Anton Makarenko cytaty

Anton Makarenko Fotografia
11  0

Anton Makarenko

Data urodzenia: 13. Styczeń 1888
Data zgonu: 1. Kwiecień 1939

Reklama

Anton Siemionowicz Makarenko – radziecki pedagog i pisarz, twórca systemu wychowania komunistycznego.

W 1917 roku ukończył ze złotym medalem Instytut Nauczycielski w Połtawie. Uważał za ważne właściwe wychowanie młodzieży, mówiąc:„Nie ma złej młodzieży, są tylko źli wychowawcy”. W latach 1920–1935 organizował w Połtawie i Charkowie placówki opiekuńczo-wychowawcze dla bezdomnej i wykolejonej młodzieży, zaś po roku 1935 zajął się głównie pracą pisarską i popularyzatorską. Jego celem było włączenie wychowanków w formę działalności grupowej, zorganizowanej zgodnie z założeniami ideologii komunistycznej. Od Maksyma Gorkiego Makarenko przejął przekonanie, że nawet najbardziej zaniedbany społecznie i moralnie człowiek może ulec przeobrażeniu . System Makarenki obowiązywał jeszcze w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku w ZSRR i podporządkowanych mu krajach Europy Środkowej, w Rosji, obok innych systemów, wykładany był jeszcze także w latach 90.[potrzebny przypis]

Makarenko w swoich pracach przedstawił wszechstronny system oddziaływań pedagogicznych na młodzież, wychodząc z założenia, że zadania wychowawcze wynikają z ogólnych zadań budownictwa komunizmu, a podstawowa forma wychowania, jaką stanowi kolektyw, z charakteru nowych socjalistycznych stosunków. Według niego styl kolektywu – połączenie wysokich wymagań z zaufaniem i szacunkiem dla ludzi – to tylko odbicie stylu życia społecznego, a jego rozwój dokonuje się przez wytwarzanie systemu więzi społecznych, opartego na dążeniu do wspólnego celu, na solidarności jego uczestników we wspólnej pracy i organizacji życia społecznego. Za ważny element kolektywu Makarenko uważał dobrą organizację, opartą nawet do pewnego stopnia na wzorach wojskowych.

Antoni Makarenko był patronem Szkoły Podstawowej nr 187 na warszawskich Bielanach .

Podobni autorzy

Filip Golikow Fotografia
Filip Golikow
wojskowy, marszałek ZSRR
Wiktor Suworow Fotografia
Wiktor Suworow36
pisarz rosyjski
Wasilij Czujkow Fotografia
Wasilij Czujkow3
marszałek ZSRR
Jurij Gagarin Fotografia
Jurij Gagarin5
astronauta radziecki
Klimient Woroszyłow Fotografia
Klimient Woroszyłow
marszałek ZSRR, polityk
Rodion Malinowski Fotografia
Rodion Malinowski1
marszałek ZSRR
Wasilij Blücher Fotografia
Wasilij Blücher3
radziecki wojskowy
Matwiej Zacharow Fotografia
Matwiej Zacharow1
marszałek ZSRR

Cytaty Anton Makarenko

Reklama

„Jak najwięcej wymagań od człowieka i jak najwięcej szacunku dla niego.“

— Anton Makarenko
Źródło: „Twórczość”, Wydania 1–4, wyd. Czytelnik, Warszawa 1951, s. 153.

Reklama
Dzisiejsze rocznice
Jiří Menzel Fotografia
Jiří Menzel8
czeski reżyser filmowy, scenarzysta i aktor 1938
Zygmunt Krasiński Fotografia
Zygmunt Krasiński24
polski poeta i dramatopisarz 1812 - 1859
Robert Beauvais2
1911 - 1982
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Filip Golikow Fotografia
Filip Golikow
wojskowy, marszałek ZSRR
Wiktor Suworow Fotografia
Wiktor Suworow36
pisarz rosyjski
Wasilij Czujkow Fotografia
Wasilij Czujkow3
marszałek ZSRR
Jurij Gagarin Fotografia
Jurij Gagarin5
astronauta radziecki