„Pragnę w tym momencie przypomnieć, że gdy powstawała Unia, przyjęto zasadę równouprawnienia opartego na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Zasada ta oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób. Dlatego więc twórcy Unii Europejskiej, jako podstawową i pierwotną zasadę jej istnienia przyjęli „Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości”.“

—  Piotr Morta, podczas konferencji ERZ Pfleiderer AG w Berlinie w 2010.
Reklama

Podobne cytaty

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Reklama
Jyrki Katainen Fotografia

„Potrzebujemy w Unii więcej wspólnotowości. Nasze problemy, głównie gospodarcze, ale nie tylko, biorą się z braku jasnych zasad. Albo z ich nieprzestrzegania.“

—  Jyrki Katainen 1971
Źródło: Jacek Pawlicki, Premier Finlandii: Nie chcę Unii równych i równiejszych, wyborcza. pl, 21 grudnia 2011 http://wyborcza.pl/1,75477,10851093,Premier_Finlandii__Nie_chce_Unii_rownych_i_rowniejszych.html

Pius II Fotografia

„Gdyby nawet chrześcijaństwo nie zostało stwierdzone cudami, to już dla samych zasad etycznych musiano by je przyjąć.“

—  Pius II 1405 - 1464
Źródło: Jakub Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, przeł. Maria Kreczowska, Czytelnik, Warszawa 1961, s. 267.

Chuck Jones Fotografia
Elżbieta Radziszewska Fotografia
Jawaharlal Nehru Fotografia
Reklama
Viviane Reding Fotografia
Wojciech Lemański Fotografia

„„Róbta, co chceta” jest dla tych, którzy czynią dobro. To złota zasada moralności ze św. Augustyna: „Kochaj i rób, co chcesz”. I Jezus przyjąłby zaproszenie od Jurka na Woodstock.“

—  Wojciech Lemański polski ksiądz 1960
Źródło: Agata Żrałko, Jezus przyjąłby od Owsiaka zaproszenie na Woodstock, „Gazeta Wyborcza”, 2–3 sierpnia 2014

Wojciech Drzyzga Fotografia

„Nie będę się zniżał do polemiki z panem posłem Grasiem z Platformy, bo to w zasadzie byłoby poniżej mojej godności.“

—  Henryk Ostrowski 1960
Źródło: Wystąpienie na posiedzeniu Sejmu, 15 kwietnia 2005 http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/d0139873b22b5646c12574790041cf56?OpenDocument

Reklama
Anna Fotyga Fotografia
Jan Zamoyski Fotografia

„Każdy polski szlachcic powinien orientować się w zakresie głównych zasad sztuki lekarskiej.“

—  Jan Zamoyski polski magnat, kanclerz i hetman wielki koronny 1542 - 1605
w akcie fundacyjnym katedry medycyny na Akademii Zamoyskiej, 1594.

Frédéric Bastiat Fotografia
Paweł Małaszyński Fotografia
Natępna