Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.

—  Piotr Morta , podczas Europejskiej Konferencji w Berlinie.
Podobne cytaty