„Pracę można traktować jako rodzaj modlitwy. Jeśli jestem blisko Chrystusa, jeśli nad Chrystusa nie przedkładam niczego, to całe moje życie powoli zmieni się w świecę spalającą się dla Boga, która nie tylko wydaje ciepło, blask i siłę, ale również przekształci rzeczywistość. Trzeba używać światła, którym jest kontakt człowieka z Bogiem. Praca bez Boga to całkowite zatracenie się, pracoholizm, wyzysk człowieka przez człowieka, niszczenie drugiego. Szczytem tego były obozy pracy w systemach totalitarnych. Przeciwieństwem powinna być humanizacja pracy, o której mówił ksiądz Tischner w swoich kazaniach solidarnościowych. Z kolei modlitwa bez pracy może być czczą dewocją. Modlitwa i praca muszą więc ściśle się łączyć, musi być między nimi równowaga.“

—  Leon Knabit, fragment konferencji wygłoszonej w czasie sesji „Wieczernik” w 2002 roku.
Reklama

Podobne cytaty

Maksim Gorki Fotografia

„Kochajcie pracę! Żadna siła nie czyni człowieka ani wielkim, ani mądrym tak, jak czyni to właśnie praca.“

—  Maksim Gorki pisarz rosyjski 1868 - 1936
Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 64.

Reklama
Maria Angela Truszkowska Fotografia
Edmund Bojanowski Fotografia

„Ręce przy pracy, serce przy Bogu.“

—  Edmund Bojanowski polski błogosławiony Kościoła katolickiego 1814 - 1871
Źródło: Bł. Edmund Bojanowski - świecki założyciel rodziny zakonnej http://www.niedziela.pl/artykul/5736/Bl-Edmund-Bojanowski---swiecki-zalozyciel, niedziela. pl, 6 sierpnia 2013 r.

Irena Kwiatkowska Fotografia

„(...) wszystko można ofiarować Panu Bogu, także pracę aktorską.“

—  Irena Kwiatkowska aktorka polska 1912 - 2011
Źródło: „Nasz Dziennik”, 29 stycznia 2003 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/wzyciu.htm

Reklama
Feliksa Kozłowska Fotografia
Małgorzata Musierowicz Fotografia
Klementyna Hoffmanowa Fotografia
Reklama
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Zygmunt Szczęsny Feliński Fotografia
Johannes Eckhart Fotografia
Ellen G. White Fotografia

„Poświęć się Bogu rano; niech to będzie twoja pierwsza praca.“

—  Ellen G. White prorokini pochodzenia amerykańskiego 1827 - 1915
Źródło: Steps to Christ, s. 70.

Natępna