Alexander Pope cytaty

Alexander PopeFotografia

14  0

Alexander Pope

Data urodzenia:21. Maj 1688
Data zgonu:30. Maj 1744

Alexander Pope – czołowy poeta angielskiego Oświecenia, zdeklarowany katolik i torys.

Za właściwy debiut literacki Alexandra Pope'a uważa się publikację poematu Wiersz o krytyce, wzorowanego na kodeksie XVIII-wiecznego klasycyzmu Nicolasa Boileau. Od tego czasu jego twórczość − choć jednolita stylistycznie i spójna światopoglądowo − obejmowała całą różnorodność znanych wówczas gatunków literackich oraz kręgów zainteresowań, od satyry oraz poematu heroikomicznego, którego był przedstawicielem, aż do poważnych poematów filozoficznych krzewiących wiarę w dobroć Boga, a nawet pieśni religijnych.

Alexander Pope od przeszło dwustu lat pozostaje na językach krytyki literackiej jako bohater jednego z największych sporów w historii poezji angielskiej, w której niektóre stronnictwa obniżają rangę jego twórczości, a nawet odbierają mu miano poety. Jednocześnie, jako aforysta, jest drugim obok Williama Szekspira najczęściej cytowanym Wyspiarzem. Do dziś uważa się go również za największego poetę swojego pokolenia, pierwszego mistrza angielskiej satyry oraz najwybitniejszego twórcę poematu heroikomicznego.

Choć Pope uosabiał wszystkie cechy angielskiego Oświecenia, a więc epoki niejako przestarzałej w ujęciu rodzącego się romantyzmu, jego dzieła odegrały ważną rolę w twórczości takich poetów jak George Gordon Byron czy Adam Mickiewicz, a współcześni badacze coraz częściej widzą w nich niejasny zwrot w stronę "rewolucji romantycznej". Wątek ten stanowi jeszcze jeden spór o poezję Pope'a.

Dewizą Alexandra Pope'a było powiedzenie: "Wszystko co jest, jest właściwe".

Cytaty Alexander Pope

Alexander Pope Fotografia
Alexander Pope14
poeta angielski
„Ten, kto szuka czegoś bezbłędnego, wszędzie myśli o tym, czego nie było, nie ma i nie będzie.“ Źródło: „Przekrój”, wydania 1–13, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2000, s. 28.


Alexander Pope Fotografia
Alexander Pope14
poeta angielski
„Błądzić to rzecz ludzka, przebaczać – boska.“ Źródło: „Przekrój”, wydania 1–13, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2000, s. 28.


Alexander Pope Fotografia
Alexander Pope14
poeta angielski
„Choć rankiem chwalą to, co potępiają w nocy,
mówią, że ostatnie tylko zdanie w mocy.“
Źródło: Eleanor Herman, W łóżku z królem. 500 lat cudzołóstwa, władzy, rywalizacji i zemsty. Historia metres królewskich, tłum. Katarzyna Kołaczkowska, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa 2006, ISBN 8389632268, s. 155.


Alexander Pope Fotografia
Alexander Pope14
poeta angielski
„Ci, co najbardziej zasługują na pochwały, najlepiej znoszą krytykę.“ Źródło: „Przekrój”, tom 2, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 1976, s. 10.

Alexander Pope Fotografia
Alexander Pope213
eighteenth century English poet

Podobni autorzy