„Światło, oświecenie, oto dewiza, którą wypisywali na sztandarach [przedstawiciele tej epoki], po raz pierwszy bowiem w historii epoka sama wybierała sobie imię.“

Paul Hazard Fotografia
Paul Hazard3
francuski historyk literatury 1878 - 1944
Reklama

Podobne cytaty

Muammar al-Kaddafi Fotografia
Jean-Paul Sartre Fotografia

„Kto bywa wychowywany dla epoki, jest gorszy niż epoka.“

—  Jean-Paul Sartre powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, noblista 1905 - 1980

Reklama
Carolina Otero Fotografia
Nicolás Gómez Dávila Fotografia
Janusz Christa Fotografia
Cyprian Kamil Norwid Fotografia

„Nowa epoka nie chce zeszłego natchnienia.“

—  Cyprian Kamil Norwid polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 - 1883
Źródło: Irena Sławińska, O komediach Norwida, Lublin 1953, Tow. Nauk. KUL, s. 80.

Reklama
Bertolt Brecht Fotografia

„Zaprawdę, żyję w ponurej epoce!“

—  Bertolt Brecht niemiecki pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator i poeta 1898 - 1956

Wasilij Grossman Fotografia

„Moje pokolenie było rozkraczone między epokami.“

—  Hanna Świda-Ziemba 1930 - 2012
Źródło: Joanna Sokolińska, Wolna od rzeczy, wyborcza. pl, 14 stycznia 2012 http://wyborcza.pl/magazyn/1,124790,11041981,Wolna_od_rzeczy.html?as=2&startsz=x

Reklama
Ilja Erenburg Fotografia
Nicolás Gómez Dávila Fotografia
Ernst Jünger Fotografia
Natępna