Leonid Breżniew cytaty

Leonid Breżniew Fotografia
12  0

Leonid Breżniew

Data urodzenia: 19. Grudzień 1906
Data zgonu: 10. Listopad 1982

Reklama

Leonid Iljicz Breżniew – radziecki polityk, działacz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.

Urodził się w rodzinie hutnika, w 1921 roku rozpoczął pracę w hucie, w 1923 roku wstąpił do Komsomołu. Na przełomie lat 20. i 30. został członkiem Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej . W tym czasie ukończył technikum i zaczął pracować jako geodeta w guberni kurskiej, następnie na Białorusi i Uralu. W 1935 roku ukończył Instytut Hutnictwa w Dnieprodzierżyńsku, pracował w fabryce i służył w wojsku na Zabajkalu. W 1939 roku został sekretarzem Dniepropietrowskiego Komitetu Partii.

Przed atakiem Niemiec na ZSRR powołany do czynnej służby wojskowej, pełnił funkcję komisarza politycznego. W trakcie służby w Armii Czerwonej początkowo pełnił funkcję zastępcy szefa Zarządu Politycznego Frontu Południowego, później szefa Wydziału Politycznego 18 Armii i szefa Zarządu Politycznego 4 Frontu Ukraińskiego. Po zakończeniu wojny, w 1946 roku został pierwszym sekretarzem Zaporoskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy, a później Dniepropietrowskiego Komitetu Obwodowego KP Ukrainy. W latach 1950-1952 był pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Mołdawii, a w latach 1953-1954 zastępcą naczelnika Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej ZSRR. W 1954 roku został drugim, a w 1955 roku pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Kazachstanu.

Na XIX Zjeździe KPZR w 1956 roku został wybrany zastępcą członka Prezydium KC KPZR i sekretarzem KC. Od 1957 roku był członkiem jego prezydium. Za rządów Chruszczowa przewodził grupie działaczy partyjnych niezadowolonych z polityki Chruszczowa. W 1964 roku stanął na czele pałacowego przewrotu, w wyniku którego Chruszczow został odsunięty od władzy. Breżniew objął wówczas urząd I sekretarza KC KPZR . Funkcję tę pełnił do śmierci w 1982 roku. Oprócz wymienionych funkcji Leonid Breżniew był deputowanym do Rady Najwyższej ZSRR od piątej do dziesiątej kadencji, deputowanym do Rady Najwyższej Kazachskiej SRR czwartej kadencji, członkiem Prezydium Rady Najwyższej ZSRR w latach 1965-1977 i jej przewodniczącym w latach 1960-1964 i 1977-1982.

Podobni autorzy

Michaił Gorbaczow Fotografia
Michaił Gorbaczow13
polityk radziecki, I sekretarz KC KPZR
Stanisław Kociołek Fotografia
Stanisław Kociołek2
polityk polski
Wiaczesław Mołotow Fotografia
Wiaczesław Mołotow6
rosyjski działacz komunistyczny, polityk radziecki
Klimient Woroszyłow Fotografia
Klimient Woroszyłow
marszałek ZSRR, polityk
Filip Golikow Fotografia
Filip Golikow
wojskowy, marszałek ZSRR
Rodion Malinowski Fotografia
Rodion Malinowski1
marszałek ZSRR

Cytaty Leonid Breżniew

Reklama
Reklama
Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
Corbin Bleu Fotografia
Corbin Bleu
amerykański aktor i piosenkarz 1989
Gershom Scholem Fotografia
Gershom Scholem
filozof izraelski, badacz mistycyzmu żydowskiego 1897 - 1982
Bernard Nathanson6
lekarz amerykański, działacz ruchów pro-life 1926 - 2011
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Michaił Gorbaczow Fotografia
Michaił Gorbaczow13
polityk radziecki, I sekretarz KC KPZR
Wasilij Blücher Fotografia
Wasilij Blücher3
radziecki wojskowy
Stanisław Kociołek Fotografia
Stanisław Kociołek2
polityk polski