Zalecane cytaty strona 2

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Piotr Morta, reprezentujący Wieruszów, organizował spotkania konspiracyjne, powielał ulotki, kolportował wydawnictwa podziemne i znaczki z symbolami patriotycznymi.“ Informacja na stronie IPN-u o wręczeniu Krzyży Wolności i Solidarności.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„(…) człowiek bez wrogów to człowiek bez wartości.“ wyrażanie swojego nastawienia do ludzi w relacji zamieszczonej w artykule.


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„(…) zbliżające się roztopy uczynią z niej ponownie „drogę do piekła”, szczególnie dla trójki dzieci uczęszczających do szkoły (…).“ na sesji samorządowej.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„(…) szkoły nie powinny być fabrykami produkującymi bezrobotnych, tylko otwierać takie kierunki kształcenia dla młodzieży i dorosłych, na jakie jest zapotrzebowanie w danym regionie.“ podczas sesji samorządowej Piotr Morta ocenił stan polskiego szkolnictwa i sytuację na rynku pracy.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Dylematem jest nie tylko to, aby polski pracownik zarabiał więcej, ale chodzi przede wszystkim o likwidację przepaści cywilizacyjnej, jaka jest pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi.“ podczas obrad „Solidarności” w 100-letnim dworze.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Rzeczywistość gospodarcza zmienia się w Polsce szybko, a relacje związki zawodowe – pracodawca pozostają w wielu zakładach anachroniczne i toksyczne. Manipulowanie załogą, blokowanie zmian w firmie prowadzące do jej osłabienia, kurs na konfrontację z pracodawcą, a z drugiej strony usztywnianie stanowiska, niechęć do dialogu i postrzeganie związku jako odwiecznego wroga. To codzienna praktyka, która zmienia się tak wolno, jak ludzka mentalność. Relacje związki zawodowe a pracodawcy to niestety trudna sztuka kompromisu.“ na konferencji międzynarodowej o relacjach pracodawcy-pracownicy i potrzebie kompromisu.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Życie i zdrowie ludzi jest wartością najwyższą, nikt tych wartości pod żadnym pozorem nie może lekceważyć. Argumenty ekonomiczne i inne nie mogą stanowić przeciwwagi dla zdrowia i życia ludzkiego.“ podczas debaty na temat bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 4704E.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Każdy z nas nosi w plecaku buławę hetmańską, jest tylko kwestia jej wykorzystania.“ Źródło: [http://www. polskatimes. pl/artykul/4662698, piotr-morta-antysystemowosc-to-nie-anarchia-to-bycie-przeciw-obecnemu-systemowi, id, t. html Piotr Brzózka, Piotr Morta: Antysystemowość to nie anarchia, to bycie przeciw systemowi, PolskaTimes. pl, 26 lipca 2015]


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Ruch Kukiza to wolni ludzie, oni mają podejmować decyzje, a nie ktoś za nich.“ Źródło: [http://www. polskatimes. pl/artykul/4662698, piotr-morta-antysystemowosc-to-nie-anarchia-to-bycie-przeciw-obecnemu-systemowi, id, t. html Piotr Brzózka, Piotr Morta: Antysystemowość to nie anarchia, to bycie przeciw systemowi, PolskaTimes. pl, 26 lipca 2015]

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Pragnę w tym momencie przypomnieć, że gdy powstawała Unia, przyjęto zasadę równouprawnienia opartego na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Zasada ta oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób. Dlatego więc twórcy Unii Europejskiej, jako podstawową i pierwotną zasadę jej istnienia przyjęli „Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości”.“ podczas konferencji ERZ Pfleiderer AG w Berlinie w 2010.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Szpital generuje zyski i jednocześnie likwiduje oddziały, tym samym zmniejszana jest ilość świadczeń dostępnych mieszkańcom powiatu. A miało być inaczej, podczas przekształceń własnościowych informowano, że szpital będzie się rozwijał i dywersyfikował usługi.“ podczas sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego, na której dyskutowano czy konfliktu w szpitalu można było uniknąć.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Sprawa staje się bardziej czytelna, kiedy widzimy jak rządy Unii Europejskiej wspierają finansowo objęte kryzysem obszary gospodarcze. Skoro rządy z pieniędzy podatników wspierają sektor finansowy i przemysłowy, to zarządy banków i przedsiębiorstw powinny odpowiadać nie tylko przed akcjonariuszami, ale przed całym społeczeństwem – tak twierdzi w swych wypowiedziach profesor Joshua D. Margoh’s z Harward Business School.“ podczas konferencji zorganizowanej w Pradze przez Europejską Federację Budownictwa i Przemysłu Drzewnego we współpracy z Komisją Europejską w 2009.


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Byliśmy na tamie, pod krzyżem, który poświecił Nasz Ojciec Święty. Powinnością wszystkich Polaków i całej Europy jest pamięć o współczesnym męczenniku, który oddał swe życie za Prawdę, Ojczyznę i Wolność. Wierność Ojczyźnie to nie wybór lecz Konieczność – te słowa powtarzane przez obecnie błogosławionego księdza Jerzego są nadal bardzo aktualne o których wszyscy powinniśmy pamiętać i stosować je życiu.“ uroczystości 32. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko na tamie we Włocławku.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Gdy powstawała Unia, jako maksymę przyjęto równouprawnienie oparte na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Ta dewiza jest mi szczególnie bliska. Dogmat ten oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób.“ Europejska konferencja w Berlinie.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Gospodarczy impet niegdyś nadawany przez wynalazki, które kiedyś fascynowały, a obecnie pozwalają jedynie funkcjonować, nie zapewniają właściwej dynamiki rozwoju i konkurencyjności. Zmiany muszą również powstawać w obszarze istniejących paradygmatów. Obecnie szansą jest inteligentna fabryka.“ relacja z posiedzenia ERZ w Neumarkt k. Monachium, Niemcy.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Trzydzieści lat Solidarności to czas, w którym Polska odzyskała pełną niepodległość.“ po wyborze na przewodniczącego „Solidarności” w wieruszowskich zakładach Pfleiderer Prospan S. A. w 2010.