Isaac Newton cytaty

Isaac Newton Fotografia

16   0

Isaac Newton

Data urodzenia: 4. Styczeń 1643
Data zgonu: 20. Marzec 1727
Natępne imiona: Sir Isaac Newton

Isaac Newton – angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik. Odkrywca trzech zasad dynamiki.

W swoim dziele Philosophiae naturalis principia mathematica przedstawił prawo powszechnego ciążenia oraz prawa ruchu, leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego. Opis zjawisk fizycznych za pomocą równań różniczkowych jest do dzisiaj cechą fizyki.

Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi, jak i ruchem ciał niebieskich. Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i powszechnego przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podał matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzył je udowadniając, że orbity są nie tylko eliptyczne, ale mogą być też hiperboliczne i paraboliczne. Głosił, że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z cząstek, którym towarzyszą fale decydujące o ruchu rozchodzenia się światła. Był pierwszym, który zdał sobie sprawę, że widmo barw obserwowane podczas padania białego światła na pryzmat jest cechą padającego światła, a nie pryzmatu, jak głosił 400 lat wcześniej Roger Bacon.

Rozwinął prawo stygnięcia. Sformułował twierdzenie o dwumianie i zasady zachowania pędu oraz momentu pędu. Zajmował się też pomiarami prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Jako pierwszy opisał matematycznie zjawisko pływów morskich .

Cytaty Isaac NewtonIsaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego c... 1643 – 1727


Isaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego c... 1643 – 1727
„Każdy obiekt we Wszechświecie przyciąga inny obiekt wzdłuż linii przechodzącej przez ich środki, proporcjonalnie do ich mas i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między nimi.“Źródło: Katarzyna Nessing, Adam Blokesz, Świat fizyki – zbiór zadań dla szkół ponadgimnazjalnych; zakres podstawowy, wyd. Zamkor, Kraków 2012, ISBN 9788376620046, s. 7.

Isaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego c... 1643 – 1727
„Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów.“parafraza zaczerpnięta z Lukana (vol. II, 10): karły umieszczone na barkach gigantów widzą więcej niż sami giganci. Słowa te są przytaczane dzisiaj jako dowód szacunku, jaki miał Newton do osiągnięć swych poprzedników; w rzeczywistości była to złośliwa uwaga poczyniona pod adresem Hooke’a, jako że ten był człowiekiem niskiego wzrostu.

Isaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego c... 1643 – 1727

Isaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego c... 1643 – 1727

Isaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego c... 1643 – 1727
„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.“Źródło: „Przekrój”, wydania 36–42, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2004, s. 57.

Isaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego c... 1643 – 1727

Isaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego c... 1643 – 1727Isaac Newton Fotografia
Isaac Newton16
angielski naukowiec, odkrywca m.in. prawa powszechnego c... 1643 – 1727Podobni autorzy