Paul Lafargue cytaty

Paul Lafargue Fotografia
6  0

Paul Lafargue

Data urodzenia: 15. Styczeń 1842
Data zgonu: 26. Listopad 1911

Reklama

Paul Lafargue - filozof marksistowski, działacz i teoretyk francuskiego oraz międzynarodowego ruchu robotniczego.

Urodzony na Kubie w rodzinie francuskich plantatorów, nauki gimnazjalne pobierał w Bordeaux i Tuluzie, w Paryżu studiował medycynę. W czasie studiów rozpoczął działalność rewolucyjną w radykalnych kręgach młodzieży występującej przeciwko dyktaturze Napoleona III i początkowo pozostawał pod wpływem pozytywizmu szkoły Auguste Comte'a i proudhonowskiego anarchizmu.

W 1865 przebywając w Londynie jako wysłannik francuskiego oddziału I Międzynarodówki zetknął się z Karolem Marksem, co w istotny sposób zaważyło na jego dalszej drodze życiowej. W 1866 wszedł do Rady Generalnej I Międzynarodówki. Relegowany z uczelni, ukończył studia medyczne w Anglii w 1868. W tym samym roku poślubił średnią córkę Marksa, Laurę.

W dniach Komuny agitował na jej rzecz w Bordeaux. Po jej upadku, zagrożony aresztowaniem, uciekł do Hiszpanii, gdzie działał przez rok w tamtejszym ruchu robotniczym. Następnie przeniósł się do Londynu i aktywnie uczestniczył w pracach I Międzynarodówki. W 1880 przygotował razem z Jules'em Guesde'em założenia organizacyjne i teoretyczne dla powstającej w tym czasie Francuskiej Partii Robotniczej. Zwalczał wrogie marksizmowi idee, w szczególności znajdujące pewien posłuch wśród robotników francuskich poglądy Proudhona, tzw. possybilistów, rewizjonizm Eduarda Bernsteina i przenikanie idei mieszczańskiej filozofii do ruchu robotniczego. I choć zasadnicza część jego poglądów politycznych i społecznych została ugruntowana przez naukę Marksa, silny wpływ miał nań anarchizm, z którym ponownie zetknął się na emigracji w Hiszpanii.

Powróciwszy do Francji w 1882 działał odtąd do końca życia jako oddany partii teoretyk, publicysta, propagandysta i organizator. Brał udział w ówczesnych głośnych kampaniach politycznych, przemierzał Francję wzdłuż i wszerz jako niestrudzony prelegent i agitator. Dwukrotnie, w 1883 i w 1885, wtrącony na krótki czas do więzienia Sainte Pelagie, gdzie napisał swoją najsłynniejszą pracę, pamflet Prawo do lenistwa. W 1891 został deputowanym do Zgromadzenia Narodowego. W 1911 wraz ze swoją żoną Laurą popełnił samobójstwo, by uniknąć starości.

Podobni autorzy

Errico Malatesta Fotografia
Errico Malatesta90
włoski myśliciel polityczny, anarchista
György Lukács Fotografia
György Lukács5
węgierski filozof
Eugène Pottier Fotografia
Eugène Pottier2
poeta francuski, działacz socjalistyczny
Alain Juppé Fotografia
Alain Juppé3
polityk francuski
Clara Zetkin Fotografia
Clara Zetkin3
niemiecka polityk
Charles Perrault Fotografia
Charles Perrault2
bajkopisarz francuski
Henri Lefebvre Fotografia
Henri Lefebvre1
francuski socjolog i filozof
Joseph Ignace Guillotin Fotografia
Joseph Ignace Guillotin2
lekarz francuski, działacz polityczny, inicjator zastoso...
Karol Marks Fotografia
Karol Marks136
niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny

Cytaty Paul Lafargue

Reklama
Dzisiejsze rocznice
Wasił Lewski Fotografia
Wasił Lewski
rewolucjonista bułgarski 1837 - 1873
Andreas Feininger
1906 - 1999
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Errico Malatesta Fotografia
Errico Malatesta90
włoski myśliciel polityczny, anarchista
György Lukács Fotografia
György Lukács5
węgierski filozof
Eugène Pottier Fotografia
Eugène Pottier2
poeta francuski, działacz socjalistyczny
Alain Juppé Fotografia
Alain Juppé3
polityk francuski
Clara Zetkin Fotografia
Clara Zetkin3
niemiecka polityk