„Pragnę w tym momencie przypomnieć, że gdy powstawała Unia, przyjęto zasadę równouprawnienia opartego na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Zasada ta oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób. Dlatego więc twórcy Unii Europejskiej, jako podstawową i pierwotną zasadę jej istnienia przyjęli „Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości”.“

— Piotr Morta, podczas konferencji ERZ Pfleiderer AG w Berlinie w 2010.

Reklama

Podobne cytaty

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Reklama
Andrzej Majewski Fotografia
Anna Janocha Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Marcin Dorociński Fotografia
Reklama
Georg Christoph Lichtenberg Fotografia
Ninus Nestorović Fotografia
John Lennon Fotografia
Władysław Gomułka Fotografia

„Niech ludzie myślą o pracy, a nie o odpoczywaniu. A jeździć to mogą autobusami.“

— Władysław Gomułka polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR 1905 - 1982
o pomyśle samochodu „dla Kowalskiego”.

Reklama
Neil Armstrong Fotografia
Maksim Gorki Fotografia

„Kochajcie pracę! Żadna siła nie czyni człowieka ani wielkim, ani mądrym tak, jak czyni to właśnie praca.“

— Maksim Gorki pisarz rosyjski 1868 - 1936
Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 64.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Natępna