„Przez miliony lat natura potrafiła poradzić sobie z wieloma przeciwnościami, eliminując - jeżeli była taka potrzeba - niejedno ogniwo z łańcucha ewolucji. Obecnie człowiek zdaje się zapominać, że podobny los może spotkać również i jego, jeżeli naruszy odwieczną równowagę i odwieczne prawa natury.“

—  Marek Żukow-Karczewski, Źródło: Wkraczamy w erę ekologii?!, Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno 1995 http://books.google.pl/books/about/Wkraczamy_w_erę_ekologii.html?id=-TmqtgAACAAJ&redir_esc=y, ISBN 8385426248, s. 109.
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski39
polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961
Reklama

Podobne cytaty

Hak Ja Han Fotografia

„Naturą miłości jest dawać absolutnie wszystko, a następnie zapominać o tym, co dała.“

—  Hak Ja Han 1943
Źródło: Prawdziwi Rodzice i epoka spełnionego Testamentu; cyt. za Dariusz Kuncewicz, Kościół Zjednoczenia - charakterystyka i przekrój doktrynalno-socjologiczny organizacji, psychomanipulacja. pl http://www.psychomanipulacja.pl/art/kosciol-zjednoczenia-charakterystyka-i-przekroj.htm

William James Fotografia
Reklama
Paul d'Holbach Fotografia
John Dewey Fotografia
George Bernard Shaw Fotografia

„Zwyczaje twego plemienia nie są prawami natury.“

—  George Bernard Shaw dramaturg i prozaik irlandzki, noblista 1856 - 1950
Źródło: Caesar and Cleopatra (1898), parafraza cytatu właściwego

Witold Gombrowicz Fotografia
 Voltaire Fotografia

„Człowiek musiał popsuć trochę swoją naturę, bo nie rodzi się wilkiem, a jest wilkiem.“

—  Voltaire francuski pisarz epoki Oświecenia, filozof, dramaturg i historyk 1694 - 1778

Piotr Semenenko Fotografia

„Natura jest tym, co mamy, osoba jest tym, czym jesteśmy. Osoba człowieka jest poza naturą ludzką, to jego „ja”, sam człowiek w sobie.“

—  Piotr Semenenko polski duchowny i teolog katolicki, przełożony zgromadzenia zmartwychwstańców 1814 - 1886
Źródło: Smolikowski, Ks. Piotr Semeneńko jako filozof, asceta i mistyk, Chicago 1921, cyt. za: Stefan Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2004, s. 101, 102.

Reklama
Marshall McLuhan Fotografia
 Paracelsus Fotografia
Maria Rodziewiczówna Fotografia
Reklama
Fiodor Dostojewski Fotografia
Tomáš Garrigue Masaryk Fotografia
Natępna