Nikita Chruszczow cytaty

Nikita Chruszczow Fotografia
23  0

Nikita Chruszczow

Data urodzenia: 3. Kwiecień 1894
Data zgonu: 11. Wrzesień 1971
Natępne imiona:Никита Сергеевич Хрущев

Reklama

Nikita Siergiejewicz Chruszczow – radziecki polityk, działacz partyjny i państwowy, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w latach 1953–1964 i premier ZSRR w latach 1958–1964.

Pochodził z chłopskiej rodziny. Od 12 roku życia pracował w fabrykach i kopalniach Donbasu jako ślusarz. Od roku 1918 był członkiem partii bolszewików, podczas wojny domowej walczył jako komisarz, po jej zakończeniu był aktywistą partyjnym i naczelnikiem. W 1929 roku został wysłany do Akademii Przemysłowej w Moskwie. W 1932 został sekretarzem komitetu moskiewskiego, w 1934 został członkiem KC WKP, w 1939 – I sekretarzem KC WKP Ukrainy i członkiem Biura Politycznego KC WKP. W latach 1941–1945 był członkiem rad wojennych wielu frontów.

Śmierć Józefa Stalina doprowadziła w następstwie do zaciekłej walki o władzę, z której Chruszczow wyszedł zwycięsko. Początkowo awansowano go z szefa Obwodowego Komitetu KPZR w Moskwie do stanowiska sekretarza KC KPZR, czyli jednego z pięciu równoprawnych szefów partii. Do zadań Chruszczowa należało koordynowanie ich pracy, jednak nie miał względem ich dodatkowych uprawnień. 7 września 1953 roku objął nowo ustanowiony urząd pierwszego sekretarza KC KPZR, czyli przywrócone pod zmienioną nazwą stanowisko generalnego sekretarza. W grudniu tego roku został wicepremierem. Proces przejmowania władzy sfinalizował obejmując stanowisko premiera w 1958 roku.

W 1956 roku na XX zjeździe KPZR Chruszczow wystąpił z referatem O kulcie jednostki i jego następstwach , w której ujawnił część prawdy o krwawych aspektach rządów Stalina. Referat, początkowo tajny, wywołał szok, zapoczątkowując dyskusję na temat przyczyn stalinizmu. XX zjazd stanowił kulminację nowej polityki Chruszczowa, określanej jako „odwilż”, na którą składała się masowa rehabilitacja ofiar terroru oraz liberalizacja polityki kulturalnej i społecznej. Odwilż w ZSRR stymulowała wystąpienia na Węgrzech i w Polsce, na które Chruszczow reagował z dwoistością – powstania na Węgrzech stłumiła Armia Radziecka, polski październik zakończył się kompromisem politycznym. Odwilż wywołała też reakcję stalinowców, którzy pod kierunkiem Wiaczesława Mołotowa, Gieorgija Malenkowa i Łazara Kaganowicza próbowali pozbawić Chruszczowa władzy na plenum KC w czerwcu 1957 roku, ale ponieśli porażkę. Kolejnym etapem tego procesu był XXII Zjazd KPZR w 1961. Wówczas Chruszczow ponownie oskarżył Stalina o spowodowanie stanu zacofania ZSRR względem krajów kapitalistycznych. Następnie rozpoczął kolejną falę destalinizacji. Podjęto wówczas decyzje m.in. o zmianie nazwy miasta Stalingrad na Wołgograd oraz usunięciu zwłok Stalina z mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym.

