Zygmunt Krasiński cytaty

Zygmunt Krasiński Fotografia
24  0

Zygmunt Krasiński

Data urodzenia: 19. Luty 1812
Data zgonu: 23. Luty 1859

Reklama

Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński hrabia herbu Ślepowron – jeden z trójcy wieszczów, największych poetów polskiego romantyzmu. II Ordynat na Opinogórze.

Debiutował w 1828 jako autor przepojonych makabrą opowieści gotyckich. Już wtedy ujawniły się najbardziej charakterystyczne cechy pisarstwa Krasińskiego: jego obsesja cierpienia, zagłady i śmierci, a przy tym wewnętrzny konflikt między życiowym konwenansem a etosem romantycznej walki narodowowyzwoleńczej, dały obfity plon w postaci twórczości literackiej pełnej frenezji, obrazów piekielnych oraz ostrych dysonansów na tle religijnym i społecznym. W późniejszym czasie – około roku 1847, wraz z wydaniem Ostatniego – Wieszcz zastąpił skrajną rozpacz dotychczasowych dzieł przesłaniem etyki chrześcijańskiej, która z czasem, uzupełniona o myśl mesjanistyczną, przerodzi się w żarliwe zawołania do ewangelicznej miłości.

Podobni autorzy

Tymon Zaborowski Fotografia
Tymon Zaborowski1
polski poeta i dramatopisarz
Alojzy Feliński Fotografia
Alojzy Feliński2
poeta polski, pedagog
Miron Białoszewski15
polski poeta
John Dryden Fotografia
John Dryden7
poeta i dramatopisarz angielski
Robert Browning Fotografia
Robert Browning8
angielski poeta
Alojzy Żółkowski Fotografia
Alojzy Żółkowski13
polski pisarz i artysta komiczny
Henryk Zbierzchowski2
poeta polski

Cytaty Zygmunt Krasiński

„Nieszczęście jest jak miłość, wiąże ludzi ze sobą.“

— Zygmunt Krasiński
Źródło: Poezye Zygmunta Krasińskiego, tom 2, Brockhaus, 1863, s. 39.

Reklama

„Pycha – to karłów zbuntowanych siła.“

— Zygmunt Krasiński
Źródło: Poezye Zygmunta Krasińskiego, tom 3, s. 131.

„I świat ten cały był giełdą bez Boga.“

— Zygmunt Krasiński
Źródło: Bronisław Trentowski, Przedburza polityczna, Emmerling, 1848

Reklama

„Każda nowość razi, obraża nawet, zanim da się rozpoznać.“

— Zygmunt Krasiński
Źródło: Pamiętnik literacki, tom 61, wydanie 2, Zakład im. Ossolińskich, 1970, s. 81.

„U ludzi marne słowo jest także potęgą.“

— Zygmunt Krasiński
Źródło: Pisma. 1833–1837, wyd. B. Połoniecki, 1904

Reklama

„Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie!“

— Zygmunt Krasiński
Źródło: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, oprac. Paweł Hertz, Władysław Kopaliński, Warszawa 1991, PIW, s. 204.

„Nie jest czynem – rzeź dziecinna! Nie jest czynem – wyniszczenie!“

— Zygmunt Krasiński
Źródło: Aleksander Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, tom 2, Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1924, s. 185.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Piotr Kuncewicz3
pisarz polski 1936 - 2007
Zygmunt Kubiak Fotografia
Zygmunt Kubiak12
polski pisarz, eseista, tłumacz, propagator kultury anty... 1929 - 2004
Ibn Chaldun Fotografia
Ibn Chaldun
filozof i historyk arabski 1332 - 1406
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Włodzimierz Perzyński7
dramatopisarz polski
Tymon Zaborowski Fotografia
Tymon Zaborowski1
polski poeta i dramatopisarz
Alojzy Feliński Fotografia
Alojzy Feliński2
poeta polski, pedagog