Johannes Kepler cytaty

Johannes Kepler Fotografia
6   0

Johannes Kepler

Data urodzenia: 27. Grudzień 1571
Data zgonu: 15. Listopad 1630

Reklama

Johannes Kepler – niemiecki matematyk, astronom i astrolog, jedna z czołowych postaci rewolucji naukowej w XVII wieku. Najbardziej znany jest z nazwanych jego nazwiskiem praw ruchu planet, skodyfikowanych przez późniejszych astronomów na podstawie jego prac Astronomia nova, Harmonices Mundi i Epitome astronomiae Copernicanae. Prawa te wykorzystano do potwierdzenia słuszności teorii grawitacji Izaaka Newtona.

W trakcie swojej kariery, Kepler był nauczycielem matematyki w Grazu, asystentem astronoma Tychona Brahe, matematykiem na dworze Rudolfa II Habsburga, nauczycielem matematyki w Linzu i doradcą Albrechta von Wallensteina. Poza badaniami astronomicznymi prowadził badania w zakresie optyki i ulepszył teleskop soczewkowy Galileusza.

W czasach Keplera nie istniało wyraźne rozróżnienie pomiędzy astronomią i astrologią, natomiast astronomia jako jedna ze sztuk wyzwolonych, była wyraźnie oddzielona od fizyki, zaliczanej do filozofii przyrody. Kepler w swoich pracach używał argumentów religijnych, wychodząc z założenia, że Bóg stworzył świat zgodnie z inteligentnym planem, który można poznać za pomocą rozumu. Określał swoją astronomię jako "fizykę niebieską" i jako "wycieczkę w Metafizykę Arystotelesa", przenosząc tradycyjnie pojmowaną kosmologię w obszar uniwersalnie obowiązującej matematyki.

Podobni autorzy

Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg231
pisarz niemiecki, aforysta
Feliks Dzierżyński Fotografia
Feliks Dzierżyński24
polski i rosyjski działacz komunistyczny
Hermann Göring Fotografia
Hermann Göring11
niemiecki wojskowy i polityk nazistowski
Ludwig van Beethoven Fotografia
Ludwig van Beethoven26
niemiecki kompozytor
Adolf Hitler Fotografia
Adolf Hitler83
kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej
Julius Langbehn Fotografia
Julius Langbehn1
niemiecki pisarz i krytyk kultury
Marzena Broda17
polska pisarka, poetka i dramaturg
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski148
pisarz i fotografik polski
Julian Tuwim Fotografia
Julian Tuwim174
polski poeta

Cytaty Johannes Kepler

Reklama

„Geometria ma dwa wielkie skarby: jednym z nich jest twierdzenie Pitagorasa, a drugim podział odcinka w złoty sposób; pierwszy z nich możemy porównać do złota, a drugi do drogocennego klejnotu.“

—  Johannes Kepler
Źródło: Łukasz Michalik, Φ albo złoty podział, czyli piękno i harmonia opisane liczbami, Figeneration. pl, 29 kwietnia 2013 http://figeneration.pl/%CF%86-albo-zloty-podzial-czyli-piekno-i-harmonia-opisane-liczbami

„I much prefer the sharpest criticism of a single intelligent man to the thoughtless approval of the masses.“

—  Johannes Kepler
As quoted in (K)new Words: Redefine Your Communication (2005) by Gloria Pierre, p. 147

„Just as the eye was made to see colours, and the ear to hear sounds, so the human mind was made to understand“

—  Johannes Kepler
Context: Just as the eye was made to see colours, and the ear to hear sounds, so the human mind was made to understand, not whatever you please, but quantity. I. 31 as quoted by Edwin Arthur Burtt in The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science

Reklama

„I contemplate its beauty with incredible and ravishing delight“

—  Johannes Kepler
Context: I certainly know that I owe it [the Copernican theory] this duty, that as I have attested it as true in my deepest soul, and as I contemplate its beauty with incredible and ravishing delight, I should also publicly defend it to my readers with all the force at my command. Vol. VI, p. 116, Vol. VIII, p. 266ff.

