Zalecane cytaty strona 2

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Tu chciałbym podkreślić rolę Piotra Morty, z którym nawiązałem kontakt w stanie wojennym. W każdej sytuacji trzeba przyznać był moim bliskim i zaufanym doradcą, co w stanie wojennym miało duże znaczenie. Wspólnie potrafiliśmy uzgadniać sposób prowadzenia działalności podziemnej „Solidarności” w Wieruszowie.“ Wywiad z Piotrem Krupotem - działaczem opozycji demokratycznej PRL-u.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Niestety te decyzje niosły za sobą określone konsekwencje i zemstę – tak, jak zresztą ostrzegali mnie przyjaciele. Miałem świadomość, że się narażam, że szykany dotkną zarówno mnie, jak i moich kolegów. Otrzymywałem maile i SMS-y z pogróżkami i groźbami karalnymi.“ w sprawie działań sprzecznych z zasadami demokracji i wolności osobistej.


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Należałoby zatem zrzucić z systemu edukacji skórę suchych faktów i odtwórczego rozwiązywania testów, zaopatrując go w zajęcia wspierające kreatywność, z wykorzystaniem innowacyjnych metod (…).“ Źródło: [http://www. powiatowy. pl/2015/07/pawel-kukiz-jak-feniks-z-popiolow/ powiatowy. pl, 19 lipca 2015]

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Nie żyjemy w czasach totalitaryzmu, tylko demokracji i każdy ma prawo do własnego zdania.“ na sesji absolutoryjnej.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.“ podczas Europejskiej Konferencji w Berlinie.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Wspieranie ludzkiej godności oraz przestrzeganie praw człowieka uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP stanowić ma główną zasadę polityki korporacyjnej koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw.“ podczas konferencji PASOC w Barcelonie.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że w dziedzinie innowacyjności gorzej od Polski wypadają tylko cztery kraje. Dwa małe bałtyckie Litwa i Łotwa oraz Bułgaria i Rumunia. Kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjności w Polsce ma wiele czynników. Duże nakłady na rzecz inwestycji, konsolidacja działań i pełne partnerstwo z krajami całej Unii Europejskiej. Istnieje konieczność ujednolicenia rynku innowacyjnego w Europie i potrzebę wzrostu poziomu inwestycji strategicznych i publicznych. Niestety jednym z czynników, które posiadają znaczący wpływ na opóźnienie Polski w dziedzinie innowacyjności jest niski poziom wynagrodzeń.“ wystąpienie przewodniczącego KS BDOŚ na II Kongresie.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Trzech opozycjonistów zostało odznaczonych medalami "Pro Patria" podczas piątkowej uroczystości 25-lecia związku Solidarność 80 w Katowicach. Odznaczenia wręczył p. o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Wśród uhonorowanych medalami "Pro Patria" w uznaniu "szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny" znaleźli się działacze opozycyjni, później także działający m. in. w Solidarności 80: Stanisław Brzeźniak, Piotr Paweł Morta i Ryszard Majdzik.“ Relacja z 35. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek - opozycjoniści uhonorowani medalem "Pro Patria".


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„(…) zbliżające się roztopy uczynią z niej ponownie „drogę do piekła”, szczególnie dla trójki dzieci uczęszczających do szkoły (…).“ na sesji samorządowej.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Uzdrowienie gospodarcze w tych krajach (w nowych krajach Unii Europejskiej – przypis red.) będzie zależało od ich możliwości zbudowania mocnej bazy popytu wewnętrznego. Wymaga to lepszego przestrzegania praw pracowniczych, wzrostu wynagrodzeń (…).“ referat Piotra Morty na międzynarodowej konferencji PASOC, Wrocław, 19 października 2009.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Piotr Morta, reprezentujący Wieruszów, organizował spotkania konspiracyjne, powielał ulotki, kolportował wydawnictwa podziemne i znaczki z symbolami patriotycznymi.“ Informacja na stronie IPN-u o wręczeniu Krzyży Wolności i Solidarności.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Dylematem jest nie tylko to, aby polski pracownik zarabiał więcej, ale chodzi przede wszystkim o likwidację przepaści cywilizacyjnej, jaka jest pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi.“ podczas obrad „Solidarności” w 100-letnim dworze.


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Każdy z nas nosi w plecaku buławę hetmańską, jest tylko kwestia jej wykorzystania.“ Źródło: [http://www. polskatimes. pl/artykul/4662698, piotr-morta-antysystemowosc-to-nie-anarchia-to-bycie-przeciw-obecnemu-systemowi, id, t. html Piotr Brzózka, Piotr Morta: Antysystemowość to nie anarchia, to bycie przeciw systemowi, PolskaTimes. pl, 26 lipca 2015]

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Ruch Kukiza to wolni ludzie, oni mają podejmować decyzje, a nie ktoś za nich.“ Źródło: [http://www. polskatimes. pl/artykul/4662698, piotr-morta-antysystemowosc-to-nie-anarchia-to-bycie-przeciw-obecnemu-systemowi, id, t. html Piotr Brzózka, Piotr Morta: Antysystemowość to nie anarchia, to bycie przeciw systemowi, PolskaTimes. pl, 26 lipca 2015]

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Życie i zdrowie ludzi jest wartością najwyższą, nikt tych wartości pod żadnym pozorem nie może lekceważyć. Argumenty ekonomiczne i inne nie mogą stanowić przeciwwagi dla zdrowia i życia ludzkiego.“ podczas debaty na temat bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 4704E.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„(…) szkoły nie powinny być fabrykami produkującymi bezrobotnych, tylko otwierać takie kierunki kształcenia dla młodzieży i dorosłych, na jakie jest zapotrzebowanie w danym regionie.“ podczas sesji samorządowej Piotr Morta ocenił stan polskiego szkolnictwa i sytuację na rynku pracy.