„Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.“

— Piotr Morta, podczas Europejskiej Konferencji w Berlinie.

Podobne cytaty