Maksim Gorki cytaty

Maksim GorkiFotografia

17  1

Maksim Gorki

Data urodzenia:28. Marzec 1868
Data zgonu:18. Czerwiec 1936

Maksim Gorki, ros. Максим Горький; właściwie Aleksiej Maksimowicz Pieszkow, ros. Алексей Максимович Пешков – rosyjski pisarz i publicysta. Wybitna postać rosyjskiego modernizmu okresu srebrnego wieku. Uważany za inicjatora socrealizmu w literaturze. Pierwszy przewodniczący Związku Pisarzy ZSRR w latach 1934–1936.

Cytaty Maksim Gorki


Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
„Kochajcie pracę! Żadna siła nie czyni człowieka ani wielkim, ani mądrym tak, jak czyni to właśnie praca.“ Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 64.

Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
„Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. A do czego podobny jest pijak?“ Źródło: Księga toastów i humoru biesiadnego, wybór i oprac. Leszek Bubel, wyd. Zamek, Warszawa 1995, s. 150.

Maksim Gorki Fotografia
Maksim Gorki17
pisarz rosyjski
„Eksterminujcie wszystkich homoseksualistów, a faszyzm zniknie.“ Źródło: Proletariacki humanizm, cyt. za: Slavoj Žižek, Rewolucja u bram, s. 439.