„Gdy powstawała Unia, jako maksymę przyjęto równouprawnienie oparte na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Ta dewiza jest mi szczególnie bliska. Dogmat ten oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób.“

— Piotr Morta, Europejska konferencja w Berlinie.

Reklama

Podobne cytaty

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Reklama
Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Antoine de Rivarol Fotografia
Anna Janocha Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Reklama
Marcin Dorociński Fotografia
Neil Armstrong Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Kurt Cobain Fotografia
Reklama
Norman Vincent Peale Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Maksim Gorki Fotografia

„Kochajcie pracę! Żadna siła nie czyni człowieka ani wielkim, ani mądrym tak, jak czyni to właśnie praca.“

— Maksim Gorki pisarz rosyjski 1868 - 1936
Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 64.

Ninus Nestorović Fotografia
Natępna