lecz tylko jeden łotr, abyś zbytecznie nie ufał!“

— Aureliusz Augustyn z Hippony wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 - 430
Źródło: Józef Krukowski, Nauki katechizmowe na całość wiary św. katolickiej

Jan Śniadecki Fotografia
Leonardo da Vinci Fotografia
Hannah Nydahl Fotografia
Reklama

„Schematy są nienaruszalne, dopóki się ich nie naruszy.“

— Włodzimierz Sedlak polski duchowny katolicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1911 - 1993
Źródło: Wojciech J. Cynarski, Wstęp do logiki nowego paradygmatu nauki, „Rocznik Naukowy – IDŌ Ruch dla Kultury”, t. 3, nr 3/2002, s. 20.

Bernhard Windscheid Fotografia

„Nauka prawa jest sługą ustawodawstwa, ale sługą, który nosi koronę władcy.“

— Bernhard Windscheid 1817 - 1892
Źródło: Przykazania etyki prawniczej: księga myśli, norm i rycin, oprac. Roman Tokarczyk, wyd. Wolters Kluwer Polska, s. 51.

Yousuf Karsh Fotografia
Michał Heller Fotografia
Natępna