„Pragnę w tym momencie przypomnieć, że gdy powstawała Unia, przyjęto zasadę równouprawnienia opartego na humanistycznej idei niezbywalnej godności ludzkiej. Zasada ta oczywiście wykracza znacznie poza rynek pracy. Jednak zatrudnienie i płaca stanowią główne dziedziny życia, w których powinna mieć miejsce zasada równości wszystkich osób. Dlatego więc twórcy Unii Europejskiej, jako podstawową i pierwotną zasadę jej istnienia przyjęli „Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości”.“

—  Piotr Morta, podczas konferencji ERZ Pfleiderer AG w Berlinie w 2010.
Reklama

Podobne cytaty

Piotr Morta Fotografia
Reklama
Piotr Morta Fotografia
Elżbieta Radziszewska Fotografia
Pius II Fotografia

„Gdyby nawet chrześcijaństwo nie zostało stwierdzone cudami, to już dla samych zasad etycznych musiano by je przyjąć.“

—  Pius II 1405 - 1464
Źródło: Jakub Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, przeł. Maria Kreczowska, Czytelnik, Warszawa 1961, s. 267.

Wojciech Drzyzga Fotografia
Reklama
Paweł Małaszyński Fotografia
Tatiana Polakowa Fotografia
Budda Siakjamuni Fotografia
Alaksandr Łukaszenka Fotografia
Reklama
Georges Bataille Fotografia
Ayn Rand Fotografia
Frédéric Bastiat Fotografia
Javier Solana Fotografia

„Zapomnijcie o ważnych i ważniejszych. Wszyscy w Unii Europejskiej jesteśmy równi.“

—  Javier Solana polityk hiszpański 1942
Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 17 marca 2003

Natępna