„Byłem przekonany, że komunizm upadnie, ponieważ tkwiące w nim sprzeczności prędzej czy później musiały doprowadzić do załamania systemu.“

—  Jan Nowak-Jeziorański, Źródło: Paweł Kocięba, Nie ma demokracji bez podziałów, „Dziennik Dolnośląski” nr 0, 31 sierpnia 1990.
Jan Nowak-Jeziorański Fotografia
Jan Nowak-Jeziorański30
polski dziennikarz, politolog, działacz społeczny, żołni... 1914 - 2005
Reklama

Podobne cytaty

Nikita Chruszczow Fotografia

„Czym szybciej będziemy mówić po rosyjsku, to tym prędzej zbudujemy komunizm.“

—  Nikita Chruszczow przywódca ZSRR 1894 - 1971
podczas wystąpienia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym.

Zbigniew Bartman Fotografia

„W Rosji komunizm upadł, ale mentalność została ta sama. Jednostka nie znaczy tam nic.“

—  Zbigniew Bartman polski siatkarz 1987
Źródło: wywiad, 2009 http://aves.lksdwernicki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97:wesoych-wit&catid=3:newsflash&Itemid=75

Reklama
Billy Graham Fotografia

„Albo komunizm musi upaść, albo chrześcijaństwo, ponieważ toczymy teraz bój pomiędzy Chrystusem a Antychrystem.“

—  Billy Graham amerykański kaznodzieja baptystyczny 1918
Źródło: Bill Adler, Ask Billy Graham: The World's Best-Loved Preacher Answers Your Most Important Question, Thomas Nelson Inc, Nashville 2007, s. 25 ISBN 978-0-8499-0310-6.

Stefan Niesiołowski Fotografia
Piotr Kropotkin Fotografia
Piotr Kropotkin Fotografia
Erich Honecker Fotografia

„Zwłoka może spowodować śmierć socjalistycznej Polski. Jutro wspólne działanie może być już spóźnione. (…) Jeśli polska zaraza przekroczy Odrę, to komunizm w Niemczech może upaść.“

—  Erich Honecker niemiecki polityk komunistyczny, przywódca NRD (1971–1989), I sekretarz SED 1912 - 1994
w liście z 18 listopada 1981 do Leonida Breżniewa informując o rozpoczęciu przygotowań do zbrojnej interwencji o kryptonimie „Wintermarsch” („Marsz zimowy”) w celu zniszczenia „Solidarności”.

Jan Nowak-Jeziorański Fotografia
Reklama
Ernst Jünger Fotografia
Piotr Kropotkin Fotografia
Robert Brasillach Fotografia

„Faszyzm był dla nas przede wszystkim poezją – poezją XX stulecia (tak samo jak komunizm). Jestem głęboko przekonany, że ta poezja nie może umrzeć.“

—  Robert Brasillach 1909 - 1945
Źródło: Jacek Bartyzel, Robert Brasillach, legitymizm. org http://www.legitymizm.org/ebp-robert-brasilach

Reklama
Andrzej Szeptycki Fotografia
Tadeusz Pełczyński Fotografia

„Trzeba się było liczyć z możliwością gwałtownego załamania się Niemiec, a w konsekwencji tego załamania i z powstaniem powszechnym.“

—  Tadeusz Pełczyński 1892 - 1985
Źródło: Tadeusz Pełczyński, przedmowa [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, op. cit., s. XXXIII (33).

Olivier Besancenot Fotografia