Arystoteles cytaty

 Arystoteles Fotografia
78  0

Arystoteles

Data urodzenia:383 p. n. e.
Data zgonu:321 p. n. e.

Arystoteles – filozof, jeden z trzech - obok Sokratesa i Platona - najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji. Nazywany też Stagirytą lub po prostu Filozofem .

Był twórcą odmiennego od platonizmu i równie spójnego systemu filozoficznego, który bardzo silnie wpłynął na filozofię i naukę europejską. Zapoczątkował nurt filozoficzny nazywany arystotelizmem, który miał wiele postaci w różnych epokach. Chrześcijańska odmiana arystotelizmu zwana tomizmem powstała w XIII wieku i jest do dziś uważana za oficjalną filozofię Kościoła katolickiego. Założyciel szkoły filozoficznej w ogrodach Lykeionu – stąd wzięło się później słowo „liceum”.

Oprócz filozofii Arystoteles położył ogromne zasługi w rozwoju logiki i nauk przyrodniczych, szczególnie astronomii, fizyki i biologii. Zbyt rygorystyczna akceptacja tych teorii przez przedstawicieli filozofii scholastycznej stała się jedną z przyczyn opóźnienia rozwoju tych nauk w Europie. Choć ostatecznie wiele jego teorii naukowych okazało się błędnych, to znacząco przyczyniły się one do poszukiwania nowych hipotez.

Cytaty Arystoteles

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Wolfgang Güllich Fotografia
Wolfgang Güllich2
1960 - 1992
Rosa Parks Fotografia
Rosa Parks2
amerykańska działaczka praw człowieka 1913 - 2005
Edith Head3
amerykańska kostiumograf 1897 - 1981
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Søren Kierkegaard Fotografia
Søren Kierkegaard59
duński teolog i filozof
Albert Wielki Fotografia
Albert Wielki3
niemiecki duchowny, dominikanin, teolog i filozof, święt...
Albert Einstein Fotografia
Albert Einstein158
fizyk niemiecki, noblista
Hans-Georg Gadamer Fotografia
Hans-Georg Gadamer12
filozof niemiecki
 Orygenes Fotografia
Orygenes2
egzegeta i teolog czasów patrystycznych
Stefan Amsterdamski2
polski filozof nauki
 Epikur Fotografia
Epikur44
grecki filozof
Gilbert Ryle Fotografia
Gilbert Ryle1
filozof angielski