„I was almost driven to madness in considering and calculating this matter. I could not find out why the planet would rather go on an elliptical orbit. Oh, ridiculous me!“

—  Johannes Kepler
Context: I was almost driven to madness in considering and calculating this matter. I could not find out why the planet would rather go on an elliptical orbit. Oh, ridiculous me! As the liberation in the diameter could not also be the way to the ellipse. So this notion brought me up short, that the ellipse exists because of the liberation. With reasoning derived from physical principles, agreeing with experience, there is no figure left for the orbit of the planet but a perfect ellipse. Ch.58, as quoted in John Freely, Before Galileo: The Birth of Modern Science in Medieval Europe (2012)

„Now because 18 months ago the first dawn, 3 months ago broad daylight but a very few days ago the full sun of the most highly remarkable spectacle has risen — nothing holds me back.“

—  Johannes Kepler
Context: Now because 18 months ago the first dawn, 3 months ago broad daylight but a very few days ago the full sun of the most highly remarkable spectacle has risen — nothing holds me back. I can give myself up to the sacred frenzy, I can have the insolence to make a full confession to mortal men that I have stolen the golden vessel of the Egyptians to make from them a tabernacle for my God far from the confines of the land of Egypt. If you forgive me I shall rejoice; if you are angry, I shall bear it; I am indeed casting the die and writing the book, either for my contemporaries or for posterity to read, it matters not which: let the book await its reader for a hundred years; God himself has waited six thousand years for his work to be seen. Book V, Introduction Variant translation: It may well wait a century for a reader, as God has waited six thousand years for an observer. As quoted in The Martyrs of Science; or, the Lives of Galileo, Tycho Brahe, and Kepler (1841) by David Brewster, p. 197. This has sometimes been misquoted as "It may be well to wait a century for a reader, as God has waited six thousand years for an observer." Variant translation: I feel carried away and possessed by an unutterable rapture over the divine spectacle of heavenly harmony... I write a book for the present time, or for posterity. It is all the same to me. It may wait a hundred years for its readers, as God has also waited six thousand years for an onlooker. As quoted in Calculus. Multivariable (2006) by Steven G. Krantz and Brian E. Blank. p. 126 Variant translation: I am stealing the golden vessels of the Egyptians to build a tabernacle to my God from them, far far away from the boundaries of Egypt. If you forgive me, I shall rejoice.; if you are enraged with me, I shall bear it. See, I cast the die, and I write the book. Whether it is to be read by the people of the present or of the future makes no difference: let it await its reader for a hundred years, if God himself has stood ready for six thousand years for one to study him. Unsourced translation

„I am indeed casting the die and writing the book, either for my contemporaries or for posterity to read, it matters not which: let the book await its reader for a hundred years; God himself has waited six thousand years for his work to be seen.“

—  Johannes Kepler
Context: Now because 18 months ago the first dawn, 3 months ago broad daylight but a very few days ago the full sun of the most highly remarkable spectacle has risen — nothing holds me back. I can give myself up to the sacred frenzy, I can have the insolence to make a full confession to mortal men that I have stolen the golden vessel of the Egyptians to make from them a tabernacle for my God far from the confines of the land of Egypt. If you forgive me I shall rejoice; if you are angry, I shall bear it; I am indeed casting the die and writing the book, either for my contemporaries or for posterity to read, it matters not which: let the book await its reader for a hundred years; God himself has waited six thousand years for his work to be seen. Book V, Introduction Variant translation: It may well wait a century for a reader, as God has waited six thousand years for an observer. As quoted in The Martyrs of Science; or, the Lives of Galileo, Tycho Brahe, and Kepler (1841) by David Brewster, p. 197. This has sometimes been misquoted as "It may be well to wait a century for a reader, as God has waited six thousand years for an observer." Variant translation: I feel carried away and possessed by an unutterable rapture over the divine spectacle of heavenly harmony... I write a book for the present time, or for posterity. It is all the same to me. It may wait a hundred years for its readers, as God has also waited six thousand years for an onlooker. As quoted in Calculus. Multivariable (2006) by Steven G. Krantz and Brian E. Blank. p. 126 Variant translation: I am stealing the golden vessels of the Egyptians to build a tabernacle to my God from them, far far away from the boundaries of Egypt. If you forgive me, I shall rejoice.; if you are enraged with me, I shall bear it. See, I cast the die, and I write the book. Whether it is to be read by the people of the present or of the future makes no difference: let it await its reader for a hundred years, if God himself has stood ready for six thousand years for one to study him. Unsourced translation

