Gotthold Ephraim Lessing cytaty

Gotthold Ephraim Lessing Fotografia

29   0

Gotthold Ephraim Lessing

Data urodzenia: 22. Styczeń 1729
Data zgonu: 15. Luty 1781
Natępne imiona: Gotthold E. Lessing

Gotthold Ephraim Lessing – niemiecki estetyk, pisarz, krytyk i teoretyk literacki epoki oświecenia, reformator dramatu niemieckiego i jeden z najważniejszych autorów dramatycznych tamtego okresu.

Wychowany w duchu pobożności i posłuszeństwa Bogu oraz Kościołowi luterańskiemu przez swojego ojca pastora Johanna Gottfrieda Lessinga od małego wykazywał tendencje do wolnomyślicielstwa i emancypowania się zarówno spod surowej władzy rodzicielskiej, jak i ograniczających jego wolnościowe dążenia okowów religijnych nakazów. Jako młody chłopiec uczęszczał do szkoły książęcej, gimnazjum St. Afra w Miśni, gdzie został dostrzeżony przez pedagogów jako bystry uczeń i chłonny umysł, z zapałem studiujący dzieła m.in. Terencjusza i Plauta, które czytał w oryginale. Szkoła ta, mimo iż cechował ją codzienny religijny dryl, pozwoliła młodemu Lessingowi na otwarcie się na tendencje oświeceniowe. Po jej zakończeniu studiował teologię na uniwersytecie w Lipsku. Po studiach przeniósł się do Berlina, gdzie oddał się literaturze, wydając m.in. Denkwürdichkeiten zur Geschichte der Bünhe, a potem, razem z Mosesem Mendelssohnem, Gelehrte Bibliothek. W tym czasie drukował Miss Sarę Sampson. Po pewnym czasie przenosi się do Lipska, gdzie mieszkał do 1759 roku. Następnie przenosi się do Hamburga, gdzie dostał posadę dyrektora teatru. Z tego okresu pochodzą jego Dramaturgische Blätter, jedno z dzieł krytyki teatralnej, które wychodziły w latach 1767-1768. Na zaproszenie księcia brunszwickiego przyjął posadę bibliotekarza w Wolfenbüttel. Razem z księciem udał się też w podróż do Italii, która wpłynęła na jego późniejszą twórczość.

Jego główne dzieła to: Miss Sara Sampson, Minna von Barnhelm, Emilia Galotti i Nathan der Weise .

Choć sam nie był pochodzenia żydowskiego, był wielkim miłośnikiem Żydów, jako „najmądrzejszego i najbardziej tolerancyjnego z narodów”, czemu dał wyraz w dramacie Nathan der Weise. Jego bliskim przyjacielem był żydowsko-niemiecki filozof Moses Mendelssohn.

Cytaty Gotthold Ephraim Lessing


Gotthold Ephraim Lessing Fotografia
Gotthold Ephraim Lessing29
pisarz niemiecki 1729 – 1781
„Samo posiadanie biblioteki nie czyni człowieka uczonym.“Źródło: Edward Polański, Tomasz Nowak, Marek Szopa, Słownik języka polskiego, Videograf II, 2005, s. 40.


Gotthold Ephraim Lessing Fotografia
Gotthold Ephraim Lessing29
pisarz niemiecki 1729 – 1781
„Umiejętność pisarska zasadza się na sztuce wykreślania.“Źródło: Ludwik Bohdan Grzeniewski, „Drobiazgów duch wspaniały i powietrzny”. Szkice o realiach literatury, PIW, 1981, s. 48.
Gotthold Ephraim Lessing Fotografia
Gotthold Ephraim Lessing29
pisarz niemiecki 1729 – 1781
„Nie każdy krytyk jest geniuszem, ale każdy geniusz jest urodzonym krytykiem.“Źródło: „Dialog”, t. 2, RSW „Prasa”, 1957, s. 156.

Gotthold Ephraim Lessing Fotografia
Gotthold Ephraim Lessing29
pisarz niemiecki 1729 – 1781
„Prawdziwy, powszechny pożytek z komedii tkwi w samym śmiechu.“Źródło: Dobrochna Ratajczak, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 243.


Gotthold Ephraim Lessing Fotografia
Gotthold Ephraim Lessing29
pisarz niemiecki 1729 – 1781
„Kobieta jest arcydziełem we wszechświecie.“Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.


Podobni autorzy