„Pracę można traktować jako rodzaj modlitwy. Jeśli jestem blisko Chrystusa, jeśli nad Chrystusa nie przedkładam niczego, to całe moje życie powoli zmieni się w świecę spalającą się dla Boga, która nie tylko wydaje ciepło, blask i siłę, ale również przekształci rzeczywistość. Trzeba używać światła, którym jest kontakt człowieka z Bogiem. Praca bez Boga to całkowite zatracenie się, pracoholizm, wyzysk człowieka przez człowieka, niszczenie drugiego. Szczytem tego były obozy pracy w systemach totalitarnych. Przeciwieństwem powinna być humanizacja pracy, o której mówił ksiądz Tischner w swoich kazaniach solidarnościowych. Z kolei modlitwa bez pracy może być czczą dewocją. Modlitwa i praca muszą więc ściśle się łączyć, musi być między nimi równowaga.“

— Leon Knabit, fragment konferencji wygłoszonej w czasie sesji „Wieczernik” w 2002 roku.
Reklama

Podobne cytaty

George Carlin Fotografia
Irena Kwiatkowska Fotografia

„(...) wszystko można ofiarować Panu Bogu, także pracę aktorską.“

— Irena Kwiatkowska aktorka polska 1912 - 2011
Źródło: „Nasz Dziennik”, 29 stycznia 2003 http://www.teatry.art.pl/!rozmowy/wzyciu.htm

Reklama
Edmund Bojanowski Fotografia

„Ręce przy pracy, serce przy Bogu.“

— Edmund Bojanowski polski błogosławiony Kościoła katolickiego 1814 - 1871
Źródło: Bł. Edmund Bojanowski - świecki założyciel rodziny zakonnej http://www.niedziela.pl/artykul/5736/Bl-Edmund-Bojanowski---swiecki-zalozyciel, niedziela. pl, 6 sierpnia 2013 r.

Johannes Eckhart Fotografia
Ellen G. White Fotografia

„Poświęć się Bogu rano; niech to będzie twoja pierwsza praca.“

— Ellen G. White prorokini pochodzenia amerykańskiego 1827 - 1915
Źródło: Steps to Christ, s. 70.

Magdalena Środa Fotografia
Maksymilian Maria Kolbe Fotografia

„Módl się nie więcej, ale lepiej i ufaj. Modlitwa „zmusza” Boga…“

— Maksymilian Maria Kolbe polski działacz społeczny, święty kościoła katolickiego 1894 - 1941

Reklama
 Tertulian Fotografia

„Tylko modlitwa jest zdolna zwyciężyć Boga.“

—  Tertulian łaciński teolog z Afryki Północnej 155 - 230
Źródło: Traktat o modlitwie.

Józef Piłsudski Fotografia
Daniel Pliński Fotografia

„Największym talentem, jaki można dostać od Boga, to chęć do pracy. Takie coś otrzymałem.“

— Daniel Pliński polski siatkarz 1978
Źródło: wywiad, 2009 http://aves.lksdwernicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=86:daniel-pliski-dla-nas&catid=3:newsflash&Itemid=75

Reklama
Włodzimierz Lenin Fotografia

„Praca uczyniła z nas tę siłę, która jednoczy wszystkich pracujących.“

— Włodzimierz Lenin organizator i przywódca Rewolucji Październikowej 1870 - 1924
Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 64.

Ignacy Łukasiewicz Fotografia
Kazimierz Kutz Fotografia

„Nie wierzę w olśnienia. Wierzę w realną pracę.“

— Kazimierz Kutz polski reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny; działacz polityczny i senator RP 1929
Źródło: „Zwierciadło” nr 6/1928, czerwiec 2007

Natępna