Moses Mendelssohn cytaty

Moses Mendelssohn Fotografia
1  0

Moses Mendelssohn

Data urodzenia: 6. Wrzesień 1729
Data zgonu: 4. Styczeń 1786

Reklama

Moses Mendelssohn – filozof żydowski i niemiecki, pisarz, językoznawca, pierwszy propagator zrównania praw Żydów z ludnością nieżydowską w krajach niemieckich, przyjaciel Gottholda Ephraima Lessinga. Prekursor i przedstawiciel ruchu oświecenia żydowskiego w Europie . Dla jednych był trzecim Mojżeszem w historii od którego miała się otworzyć nowa epoka w historii Żydów. Inni widzieli w nim tego, który doprowadził do asymilacji Żydów i stracenia przez nich tożsamości, a także zatracenia tradycyjnych wartości judaizmu. Był dziadkiem Feliksa Mendelssohna-Bartholdyego.

Jego ojcem był Mendel Heymann , ubogi sofer, stąd nazwisko Mendelsson . Naukę rozpoczął w wieku trzech lat u naczelnego rabina Dessau, Dawida Hirscha Fränkla; jako sześciolatek znał już język hebrajski. Gdy Fränkel otrzymał stanowisko naczelnego rabina Berlina, Mendelsson w 1743 roku udał się za nim.

W 1771 roku zostało jego członkostwo w Pruskiej Akademii Nauk odrzucone przez pruskiego króla Fryderyka II z powodu wcześniejszej oceny zbioru poezji władcy dokonanej przez Mendelssohna w 1760 roku, w której filozof krytykował niechęć króla do ojczystego języka i publikację w języku francuskim. W 1774 roku protestował przeciwko ustanowieniu kantonów szwajcarskich, które to miały zabraniać Żydom z terenu Szwajcarii posiadanie dzieci. Wbrew wielu ortodoksyjnym Żydom dokonał tłumaczenia na język niemiecki świętej księgi Żydów – Tory; za jego życia ukazały się trzy wydania.

Gotthold Ephraim Lessing będąc jednym z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiego oświecenia uwiecznił w roku 1778 Mosesa Mendelssohna w swym poemacie Natan mędrzec . Tak się przynajmniej sądzi, lecz ani Mendelssohn ani Lessing nigdy o tej ewentualności nie wspominali.

Cytaty Moses Mendelssohn

Dzisiejsze rocznice
Wasilij Grossman Fotografia
Wasilij Grossman18
pisarz radziecki 1905 - 1964
Gerd von Rundstedt Fotografia
Gerd von Rundstedt2
niemiecki feldmarszałek 1875 - 1953
Jan XXII Fotografia
Jan XXII1
papież 1244 - 1334
Giuseppe Prisco5
1921 - 2001
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Hermann Cohen Fotografia
Hermann Cohen
niemiecki filozof
Erich Fromm Fotografia
Erich Fromm63
amerykański filozof, psycholog i psychoanalityk
Walter Benjamin Fotografia
Walter Benjamin12
niemiecki filozof, teoretyki kultury, tłumacz, krytyk li...
Herbert Marcuse Fotografia
Herbert Marcuse2
filozof niemiecki
Norbert Elias Fotografia
Norbert Elias1
niemiecki socjolog
Moses Hess Fotografia
Moses Hess1
filozof niemiecki
Edith Stein Fotografia
Edith Stein16
zakonnica niemiecka, filozof, święta Kościoła katolickiego
Baruch Spinoza Fotografia
Baruch Spinoza29
niderlandzki filozof