Adam Mickiewicz cytaty

Adam Mickiewicz Fotografia

43   0

Adam Mickiewicz

Data urodzenia: 24. Grudzień 1798
Data zgonu: 26. Listopad 1855
Natępne imiona: Adam Bernard Mickiewicz

Adam Bernard Mickiewicz herbu Poraj – polski poeta, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, działacz religijny, mistyk, organizator i dowódca wojskowy, nauczyciel akademicki.

Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu oraz literatury polskiej, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański.

Członek założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Narodowy poeta Polski, Litwy i Białorusi. Działacz niepodległościowy, organizator polskich oddziałów do walki z Rosją, bonapartysta.

Cytaty Adam Mickiewicz


Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz43
polski poeta 1798 – 1855
„Język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie (…).“Źródło: cz. III, sc. II, Improwizacja, w. 5

Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz43
polski poeta 1798 – 1855
„Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…“
Źródło: Pieśń filaretów w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 235.

Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz43
polski poeta 1798 – 1855
„Ten może deptać węże, głaskać lwy i tury,
Kto wyrwał z siebie żądło, rogi i pazury.“
Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 279.


Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz43
polski poeta 1798 – 1855
„Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego
Zaczęła się najskromniej od słowa: „Dlaczego?”“
Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 276.Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz43
polski poeta 1798 – 1855Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz43
polski poeta 1798 – 1855
„Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa.“Źródło: Czesław Czapliński, Juliusz Erazm Bolek, Adwokaci w walce o sprawiedliwość, PIW, 2004, s. 7.