Zygmunt Krasiński cytaty

Zygmunt Krasiński Fotografia
24   0

Zygmunt Krasiński

Data urodzenia: 19. Luty 1812
Data zgonu: 23. Luty 1859

Reklama

Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński hrabia herbu Ślepowron – jeden z trójcy wieszczów, największych poetów polskiego romantyzmu. II Ordynat na Opinogórze.

Debiutował w 1828 jako autor przepojonych makabrą opowieści gotyckich. Już wtedy ujawniły się najbardziej charakterystyczne cechy pisarstwa Krasińskiego: jego obsesja cierpienia, zagłady i śmierci, a przy tym wewnętrzny konflikt między życiowym konwenansem a etosem romantycznej walki narodowowyzwoleńczej, dały obfity plon w postaci twórczości literackiej pełnej frenezji, obrazów piekielnych oraz ostrych dysonansów na tle religijnym i społecznym. W późniejszym czasie – około roku 1847, wraz z wydaniem Ostatniego – Wieszcz zastąpił skrajną rozpacz dotychczasowych dzieł przesłaniem etyki chrześcijańskiej, która z czasem, uzupełniona o myśl mesjanistyczną, przerodzi się w żarliwe zawołania do ewangelicznej miłości.

Podobni autorzy

Grzegorz Knapski Fotografia
Grzegorz Knapski16
polski językoznawca i duchowny
Wojciech Bogusławski Fotografia
Wojciech Bogusławski10
polski aktor, śpiewak operowy, reżyser, pisarz, dramatop...
Augustyn Suski Fotografia
Augustyn Suski5
poeta polski, przywódca konspiracyjnej Konfederacji Tatr...
Adam Mickiewicz Fotografia
Adam Mickiewicz53
polski poeta
Jan Brzechwa Fotografia
Jan Brzechwa43
polski poeta
Julian Tuwim Fotografia
Julian Tuwim174
polski poeta
Juliusz Słowacki Fotografia
Juliusz Słowacki37
polski poeta

Cytaty Zygmunt Krasiński

„Pycha – to karłów zbuntowanych siła.“

—  Zygmunt Krasiński
Źródło: Poezye Zygmunta Krasińskiego, tom 3, s. 131.

Reklama

„I świat ten cały był giełdą bez Boga.“

—  Zygmunt Krasiński
Źródło: Bronisław Trentowski, Przedburza polityczna, Emmerling, 1848

„Każda nowość razi, obraża nawet, zanim da się rozpoznać.“

—  Zygmunt Krasiński
Źródło: Pamiętnik literacki, tom 61, wydanie 2, Zakład im. Ossolińskich, 1970, s. 81.

„U ludzi marne słowo jest także potęgą.“

—  Zygmunt Krasiński
Źródło: Pisma. 1833–1837, wyd. B. Połoniecki, 1904

Reklama

„Czas ma nadzwyczaj coś gorzkiego w sobie!“

—  Zygmunt Krasiński
Źródło: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, oprac. Paweł Hertz, Władysław Kopaliński, Warszawa 1991, PIW, s. 204.

„Nie jest czynem – rzeź dziecinna! Nie jest czynem – wyniszczenie!“

—  Zygmunt Krasiński
Źródło: Aleksander Brückner, Dzieje literatury polskiej w zarysie, tom 2, Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska, 1924, s. 185.

Reklama

„Niczym Sybir – niczym knuty
I cielesnych tortur król!
Lecz narodu duch otruty –
To dopiero bólów ból!“

—  Zygmunt Krasiński
Źródło: Psalm miłości, s. 23 http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=31576&dirids=1

„Zgińcie, me pieśni – wstańcie, Czyny moje!“

—  Zygmunt Krasiński
Źródło: s. 49 http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=36803&dirids=1

„Miłość jest darem nieba, nadużyta – piekła!“

—  Zygmunt Krasiński
Źródło: Pisma Zygmunta Krasińskiego. Utwory młodzieńcze (1825–1832), G. Gebethner i spółka, 1912, s. 46.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Gustaw Herling-Grudziński Fotografia
Gustaw Herling-Grudziński26
polski pisarz 1919 - 2000
Marie Joseph de La Fayette Fotografia
Marie Joseph de La Fayette4
francuski polityk i generał 1757 - 1834
Władysław IV Waza Fotografia
Władysław IV Waza5
król Polski 1595 - 1648
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Grzegorz Knapski Fotografia
Grzegorz Knapski16
polski językoznawca i duchowny
Wojciech Bogusławski Fotografia
Wojciech Bogusławski10
polski aktor, śpiewak operowy, reżyser, pisarz, dramatop...