„Listę tych przyczyn spadku poziomu nauczania przedmiotów ścisłych można by długo ciągnąć. Sądzę jednak, że jest na dnie praprzyczyna. To dominacja w naszym życiu społecznym, we władzach wszelkiego rodzaju, w mediach, tzw. kultury humanistycznej, traktującej matematykę i inne nauki jak zaawansowaną hydraulikę. Bez znaczenia kulturowego, bez wyższej wartości.“

—  Stanisław Bajtlik, Źródło: Nie ma demokracji bez matematyki http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1505748,1,nie-ma-demokracji-bez-matematyki.read
Reklama

Podobne cytaty

Roger Bacon Fotografia
Reklama
Michał Heller Fotografia

„Sądzę, że temat metaforyczności języka nauk ścisłych nadal czeka na wnikliwe opracowanie.“

—  Michał Heller polski filozof, teolog, fizyk kosmolog 1936
Źródło: s. 90, Rozdział 11: O języku fizyki'

Hugo Steinhaus Fotografia
René Thom Fotografia
Ryszard Legutko Fotografia

„Ludzie nauki to nie mieszkańcy wieży z kości słoniowej. Zwłaszcza zaś specjaliści z zakresu nauk ścisłych i technicznych są powołani do podnoszenia jakości życia.“

—  Ryszard Legutko filozof polski, działacz polityczny 1949
Źródło: wywiad, 2009 http://www.wywiady.gazeta-info.pl/index.php?id=wywiadyWyswietl&n=12

Reklama
Gustaw Herling-Grudziński Fotografia
Karol Dickens Fotografia
David Hilbert Fotografia
Andrzej Szczeklik Fotografia

„W gruncie rzeczy medycyna to bardzo humanistyczna nauka.“

—  Andrzej Szczeklik polski lekarz 1938 - 2012
Źródło: Prof. Andrzej Szczeklik: Medycyna to sztuka rozmowy, wyborcza. pl, 21 października 2011 http://wyborcza.pl/1,75402,11083642,Prof__Andrzej_Szczeklik__Medycyna_to_sztuka_rozmowy.html

Reklama
Łukasz A. Turski Fotografia
Krzysztof Pieczyński Fotografia

„Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.“

—  Zbigniew Kwieciński pedagog polski 1941
Źródło: Edukacja wobec wyzwań demokracji w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 8.

Michael Sandel Fotografia