„Wychodźstwo polskie po klęsce powstania listopadowego współcześni zwykli szacować na ok. 15 tysięcy. My przyjmujemy, iż Wielka Emigracja liczyć mogła 7–8 tysięcy osób. Byli to w większości ludzie młodzi i wykształceni, wywodzący się ze światłych środowisk polskich. Ci inteligentni i rozumni Polacy pomimo zakazów i utrudnień dążyli gromadnie do Paryża, tworząc tam różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje. Wielu z nich w szeroko pojętej działalności kulturalnej widziało możliwość zachowania tradycji i ducha narodowego. A nośnikiem historii i dorobku wieków państwowości polskiej były książki.“

—  Marek Żukow-Karczewski, Źródło: Biblioteka przy Quai d’Orlèans, „Życie Literackie” nr 13, 2 kwietnia 1989, s. 4. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=13547&from=publication&tab=1
Reklama

Podobne cytaty

„Szacujemy, że członkami neonazistowskich organizacji jest kilka tysięcy Polaków, a kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi jest pod ich wpływem.“

—  Marcin Kornak 1968 - 2014
Źródło: Znajdziemy wrogów http://polska.newsweek.pl/znajdziemy-wrogow,15058,1,1.html, newsweek. pl, 5 lutego 2006

Feliks Koneczny Fotografia
Reklama
Michał Rogalski Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia

„Nie gardź dwudziestym wiekiem, epoko gotycka:
Niegdyś i twoi ludzie byli też — współcześni!“

—  Józef Birkenmajer polski slawista, historyk literatury, poeta, tłumacz 1897 - 1939
Źródło: Zaułek w: Ulicą i drogą, wyd. Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1928, s. 22.

Anna Sobecka Fotografia
Reklama
Winston Churchill Fotografia

„Nie widzę możliwości utworzenia w ciągu pięciu dni organizacji dla urządzenia świata. Nawet Wszechmocny potrzebował w tym celu siedmiu dni!“

—  Winston Churchill premier Wielkiej Brytanii 1874 - 1965
Źródło: depesza do Roosevelta, cyt. za: Jerzy Michałowski, Noty i anegdoty dyplomatyczne, red. Maria Błaszczykowa, wyd. Iskry, Warszawa 1977, s. 95.

Antoni Macierewicz Fotografia
Warren Ellis Fotografia
Reklama
Stanisław Mackiewicz Fotografia

„W tradycjach polskich leży jak najgorsza selekcja ludzi i odsuwanie od kierownictwa ludzi najodpowiedniejszych.“

—  Stanisław Mackiewicz premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Wychodźstwie 1896 - 1966
Źródło: Stanisław Mackiewicz, Stanisław August. Wyd. Świat Książki, Warszawa 1999. Seria: Pojedynki Literackie. ISBN 83-7227-320-0

Dorota Folga-Januszewska Fotografia

„(...) większość ludzi wpada w podobne schematy w pewnym wieku, mimo iż mocno się zapierają, zanim ich to dopadnie.“

—  Kinga Kaczor
Źródło: Iza Mikrut, gazeta festiwalowa „Sztajgerowy Cajtung”, 9 sierpnia 2011 http://www.teatry.art.pl/n/czytaj/30753

„To kompletna bzdura. Ten zakaz jest śmieszny.“

—  Khalid Mahmood 1941
o politycznej poprawności Uniwersytetu Oksfordzkiego, którego wydawnictwo zabroniło autorom podręczników i książek dla dzieci publikować ilustracje i teksty o świniach, a ogólnie o wszystkim, co nasuwa skojarzenia z wieprzowiną.

Natępna