„Nie sposób przecenić roli matematyki i nauk przyrodniczych w kształtowaniu intelektu, zdolności do abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni, dyscypliny rozumowania, umiejętności dowodzenia własnych tez, a także wrażliwości.“

—  Stanisław Bajtlik, Źródło: Nie ma demokracji bez matematyki http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1505748,1,nie-ma-demokracji-bez-matematyki.read
Reklama

Podobne cytaty

Friedrich Nietzsche Fotografia
Évariste Galois Fotografia

„Ale nawet matematyka, najszlachetniejsza i najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich nauk, nosząc koronę wysoko ku górze, korzeniami musi głęboko tkwić w ziemi, na której żyjemy.“

—  Évariste Galois matematyk francuski 1811 - 1832
Źródło: Henryk Duda, Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szkole podstawowej. Zbiory i relacje, WSiP, Warszawa 1977, s. 115.

Reklama
Carl Friedrich Gauss Fotografia
Max Planck Fotografia
John David Barrow Fotografia
Sławomir Mrożek Fotografia
Roger Bacon Fotografia
Reklama
Roger Bacon Fotografia
Reklama
Oscar Wilde Fotografia

„Czasami myślę, iż Bóg, tworząc człowieka, przecenił nieco swoje możliwości.“

—  Oscar Wilde angielski poeta, prozaik i dramatopisarz 1854 - 1900
Źródło: s. 9 http://books.google.pl/books?id=M0LDv6xsaiMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Immanuel Kant Fotografia

„W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.“

—  Immanuel Kant niemiecki filozof 1724 - 1804
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Jacek Woroniecki Fotografia