Zalecane cytaty

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„CSR to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem przyjazna pracownikom, klientom, dostawcom, społeczności lokalnej i wszystkim, z którymi firma wchodzi w jakieś relacje. Oczywiście nikt nie zaprzeczy, że podstawowym zadaniem biznesu jest tworzenie zysku, ale trudno będzie wypracować zysk bez lojalnych pracowników. Pracownicy muszą być właściwie motywowani, ponieważ rynki pracy są coraz bardziej konkurencyjne i może się nagle okazać, że nikt nie będzie chciał pracować w firmie, w której nie obowiązują dobre zasady motywacji pracowników.“ podczas konferencji zorganizowanej w Pradze przez Europejską Federację Budownictwa i Przemysłu Drzewnego we współpracy z Komisją Europejską w 2009.

Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski 39
polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961
„W odległych epokach człowiek żyjący w symbiozie z naturą, polował, aby żyć, tak jak to czyniła otaczająca go dzika zwierzyna. Udoskonalał metody łowieckie i prosił tajemnicze siły przyrody o pomoc w swoich łowach, o pomoc w przetrwaniu...“ Źródło: [http://yadda. icm. edu. pl/yadda/element/bwmeta1. element. agro-b2d468e8-ed51-4072-8f12-08d1ce3bdd68? q=6b6600dc-b033-4fb3-a610-9b164bf1405b$19&qt=IN_PAGE Polowania w dawnej Polsce, „Aura” nr 12, grudzień 1990, s. 25-27. ]


Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski 39
polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961
„Nowożytny nomada, który na szalone eskapady mógł przeznaczyć jedynie czas ściśle reglamentowany, pragnął w nowych warunkach i okolicznościach przywołać doznania swoich przodków, galopujących niegdyś po bezdrożach na spienionych rumakach. W XIX wieku marzenia te zaczęto realizować, dosiadając rozmaitych koni mechanicznych. Najprostszym z nich był rowwer.“ Źródło: [http://ekologia. pl/srodowisko/specjalne/z-wiatrem-we-wlosach-czyli-rowerem-przez-wieki,18384. html Historia rowerów. Kiedy skonstruowano pierwszy rower?, Ekologia. pl, 2013. ]

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Pragnę w tym momencie przypomnieć, że gdy powstawała Unia, przyjęto zasadę równouprawnienia opartego na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Zasada ta oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób. Dlatego więc twórcy Unii Europejskiej, jako podstawową i pierwotną zasadę jej istnienia przyjęli „Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości”.“ podczas konferencji ERZ Pfleiderer AG w Berlinie w 2010.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 80% Polaków marzy o własnym domu. Ci, którzy zadowalają się mieszkaniem, przyznają, że odstraszają ich uciążliwe obowiązki związane z posiadaniem własnego „uwitego gniazdka”. Wielu nie realizuje własnych marzeń, bo przytłacza ich wielkość nakładów na budowę i koszty utrzymania lokum.“ na temat sytuacji mieszkaniowej Polaków w kontekście rządowego programu „Mieszkanie Plus”.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„(…) inwestycja w młode pokolenie to zalążek rozwoju całej gospodarki narodowej.“ Źródło: [https://plus. google. com/109268461222790118826/posts/iZ9ywLfNQhc Kukiz – jak feniks z popiołów, Piotr Morta - Google+, 21 sierpnia 2015]

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„(…) w czasie burzy mózgów powstają najciekawsze pomysły, to jest tylko kwestia ogarnięcia tego, przetworzenia i wybrania najlepszych propozycji.“ Źródło: [http://www. dzienniklodzki. pl/artykul/4662698, piotr-morta-antysystemowosc-to-nie-anarchia-to-bycie-przeciw-obecnemu-systemowi, id, t. html Dziennik Łódzki, 31 lipca 2015]

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Nie będę na tyle bezczelny, by wypominać panu staroście wysokość jego pensji.“ w odniesieniu do wypowiedzi starosty na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu Wieruszowskiego w 2011.


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Te wydarzenia to doskonały materiał do napisania książki o dyktaturze w demokratycznym kraju. Ten, co pisze te oszczerstwa, to chyba był uczniem Fidela Castro.“ Źródło: [http://www. powiatowy. pl/2015/06/jak-odpowiadaja-i-nieodpowiadaja-zwiazkowcy/ Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, 14 czerwca 2015]

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„W Polsce głód mieszkaniowy jest ogromny. Jesteśmy na dole statystyk europejskich, nie tylko jeśli chodzi o liczbę powstających lokali mieszkaniowych, ale także pod względem ich stanu technicznego czy wyposażenia w media. Remedium na tę sytuację ma być rządowy program Mieszkanie Plus.“ posiedzenie Komisji Trójstronnej.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Szpital generuje zyski i jednocześnie likwiduje oddziały, tym samym zmniejszana jest ilość świadczeń dostępnych mieszkańcom powiatu. A miało być inaczej, podczas przekształceń własnościowych informowano, że szpital będzie się rozwijał i dywersyfikował usługi.“ podczas sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego, na której dyskutowano czy konfliktu w szpitalu można było uniknąć.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Sprawa staje się bardziej czytelna, kiedy widzimy jak rządy Unii Europejskiej wspierają finansowo objęte kryzysem obszary gospodarcze. Skoro rządy z pieniędzy podatników wspierają sektor finansowy i przemysłowy, to zarządy banków i przedsiębiorstw powinny odpowiadać nie tylko przed akcjonariuszami, ale przed całym społeczeństwem – tak twierdzi w swych wypowiedziach profesor Joshua D. Margoh’s z Harward Business School.“ podczas konferencji zorganizowanej w Pradze przez Europejską Federację Budownictwa i Przemysłu Drzewnego we współpracy z Komisją Europejską w 2009.


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Byliśmy na tamie, pod krzyżem, który poświecił Nasz Ojciec Święty. Powinnością wszystkich Polaków i całej Europy jest pamięć o współczesnym męczenniku, który oddał swe życie za Prawdę, Ojczyznę i Wolność. Wierność Ojczyźnie to nie wybór lecz Konieczność – te słowa powtarzane przez obecnie błogosławionego księdza Jerzego są nadal bardzo aktualne o których wszyscy powinniśmy pamiętać i stosować je życiu.“ uroczystości 32. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko na tamie we Włocławku.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Gdy powstawała Unia, jako maksymę przyjęto równouprawnienie oparte na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Ta dewiza jest mi szczególnie bliska. Dogmat ten oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób.“ Europejska konferencja w Berlinie.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Gospodarczy impet niegdyś nadawany przez wynalazki, które kiedyś fascynowały, a obecnie pozwalają jedynie funkcjonować, nie zapewniają właściwej dynamiki rozwoju i konkurencyjności. Zmiany muszą również powstawać w obszarze istniejących paradygmatów. Obecnie szansą jest inteligentna fabryka.“ relacja z posiedzenia ERZ w Neumarkt k. Monachium, Niemcy.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Trzydzieści lat Solidarności to czas, w którym Polska odzyskała pełną niepodległość.“ po wyborze na przewodniczącego „Solidarności” w wieruszowskich zakładach Pfleiderer Prospan S. A. w 2010.