Marcin Luter cytaty

Marcin Luter Fotografia
29  0

Marcin Luter

Data urodzenia:10. Listopad 1483
Data zgonu:18. Luty 1546

Marcin Luter – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

Pomimo że nie brał czynnego udziału w wystąpieniach religijnych i społeczno-politycznych, a jedynie pisał polemiki i katechezy, skupił wokół swojej idei całą opozycję Kościoła katolickiego. Przełożył Biblię na język niemiecki , był autorem Postylli Domowej, Małego i Dużego katechizmu, Artykułów szmalkaldzkich oraz wielu pieśni kościelnych, w tym ewangelickiego hymnu: Warownym grodem jest nasz Bóg.

Podstawę jego nauki stanowią hasła: sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo.

Kościoły protestanckie uznają Lutra za bohatera wiary, reformatora i odnowiciela Kościoła. Kościoły anglikańskie zaliczają Lutra do grona świętych. Jego wspomnienie obchodzone jest w rocznicę śmierci, 18 lutego. Kościół katolicki widzi w nim teologa sprzeciwu wobec starego porządku wiary katolickiej, prowadzącego do anarchii kościelnej, którego nauczanie zawierało wiele słusznych postulatów, uznanych przez Sobór watykański II, ale także wiele poważnych błędów dogmatycznych.

Cytaty Marcin Luter

„Bóg jest bogiem pokornych, odrzuconych, dręczonych, uciśnionych, zdesperowanych i tych, którzy zostali zredukowani do niczego.“

— Marcin Luter
Źródło: Kazimierz Bem, Jarosław Makowski, Bóg skandalicznie bezbronny, „Gazeta Wyborcza”, 23–25 kwietnia 2011.

„Każdy chrześcijanin jest swoim własnym papieżem.“

— Marcin Luter
Źródło: Operationes in psalmos 1519–1521; cyt. za: Brian Gerrish, The old Protestantism and the new: essays on the Reformation heritage, T & T Clark International, Londyn 2004.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Aravind Adiga1
indyjski pisarz i dziennikarz 1974
Tadeusz Hołuj1
1916 - 1985
Antoine André Fotografia
Antoine André1
1858 - 1943
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Erazm Gliczner1
polski pedagog
Faust Socyn Fotografia
Faust Socyn4
włoski filozof, reformator religijny, działający w Polsce
Hildegarda z Bingen Fotografia
Hildegarda z Bingen4
błogosławiona Kościoła Katolickiego, pustelnica, uzdrowi...
Jan Hus Fotografia
Jan Hus2
czeski reformator religijny
Girolamo Savonarola Fotografia
Girolamo Savonarola15
dominikanin włoski, reformator religijny
Thomas Müntzer Fotografia
Thomas Müntzer2
teolog, reformator Kościoła katolickiego