Mikołaj Rej cytaty

Mikołaj Rej Fotografia
27  0

Mikołaj Rej

Data urodzenia: 4. Luty 1505
Data zgonu: 1569

Reklama

Mikołaj Rej z Nagłowic – polski poeta i prozaik renesansowy, tłumacz, a także polityk i teolog ewangelicki, wójt urzędowski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej.

Choć nie był humanistą w naukowym rozumieniu tego słowa, zawdzięcza się mu upowszechnienie idei humanitas w polskiej kulturze. Długo uznawano go za „ojca literatury polskiej”, przez wielbicieli nazywany także – za sprawą moralitetu Wizerunek – „polskim Dantem”. Pomimo znaczącego wkładu, jaki przypisuje się Rejowi w rozważaniach na temat początków literatury narodowej, zdaniem wielu współczesnych badaczy pozostaje on twórcą wciąż niepoznanym. Większość obiegowych opinii na temat Reja w dalszym ciągu pochodzi z błędnego wizerunku „rubasznego, niewykształconego prostaka”, jaki przypisała mu tradycja.

Twórczość Mikołaja Reja jest bogata i różnorodna, na ogół podporządkowana przesłaniu etycznemu i religijnemu . W porządku chronologicznym widoczne jest w niej przejście od dialogu i moralitetu, które odpowiadały wczesnym buntom poety, do formy speculum, stanowiącej dojrzałą realizację programu pozytywnego, służącego wychowaniu i wskazaniu drogi do zbawienia duszy. Rej jest uważany za mistrza opisu literackiego; nazwany „Brueglem polskiej literatury”, z powodu wyjątkowej wyobraźni malarskiej, otwarcie wyrażał pogardę dla humanistycznego estetyzmu, głosząc prymat praktycznego pożytku dzieła literackiego nad jego funkcją artystyczną. Był pierwszym polskim pisarzem – obok Marcina Bielskiego – który łączył rozwój rodzimego języka literackiego z ideą służby Rzeczypospolitej.

Porównywany jest do Erazma z Rotterdamu, Franciszka Rabelais i Michała de Montaigne’a. Żywe są również badania nad związkami twórczości Reja ze średniowieczem.

Podobni autorzy

Cytaty Mikołaj Rej

Reklama
Reklama

„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko możesz.“

— Mikołaj Rej
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998

„Nie mów co chcesz, abyś nie usłyszał czego nie chcesz.“

— Mikołaj Rej
Źródło: Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencji ze stu pisarzy polskich wybranych, wyboru dokonał Władysław Bełza

Reklama

„Lepsza cnota w błocie, niż niecnota w złocie.“

— Mikołaj Rej
Źródło: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. 1, oprac. Samuel Adalberg, 1969, s. 332.

„Gniew zamyka w sobie wszystkie grzechy śmiertelne.“

— Mikołaj Rej
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998

„Kto nie rozważa, mądrych słów słuchając,
Jako wół lutniej słucha, trąby zając.“

— Mikołaj Rej
Źródło: Walery Pisarek, Słowa między ludźmi, op. cit., s. 20.

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Pascal Quignard Fotografia
Pascal Quignard1
francuski pisarz 1948
Józef Cyrankiewicz Fotografia
Józef Cyrankiewicz5
polski polityk, premier PRL 1911 - 1989
Stefan Korboński Fotografia
Stefan Korboński15
polski polityk ruchu ludowego, działacz Polskiego Państw... 1901 - 1989
Następnych dzisiejszych rocznic