Simonides z Keos cytaty

Simonides z Keos Fotografia
12  0

Simonides z Keos

Data urodzenia: 556 p. n. e.
Data zgonu: 468 p. n. e.
Natępne imiona:Симонид Кеосский

Reklama

Symonides z Keos – liryk grecki pochodzący z wyspy Keos, pierwszy poeta, dla którego tworzenie poezji stało się źródłem utrzymania. Był autorem pieśni chóralnych, dytyrambów, hymnów, skolii, trenów, epinikii, enkomii, peanów oraz elegii. Uznawany jest za twórcę epigramu jako gatunku literackiego.

Znane były jego powiedzenia, np. "milcząca poezja" czy "mówiące malarstwo" . Jego autorstwa jest też sentencja Nic co ludzkie nie jest wolne od trosk. Sławne były jego epigramy, zwłaszcza napis na grobie Leonidasa:

ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι

Przechodniu, powiedz Sparcie, tu leżym jej syny, wierni jej prawom do ostatniej godziny.

Twórczość Symonidesa miała wzbudzić współczucie . Z jego dzieł zachowało się 65 fragmentów.

W Polsce, w Wiźnie na pomniku zamordowanych patriotów polskich, znajduje się równie bliski temu z Termopil epigram Symonidesa: Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, iż wierni jej prawom tu spoczywamy.

Cytaty Simonides z Keos

Reklama
Reklama

„Śmiałym los sprzyja.“

— Simonides z Keos
przypisywane Simonidesowi, spopularyzowane przez Terencjusza.

Reklama

„[Word-for-word translation]
O stranger, announce to the Lacadaemonians [Spartans] that here
We lie, to their words [or laws] obedient.“

— Simonides of Ceos
Go, tell the Spartans, stranger passing by That here, obedient to their laws, we lie. Epitaph on the Cenotaph of Thermopylae, recorded by Herodotus. Note: There is a long unsolved dispute around the interpretation of the word rhemasi, such as laws, words or orders. Variant translations: Go, tell the Spartans, thou who passest by, That here obedient to their laws we lie. Stranger, go tell the men of Lacedaemon That we, who lie here, did as we were ordered. Stranger, bring the message to the Spartans that here We remain, obedient to their orders. Oh foreigner, tell the Lacedaemonians That here we lie, obeying their words. Go, tell the Spartans, passerby, that here by Spartan law we lie.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Andrzej Pilipiuk Fotografia
Andrzej Pilipiuk63
polski pisarz 1974
Henryk IV Lancaster Fotografia
Henryk IV Lancaster2
król Anglii 1366 - 1413
Następne dziesiejsze rocznice