Johannes Kepler cytaty

Johannes Kepler Fotografia

6   0

Johannes Kepler

Data urodzenia: 27. Grudzień 1571
Data zgonu: 15. Listopad 1630

Johannes Kepler – niemiecki matematyk, astronom i astrolog, jedna z czołowych postaci rewolucji naukowej w XVII wieku. Najbardziej znany jest z nazwanych jego nazwiskiem praw ruchu planet, skodyfikowanych przez późniejszych astronomów na podstawie jego prac Astronomia nova, Harmonices Mundi i Epitome astronomiae Copernicanae. Prawa te wykorzystano do potwierdzenia słuszności teorii grawitacji Izaaka Newtona.

W trakcie swojej kariery, Kepler był nauczycielem matematyki w Grazu, asystentem astronoma Tychona Brahe, matematykiem na dworze Rudolfa II Habsburga, nauczycielem matematyki w Linzu i doradcą Albrechta von Wallensteina. Poza badaniami astronomicznymi prowadził badania w zakresie optyki i ulepszył teleskop soczewkowy Galileusza.

W czasach Keplera nie istniało wyraźne rozróżnienie pomiędzy astronomią i astrologią, natomiast astronomia jako jedna ze sztuk wyzwolonych, była wyraźnie oddzielona od fizyki, zaliczanej do filozofii przyrody. Kepler w swoich pracach używał argumentów religijnych, wychodząc z założenia, że Bóg stworzył świat zgodnie z inteligentnym planem, który można poznać za pomocą rozumu. Określał swoją astronomię jako "fizykę niebieską" i jako "wycieczkę w Metafizykę Arystotelesa", przenosząc tradycyjnie pojmowaną kosmologię w obszar uniwersalnie obowiązującej matematyki.

Cytaty Johannes Kepler

Johannes Kepler Fotografia
Johannes Kepler6
niemiecki matematyk, fizyk i astronom 1571 – 1630
„Geometria ma dwa wielkie skarby: jednym z nich jest twierdzenie Pitagorasa, a drugim podział odcinka w złoty sposób; pierwszy z nich możemy porównać do złota, a drugi do drogocennego klejnotu.“Źródło: Łukasz Michalik, [http://figeneration. pl/%CF%86-albo-zloty-podzial-czyli-piekno-i-harmonia-opisane-liczbami Φ albo złoty podział, czyli piękno i harmonia opisane liczbami, Figeneration. pl, 29 kwietnia 2013]Johannes Kepler Fotografia
Johannes Kepler6
niemiecki matematyk, fizyk i astronom 1571 – 1630
Johannes Kepler Fotografia
Johannes Kepler23
German mathematician, astronomer and astrologer 1571 – 1630

Johannes Kepler Fotografia
Johannes Kepler23
German mathematician, astronomer and astrologer 1571 – 1630
„Discover the force of the skies O Men: once recognised it can be put to use.“Epitome of Copernican Astronomy and Harmonies of the World


Johannes Kepler Fotografia
Johannes Kepler23
German mathematician, astronomer and astrologer 1571 – 1630


Podobni autorzy