Reklama

„Nothing which consists of corporeal matter is absolutely light, but that is comparatively lighter which is rarer“

—  Johannes Kepler
Context: Nothing which consists of corporeal matter is absolutely light, but that is comparatively lighter which is rarer, either by its own nature, or by accidental heat. And it is not to be thought that light bodies are escaping to the surface of the universe while they are carried upwards, or that they are not attracted by the earth. They are attracted, but in a less degree, and so are driven outwards by the heavy bodies; which being done, they stop, and are kept by the earth in their own place. As quoted by Bryant, ibid.

„I reply in a single word to the sentiments of the saints on these questions about nature; in theology, to be sure, the force of authorities is to be weighed, in philosophy, however, that of causes“

—  Johannes Kepler
Context: Indeed I reply in a single word to the sentiments of the saints on these questions about nature; in theology, to be sure, the force of authorities is to be weighed, in philosophy, however, that of causes. Therefore, a saint is Lactantius, who denied the rotundity of the earth; a saint is Augustine, who, admitting the rotundity, yet denied the antipodes; worthy of sainthood is the dutiful performance of moderns who, admitting the meagreness of the earth, yet deny its motion. But truth is more saintly for me, who demonstrate by philosophy, without violating my due respect for the doctors of the church, that the earth is both round and inhabited at the antipodes, and of the most despicable size, and finally is moved among the stars. Vol. III, p. 156

„Of a number of variant hypotheses about the same facts, that one is true which shows why facts, which in the other hypotheses remain unrelated, are as they are, i.e., which demonstrates their orderly and rational mathematical connexion.“

—  Johannes Kepler
Context: Of a number of variant hypotheses about the same facts, that one is true which shows why facts, which in the other hypotheses remain unrelated, are as they are, i. e., which demonstrates their orderly and rational mathematical connexion. Vol. I, p. 238

„Given ships or sails adapted to the breezes of heaven, there will be those who will not shrink from even that vast expanse.“

—  Johannes Kepler
Context: It is not improbable, I must point out, that there are inhabitants not only on the moon but on Jupiter too, or (as was delightfully remarked at a recent gathering of certain philosophers) that those areas are now being unveiled for the first time. But as soon as somebody demonstrates the art of flying, settlers from our species of man will not be lacking. Who would once have thought that the crossing of the wide ocean was calmer and safer than of the narrow Adriatic Sea, Baltic Sea, or English Channel? Given ships or sails adapted to the breezes of heaven, there will be those who will not shrink from even that vast expanse. Therefore, for the sake of those who, as it were, will presently be on hand to attempt this voyage, let us establish the astronomy, Galileo, you of Jupiter, and me of the moon. Translated by Edward Rosen, Kepler's Conversation with Galileo's Sidereal Messenger (1965), p. 39 Unsourced variant translation: Provide ships or sails fit for the winds of heaven, and some will brave even that great void.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Kamil de Lellis Fotografia
Kamil de Lellis5
zakonnik włoski, święty Kościoła katolickiego 1550 - 1614
Enrico Berlinguer Fotografia
Enrico Berlinguer1
1922 - 1984
Wojciech Jaruzelski Fotografia
Wojciech Jaruzelski42
generał, działacz PZPR, prezydent PRL i RP 1923 - 2014
Beda Czcigodny Fotografia
Beda Czcigodny2
672 - 735
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Georg Christoph Lichtenberg231
pisarz niemiecki, aforysta
Feliks Dzierżyński Fotografia
Feliks Dzierżyński24
polski i rosyjski działacz komunistyczny
Hermann Göring Fotografia
Hermann Göring11
niemiecki wojskowy i polityk nazistowski
Ludwig van Beethoven Fotografia
Ludwig van Beethoven26
niemiecki kompozytor
Adolf Hitler Fotografia
Adolf Hitler83
kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej