Alfred Adler cytaty

Alfred AdlerFotografia

3  0

Alfred Adler

Data urodzenia:7. Luty 1870
Data zgonu:28. Maj 1937
Natępne imiona:Alfred W. Adler

Alfred Adler – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog, twórca psychologii indywidualnej.

Wychowywał się w Wiedniu. Ukończył w 1895 roku studia w Szkole Medycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, docent uniwersytetu w Wiedniu. W latach 1902–1911 był kolegą i współpracownikiem Zygmunta Freuda. W 1911 odrzucił jego koncepcję dominanty seksualnej i wystąpił z ruchu psychoanalitycznego, tworząc własną teorię osobowości. Podczas I wojny światowej Adler służył w armii austriackiej jako lekarz, a po jej zakończeniu kierował Kliniką Psychiatryczną w Wiedniu . Otworzył szereg poradni wychowawczo-klinicznych dla dzieci. W 1924 przeniósł się na stałe do USA i od 1929 był profesorem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Według Adlera człowiek od wczesnych lat dzieciństwa przeżywa – z powodu swoich braków – poczucie małej wartości, które kompensuje dążeniem do przewagi i mocy nad innymi. Ta świadomość własnych braków oraz potrzeba kompensacji wpływa na kształtowanie się jeszcze w dzieciństwie indywidualnego planu życiowego, który wyznacza ideały i kierunki działania jednostki, jak również kształtuje osobowość tej jednostki. Zadaniem wychowania jest udzielenie jednostce pomocy w harmonizowaniu jej rozwoju: w przezwyciężaniu zarówno poczucia małej wartości, jak dążenia do przewagi nad innymi, co zresztą z trudem się udaje. Szczególnie wartościowym terenem kompensacji poczucia małej wartości może być działalność społeczna, w której jednostka ma szansę wykazać swoją wartość. Teoria dążenia do przewagi i mocy okazała się zbieżna z ogłoszoną wcześniej teorią kratyzmu Władysława Witwickiego.

Zmarł na atak serca 28 maja 1937.

Cytaty Alfred Adler


Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler3
austriacki psychiatra i psycholog
„(...) łatwiej jest walczyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi.“ Źródło: „Przekrój”, Wydania 1–13, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2000, s. 28.Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler3
austriacki psychiatra i psycholog

Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap...

Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap...


Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap...Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap...


Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap...

Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap...


Podobni autorzy