Alfred Adler cytaty

Alfred Adler Fotografia

3   0

Alfred Adler

Data urodzenia: 7. Luty 1870
Data zgonu: 28. Maj 1937
Natępne imiona: Alfred W. Adler

Alfred Adler – austriacki psychiatra, psycholog i pedagog, twórca psychologii indywidualnej.

Wychowywał się w Wiedniu. Ukończył w 1895 roku studia w Szkole Medycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego, docent uniwersytetu w Wiedniu. W latach 1902–1911 był kolegą i współpracownikiem Zygmunta Freuda. W 1911 odrzucił jego koncepcję dominanty seksualnej i wystąpił z ruchu psychoanalitycznego, tworząc własną teorię osobowości. Podczas I wojny światowej Adler służył w armii austriackiej jako lekarz, a po jej zakończeniu kierował Kliniką Psychiatryczną w Wiedniu . Otworzył szereg poradni wychowawczo-klinicznych dla dzieci. W 1924 przeniósł się na stałe do USA i od 1929 był profesorem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Według Adlera człowiek od wczesnych lat dzieciństwa przeżywa – z powodu swoich braków – poczucie małej wartości, które kompensuje dążeniem do przewagi i mocy nad innymi. Ta świadomość własnych braków oraz potrzeba kompensacji wpływa na kształtowanie się jeszcze w dzieciństwie indywidualnego planu życiowego, który wyznacza ideały i kierunki działania jednostki, jak również kształtuje osobowość tej jednostki. Zadaniem wychowania jest udzielenie jednostce pomocy w harmonizowaniu jej rozwoju: w przezwyciężaniu zarówno poczucia małej wartości, jak dążenia do przewagi nad innymi, co zresztą z trudem się udaje. Szczególnie wartościowym terenem kompensacji poczucia małej wartości może być działalność społeczna, w której jednostka ma szansę wykazać swoją wartość. Teoria dążenia do przewagi i mocy okazała się zbieżna z ogłoszoną wcześniej teorią kratyzmu Władysława Witwickiego.

Zmarł na atak serca 28 maja 1937.

Cytaty Alfred Adler


Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler3
austriacki psychiatra i psycholog 1870 – 1937
„(...) łatwiej jest walczyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi.“Źródło: „Przekrój”, Wydania 1–13, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2000, s. 28.Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler3
austriacki psychiatra i psycholog 1870 – 1937

Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap... 1870 – 1937

Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap... 1870 – 1937

Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap... 1870 – 1937

Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap... 1870 – 1937Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap... 1870 – 1937


Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap... 1870 – 1937

Alfred Adler Fotografia
Alfred Adler25
Medical Doctor, Psychologist, Psychiatrist, Psychotherap... 1870 – 1937


Podobni autorzy