Cytaty o wiośnie

Zbiór cytatów na temat wiosna.

Razem 207 cytatów o wiośnie:

Zbigniew Jakubas Fotografia
Zbigniew Jakubas2
polski przedsiębiorca
„Biznes otworzyłem w październiku, a wiosną z zysków kupiłem mieszkanie“ Źródło: [http://www. forbes. pl/zbigniew-jakubas-nigdy-nie-zarobilem-na-politycznych-znajomosciach, artykuly,199121,1,1. html Zbigniew Jakubas: nigdy nie zarobiłem na politycznych znajomościach, forbes. pl]


Stanisław Piętak Fotografia
Stanisław Piętak2
pisarz polski
„Ziemia odsłania się ta sama, a jednak inna,
Wybucha zieleń i woda źródlana.
Wiosna, która przeżywa swój byt w dwa, trzy miesiące,
trwa ledwo kilka godzin…“
Źródło: Ze snów, [http://mbc. malopolska. pl/dlibra/doccontent? id=14878 „Życie Literackie” nr 35, 1 września 1957, s. 8. ]


Krzysztof Kononowicz20
kandydat na prezydenta Białegostoku w wyborach z 12 list...
„Chcę zrobić dla naszego miasta Białegostoku następujące rzeczy. Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i narkotyki. Usprawnić w naszym Białymstoku komunikację miejską; miejską i dalekobieżną. Tak! Bo nasza komunikacja jest bardzo, bardzo słaba, bardzo zła. Otworzyć zakłady i miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Tak! I chcę bardzo, bardzo to zrobić. Usprawnić w naszym mieście, w całym, na całym Podlasiu, żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Żeby starsi ludzie mogli przejść, bo nawet teraz dochodzi do mnie – skargi, postulaty, apelują starsze ludzie, w podeszłym wieku, że młodzież zaczepia. A ja się nie dziwię się, że młodzież starszych ludzi zaczepia, napada, napadają i tak dalej. Bo młodzież nie ma pracy, nie ma pracy! Zakłady nasze w Białymstoku są rozwalane, zanim zbudowane. Zamiast usprawnić Białystok, żeby miejsca pracy, tak jak Fasty są rozwalone, tak jak mleczarnie tu w Białymstoku, tak jak Spomasz w Starosielcach. Tak jak…. i inne zakłady są rozwalane. I chcę też wyprowadzić policje na ulice. Chcę wyprowadzić policje, żeby policja pilnowała całego naszego porządku, bo od tego jest policja i straż miejska. Od tego oni są! Od tego są oni! Od tego są. A w urzędzie u mie miejskim będzie ład i porządek. Ni będzie biurokractwa, ni będzie łachmactwa, tylko naprawdę ludzie będą. Zimową porą będą szykować architekci plany budowy dróg, plany budowy dróg. Podkreślam jeszcze raz: plany budowy dróg. A na wiosnę wyjdziemy z budową ulic i… ulic, bo jakie mamy drogi? Jakie mamy? Co się stao się pod Jeżewem? Co się stao się? A kierowcy też będą przez policję surowo karani, za alkohol, za papierosy, za wszystko. I jeszcze też usprawnię granice w Kuźnicy i Bobrownikach, że granica między Białorusią a nami będzie naprawdę, naprawdę będzie granica, że ni będzie przemytu, ani papierosów, ani narkotyków, ani alkoholu.“ z materiałów wyborczych w TV Jard.Antoni Słonimski Fotografia
Antoni Słonimski71
polski poeta, felietonista, dramatopisarz, satyryk, kryt...
„Panowie, szlachta, bije grom!“ Źródło: Czarna wiosna, II