W polityce zagranicznej Chruszczow balansował między ideą „pokojowego współistnienia” a próbami uzyskania przewagi w zimnej wojnie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Jedną z takich prób był plan rozmieszczenia rakiet z ładunkami nuklearnymi na Kubie w odpowiedzi na rozmieszczenie amerykańskich pocisków w Turcji, Włoszech i Wielkiej Brytanii; ostra reakcja USA i groźba wybuchu wojny nuklearnej spowodowały , w wyniku którego Chruszczow polecił wycofanie rakiet z Kuby. W odpowiedzi, w mniej spektakularny sposób Amerykanie wycofali swoje rakiety z Turcji. Za jego czasów powstał też Mur Berliński i doszło do strącenia przez obronę powietrzną amerykańskiego samolotu zwiadowczego U2 nad Swierdłowskiem. Incydent doprowadził do zerwania planowanego spotkania z amerykańskim prezydentem Dwightem Eisenhowerem. Słynne jest też wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych 12 marca 1960, podczas którego zdjął but, a następnie zaczął nim uderzać w mównicę.

Jego rządy zakończył spisek najbliższych współpracowników. Po odsunięciu od władzy mieszkał w daczy niedaleko Moskwy, dyktując swoje pamiętniki, które zostały potem opublikowane na Zachodzie.

Podobni autorzy

Józef Stalin Fotografia
Józef Stalin79
przywódca ZSRR
Konstantin Czernienko Fotografia
Konstantin Czernienko
sowiecki polityk
Nikołaj Podgorny Fotografia
Nikołaj Podgorny2
polityk radziecki
Michaił Gorbaczow Fotografia
Michaił Gorbaczow13
polityk radziecki, I sekretarz KC KPZR
Gieorgij Malenkow Fotografia
Gieorgij Malenkow1
radziecki działacz państwowy, premier ZSRR
Lew Trocki Fotografia
Lew Trocki45
rosyjski rewolucjonista
Gienrich Jagoda Fotografia
Gienrich Jagoda4
radziecki funkcjonariusz policji politycznej

Cytaty Nikita Chruszczow

Reklama

„Mam ręce unurzane we krwi.“

— Nikita Chruszczow
tuż przed śmiercią na temat swojej roli podczas wielkiego terroru w latach 1934–1939.

„Rozmawiali o tym, kto wygra i kto przegra. Wygrał ludzki rozum. Wygrała ludzkość.“

— Nikita Chruszczow
Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, PIW, Warszawa 1990, s. 148.

Reklama

„Chruszczow:' Ta sprawa śmierdzi, niczym świeże końskie łajno, a nie ma gorszego fetoru.
'Nixon:' Owszem, jest. Smród świńskiego łajna.“

— Nikita Chruszczow
odpowiedź Nixona wiąże się z młodością Chruszczowa, który zajmował się hodowlą świń; w Moskwie po informacji, że kongres USA uchwalił ustawę o krajach zniewolonych, potępiająca ZSRR.

„Pomachamy wam, kiedy będziemy was zostawiać w tyle.“

— Nikita Chruszczow
o zapewnieniu, że ZSRR wyprzedzi USA pod względem technologicznym.

„Lenin mawiał, że nadejdzie dzień, w którym złotem będzie się wykładać ściany publicznych szaletów.“

— Nikita Chruszczow
Źródło: „Najwyższy czas!”, tom 17, wydania 19–35, Oficyna Liberałów, 2006, s. XLIV.

Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
 Clarín Fotografia
Clarín
1852 - 1901
Edward Grey Fotografia
Edward Grey3
1862 - 1933
Siméon Denis Poisson Fotografia
Siméon Denis Poisson
fizyk i matematyk francuski 1781 - 1840
Andrzej Maksymilian Fredro Fotografia
Andrzej Maksymilian Fredro66
polski pisarz polityczny 1620 - 1679
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Józef Stalin Fotografia
Józef Stalin79
przywódca ZSRR
Konstantin Czernienko Fotografia
Konstantin Czernienko
sowiecki polityk
Nikołaj Podgorny Fotografia
Nikołaj Podgorny2
polityk radziecki
Michaił Gorbaczow Fotografia
Michaił Gorbaczow13
polityk radziecki, I sekretarz KC KPZR
Gieorgij Malenkow Fotografia
Gieorgij Malenkow1
radziecki działacz państwowy, premier ZSRR