Józef II Habsburg cytaty

Józef II HabsburgFotografia

4  0

Józef II Habsburg

Data urodzenia:13. Marzec 1741
Data zgonu:20. Luty 1790
Natępne imiona: Joseph II. von Österreich

Józef II Habsburg, właśc. Joseph Benedikt August Johann Anton Michael Adam – najstarszy syn cesarzowej Marii Teresy Habsburg i Franciszka I Lotaryńskiego, wnuk Karola VI Habsburga. Święty Cesarz Rzymski od 1764/1765 r.

Po śmierci ojca Franciszka I Lotaryńskiego w 1765 r. dopuszczony do współrządzenia z matką w dziedzicznych krajach austriackich. Wbrew woli Marii Teresy polecił zająć miasta spiskie , czym rozpoczął I rozbiór Polski . Rządził państwem austriackim w latach 1780-1790.

Od 1780 wyłączny władca krajów habsburskich. Naśladował pruski militaryzm. Dążył do budowy zwartej monarchii z jednolitym językiem, administracją i systemem podatkowym. Miał dwie żony: Izabelę Marię Parmeńską i Marię Józefę Wittelsbach; zmarł jednak bezpotomnie . Był władcą rządzącym zgodnie z zasadami oświeconego absolutyzmu. Rozpoczął proces podporządkowywania Kościoła katolickiego państwu . W katalogu kar kryminalnych zniósł karę śmierci.

Cytaty Józef II Habsburg