Leon Battista Alberti cytaty

Leon Battista Alberti Fotografia

5   0

Leon Battista Alberti

Data urodzenia: 14. Luty 1404
Data zgonu: 25. Kwiecień 1472

Leon Battista Alberti – włoski malarz, poeta, filozof, kartograf, muzyk i architekt, członek Akademii Florenckiej. Przedstawiciel humanistycznego nurtu włoskiego renesansu.

Alberti początkowo uczył się w szkole w Padwie, a potem studiował prawo na uniwersytecie w Bolonii. Alberti nie był więc z wykształcenia architektem, lecz uczonym – stworzył m.in. dzieło De re aedificatoria libri decem , oparte na traktacie Witruwiusza. Zasłynął jednak jako budowniczy. W dziele De pictura jako pierwszy sformułował naukowe zasady perspektywy oraz wprowadził siatkę ułatwiającą jej wykreślanie. Był to pierwszy renesansowy traktat. Alberti poświęcił go teorii malarstwa, gdyż sam był malarzem i uważał tę sztukę za najdoskonalszą. Twierdził, że malarstwo jest najtrudniejszą ze sztuk, ponieważ jej zadanie polega na przedstawianiu trójwymiarowej rzeczywistości na dwuwymiarowej płaszczyźnie. Ponadto, że jest to sztuka uczona, która wymaga obszernej wiedzy na temat środków osiągania iluzji.

Zapisał się również w historii kryptologii jako twórca tarczy szyfrującej realizującej szyfrowanie polialfabetyczne.

Cytaty Leon Battista Alberti


Leon Battista Alberti Fotografia
Leon Battista Alberti5
włoski malarz, poeta, filozof, kartograf, muzyk i architekt 1404 – 1472
„Czyż mąż powinien pogodzić się z rozwiązłością swej żony, czy też aby się od niej wyzwolić, powinien sam się oddać rozwiązłości?“Źródło: Uxoria, cyt. za: Mikołaj Kozakiewicz, O miłości prawie wszystko, LSW, Warszawa 1982, s. 16.

Leon Battista Alberti Fotografia
Leon Battista Alberti5
włoski malarz, poeta, filozof, kartograf, muzyk i architekt 1404 – 1472
Leon Battista Alberti Fotografia
Leon Battista Alberti5
włoski malarz, poeta, filozof, kartograf, muzyk i architekt 1404 – 1472
„My nie opowiadamy anegdot jak Pliniusz, lecz na nowo budujemy sztukę malarstwa.“Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. II, popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 38.Podobni autorzy