Zalecane cytaty

Jan Himilsbach Fotografia
Jan Himilsbach 11
polski aktor i pisarz 1931 – 1988
„Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.“ w rozmowie z żoną robiącą mu wymówki, że z każdą nowo poznaną osobą pije wódkę.

Jan Himilsbach Fotografia
Jan Himilsbach 11
polski aktor i pisarz 1931 – 1988
„Myślę, że dlatego, że moim dziełem granitowym nikt sobie dupy nie podetrze.“ tłumacząc dlaczego ceni bardziej swoją twórczość kamieniarską niż literacką


Jan Himilsbach Fotografia
Jan Himilsbach 11
polski aktor i pisarz 1931 – 1988
„Tyle dróg budują, tylko, kurwa, nie ma dokąd iść!“ przed barem „Zodiak” w Warszawie, gdy robotnicy układali chodnik

Jan Himilsbach Fotografia
Jan Himilsbach 11
polski aktor i pisarz 1931 – 1988
„Ja do organizmu wprowadzam bajkowy nastrój.“ gdy zwrócono mu uwagę, by nie pił w miejscu publicznym

Jan Himilsbach Fotografia
Jan Himilsbach 11
polski aktor i pisarz 1931 – 1988
„Hamlet to nudna rola, a Ofelia zwykła szmata.“ gdy zaproponowano mu rolę Hamleta i nie doszło do premiery

Will Durant Fotografia
Will Durant 1
filozof i historyk amerykański 1885 – 1981
„Religia jest sprawą naturalną, zrodzoną bezpośrednio z naszych instynktownych potrzeb.“ Źródło: cyt. za [http://www. al-islam. org. pl/images/poznac%20boga. pdf Sayyid Mujtaba Musavi Lari Poznać Boga, s. 7]

Jan Himilsbach Fotografia
Jan Himilsbach 11
polski aktor i pisarz 1931 – 1988
„Zejdę, jak zejdzie Edward Gierek!“ na scenie Kabaretu Pod Egidą, gdy Jan Pietrzak namawiał go do zakończenia spontanicznego popisu, mówiąc: „Jasiu, zejdź!”

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„(…) w czasie burzy mózgów powstają najciekawsze pomysły, to jest tylko kwestia ogarnięcia tego, przetworzenia i wybrania najlepszych propozycji.“ Źródło: [http://www. dzienniklodzki. pl/artykul/4662698, piotr-morta-antysystemowosc-to-nie-anarchia-to-bycie-przeciw-obecnemu-systemowi, id, t. html Dziennik Łódzki, 31 lipca 2015]


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.“ podczas Europejskiej Konferencji w Berlinie.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Te wydarzenia to doskonały materiał do napisania książki o dyktaturze w demokratycznym kraju. Ten, co pisze te oszczerstwa, to chyba był uczniem Fidela Castro.“ Źródło: [http://www. powiatowy. pl/2015/06/jak-odpowiadaja-i-nieodpowiadaja-zwiazkowcy/ Ilustrowany Tygodnik Powiatowy, 14 czerwca 2015]

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Wspieranie ludzkiej godności oraz przestrzeganie praw człowieka uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP stanowić ma główną zasadę polityki korporacyjnej koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw.“ podczas konferencji PASOC w Barcelonie.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„W Polsce głód mieszkaniowy jest ogromny. Jesteśmy na dole statystyk europejskich, nie tylko jeśli chodzi o liczbę powstających lokali mieszkaniowych, ale także pod względem ich stanu technicznego czy wyposażenia w media. Remedium na tę sytuację ma być rządowy program Mieszkanie Plus.“ posiedzenie Komisji Trójstronnej.


Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że w dziedzinie innowacyjności gorzej od Polski wypadają tylko cztery kraje. Dwa małe bałtyckie Litwa i Łotwa oraz Bułgaria i Rumunia. Kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjności w Polsce ma wiele czynników. Duże nakłady na rzecz inwestycji, konsolidacja działań i pełne partnerstwo z krajami całej Unii Europejskiej. Istnieje konieczność ujednolicenia rynku innowacyjnego w Europie i potrzebę wzrostu poziomu inwestycji strategicznych i publicznych. Niestety jednym z czynników, które posiadają znaczący wpływ na opóźnienie Polski w dziedzinie innowacyjności jest niski poziom wynagrodzeń.“ wystąpienie przewodniczącego KS BDOŚ na II Kongresie.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Trzech opozycjonistów zostało odznaczonych medalami "Pro Patria" podczas piątkowej uroczystości 25-lecia związku Solidarność 80 w Katowicach. Odznaczenia wręczył p. o. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Wśród uhonorowanych medalami "Pro Patria" w uznaniu "szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny" znaleźli się działacze opozycyjni, później także działający m. in. w Solidarności 80: Stanisław Brzeźniak, Piotr Paweł Morta i Ryszard Majdzik.“ Relacja z 35. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek - opozycjoniści uhonorowani medalem "Pro Patria".

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„CSR to filozofia zarządzania przedsiębiorstwem przyjazna pracownikom, klientom, dostawcom, społeczności lokalnej i wszystkim, z którymi firma wchodzi w jakieś relacje. Oczywiście nikt nie zaprzeczy, że podstawowym zadaniem biznesu jest tworzenie zysku, ale trudno będzie wypracować zysk bez lojalnych pracowników. Pracownicy muszą być właściwie motywowani, ponieważ rynki pracy są coraz bardziej konkurencyjne i może się nagle okazać, że nikt nie będzie chciał pracować w firmie, w której nie obowiązują dobre zasady motywacji pracowników.“ podczas konferencji zorganizowanej w Pradze przez Europejską Federację Budownictwa i Przemysłu Drzewnego we współpracy z Komisją Europejską w 2009.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta 33
1959
„Uzdrowienie gospodarcze w tych krajach (w nowych krajach Unii Europejskiej – przypis red.) będzie zależało od ich możliwości zbudowania mocnej bazy popytu wewnętrznego. Wymaga to lepszego przestrzegania praw pracowniczych, wzrostu wynagrodzeń (…).“ referat Piotra Morty na międzynarodowej konferencji PASOC, Wrocław, 19 października 2009.