Alfred Adler cytaty

Alfred Adler Fotografia
3  0

Alfred Adler

Data urodzenia: 7. Luty 1870
Data zgonu: 28. Maj 1937
Natępne imiona:Alfred W. Adler

Reklama

Alfred Adler – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog, twórca psychologii indywidualnej.

Wychowywał się w Wiedniu. Ukończył w 1895 roku studia w Szkole Medycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, docent uniwersytetu w Wiedniu. W latach 1902–1911 był kolegą i współpracownikiem Zygmunta Freuda. W 1911 odrzucił jego koncepcję dominanty seksualnej i wystąpił z ruchu psychoanalitycznego, tworząc własną teorię osobowości. Podczas I wojny światowej Adler służył w armii austriackiej jako lekarz, a po jej zakończeniu kierował Kliniką Psychiatryczną w Wiedniu . Otworzył szereg poradni wychowawczo-klinicznych dla dzieci. W 1924 przeniósł się na stałe do USA i od 1929 był profesorem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Według Adlera człowiek od wczesnych lat dzieciństwa przeżywa – z powodu swoich braków – poczucie małej wartości, które kompensuje dążeniem do przewagi i mocy nad innymi. Ta świadomość własnych braków oraz potrzeba kompensacji wpływa na kształtowanie się jeszcze w dzieciństwie indywidualnego planu życiowego, który wyznacza ideały i kierunki działania jednostki, jak również kształtuje osobowość tej jednostki. Zadaniem wychowania jest udzielenie jednostce pomocy w harmonizowaniu jej rozwoju: w przezwyciężaniu zarówno poczucia małej wartości, jak dążenia do przewagi nad innymi, co zresztą z trudem się udaje. Szczególnie wartościowym terenem kompensacji poczucia małej wartości może być działalność społeczna, w której jednostka ma szansę wykazać swoją wartość. Teoria dążenia do przewagi i mocy okazała się zbieżna z ogłoszoną wcześniej teorią kratyzmu Władysława Witwickiego.

Zmarł na atak serca 28 maja 1937.

Podobni autorzy

Bruno Bettelheim Fotografia
Bruno Bettelheim2
amerykański psychoanalityk
Wilhelm Reich Fotografia
Wilhelm Reich3
psycholog austriacki
Milton Erickson Fotografia
Milton Erickson
psychoterapeuta amerykański
Viktor Frankl Fotografia
Viktor Frankl4
psychiatra austriacki
Carl Gustav Jung Fotografia
Carl Gustav Jung20
szwajcarski psychiatra i psycholog
Ingeborg Bachmann Fotografia
Ingeborg Bachmann16
austriacka pisarka
Keith Ablow Fotografia
Keith Ablow2
amerykański psychiatra i pisarz

Cytaty Alfred Adler

Reklama

„(...) łatwiej jest walczyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi.“

— Alfred Adler
Źródło: „Przekrój”, Wydania 1–13, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2000, s. 28.

„It is always easier to fight for one's principles than to live up to them.“

— Alfred Adler
Quoted in: Phyllis Bottome, Alfred Adler: Apostle of Freedom (1939), ch. 5 Problems of Neurosis: A Book of Case Histories (1929)

Reklama
Reklama

„To be human means to feel inferior.“

— Alfred Adler
Statement of 1933, as quoted in Contemporary Theories and Systems in Psychology (1960) by Benjamin B. Wolman, p. 288

„Man knows much more than he understands.“

— Alfred Adler
As quoted in A Primer of Adlerian Psychology: The Analytic-Behavioural-Cognitive Psychology of Alfred Adler (1999) by Harold H. Mosak and Michael P. Maniacci

Dzisiejsze rocznice
Andrzej Pilipiuk Fotografia
Andrzej Pilipiuk63
polski pisarz 1974
Henryk IV Lancaster Fotografia
Henryk IV Lancaster2
król Anglii 1366 - 1413
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Bruno Bettelheim Fotografia
Bruno Bettelheim2
amerykański psychoanalityk
Wilhelm Reich Fotografia
Wilhelm Reich3
psycholog austriacki
Milton Erickson Fotografia
Milton Erickson
psychoterapeuta amerykański
Viktor Frankl Fotografia
Viktor Frankl4
psychiatra austriacki