Marcin Luter cytaty

Marcin Luter Fotografia
29  0

Marcin Luter

Data urodzenia: 10. Listopad 1483
Data zgonu: 18. Luty 1546

Reklama

Marcin Luter – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

Pomimo że nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy, skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. Przełożył Biblię na język niemiecki , był autorem Postylli Domowej, Małego i Dużego katechizmu, Artykułów szmalkaldzkich oraz wielu pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego hymnu: Warownym grodem jest nasz Bóg.

Podstawę jego nauki stanowią hasła: sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo.

Kościoły protestanckie uznają Lutra za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Kościoły anglikańskie zaliczają Lutra do grona świętych. Jego wspomnienie obchodzone jest w rocznicę śmierci, 18 lutego. Kościół katolicki widzi w nim teologa sprzeciwu wobec starego porządku wiary katolickiej, prowadzącego do anarchii kościelnej, którego nauczanie zawierało wiele słusznych postulatów, uznanych przez Sobór watykański II, ale także wiele poważnych błędów dogmatycznych.

Podobni autorzy

Charles Wesley Fotografia
Charles Wesley
angielski teolog, współtwórca metodyzmu
Erazm Gliczner1
polski pedagog
Faust Socyn Fotografia
Faust Socyn4
włoski filozof, reformator religijny, działający w Polsce
Hildegarda z Bingen Fotografia
Hildegarda z Bingen4
błogosławiona Kościoła Katolickiego, pustelnica, uzdrowi...

Cytaty Marcin Luter

„Każdy chrześcijanin jest swoim własnym papieżem.“

— Marcin Luter
Źródło: Operationes in psalmos 1519–1521; cyt. za: Brian Gerrish, The old Protestantism and the new: essays on the Reformation heritage, T & T Clark International, Londyn 2004.

Reklama
Reklama
Reklama

„Samo Pismo.“

— Marcin Luter
motto nawołujące do opierania się wyłącznie na Biblii.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Kurt Cobain Fotografia
Kurt Cobain53
amerykański muzyk rockowy, wokalista, gitarzysta 1967 - 1994
Alexander Haig Fotografia
Alexander Haig2
generał amerykański, naczelny dowódca Połączonych Sił Zb... 1924 - 2010
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Charles Wesley Fotografia
Charles Wesley
angielski teolog, współtwórca metodyzmu
Erazm Gliczner1
polski pedagog