(…) szkoły nie powinny być fabrykami produkującymi bezrobotnych, tylko otwierać takie kierunki kształcenia dla młodzieży i dorosłych, na jakie jest zapotrzebowanie w danym regionie.

—  Piotr Morta , podczas sesji samorządowej Piotr Morta ocenił stan polskiego szkolnictwa i sytuację na rynku pracy.
Podobne cytaty