Ludovico Ariosto cytaty

Ludovico Ariosto Fotografia
2  0

Ludovico Ariosto

Data urodzenia: 8. Wrzesień 1474
Data zgonu: 6. Lipiec 1533

Reklama

Ludovico Giovanni Ariosto – poeta włoski, autor poematu Orland szalony. Pisał także satyry i komedie.

Pochodził z Ferrary, lecz urodził się w cytadeli Reggio. Jego ojciec, Niccolo Ariosto, był ochmistrzem na dworze Ercole d'Este. Od cesarza Fryderyka III Habsburga w 1460 otrzymał tytuł hrabiowski i możliwość dodania do herbu wizerunku cesarskiego czarnego orła. Po 1471 został mianowany kapitanem cytadeli i dyrektorem skarbu w Reggio w Lombardii. Matką Ludovica była Daria Malaguzzi. Ludovico Ariosto był najstarszym z dziesięciorga jej dzieci. W roku 1486 rodzina Ariostów wróciła do Ferrary, bowiem Niccolo został mianowany giudice dei savi, na najwyższe stanowisko miejskie. Po krótkim czasie z powodu nadużyć został z niego usunięty. W Ferrarze Ludovico uczęszczał do łacińskiej szkoły Lukki Ripa, a później studiował prawo na uniwersytecie. Ariosto, już jako doktor praw, brał udział w lekcjach nadwornego nauczyciela, humanisty, Georgio da Spoleto, który zapoznał go z dziełami Owidiusza, Wergiliusza, Horacego, Plauta i Terencjusza. Pod wpływem tych lektur Ariosto zaczął pisać wiersze po łacinie. Po śmierci ojca w 1500 Ludovico Ariosto musiał zająć się gospodarowaniem w majątku w Reggio, by utrzymać matkę i dziewięcioro rodzeństwa. W 1502 został kasztelanem zameczku w Canossa. W tych latach Ludovico został ojcem dwóch nieślubnych synów, z dwóch różnych matek, Giovanniego i Virginio Ariosto . Od 1503 Ariosto służył na dworze kardynała Ippolito d'Este.

W czasie jednej z misji we Florencji Ariosto poznał Aleksandrę Bennucci, wdowę po Strozzim, która pojechała za nim do Ferrary, i którą kilka lat później poślubił potajemnie . Z powodu Aleksandry odmówił wyjazdu z kardynałem na Węgry w 1517, tracąc dochody z dworskiej służby. Dzięki księżnej Ferrary, Lukrecji Borgii, został gubernatorem ziem Garfagnany w Apeninach. Z tego odludzia wyzwolił się Ariosto w 1525, kiedy został wezwany do Ferrary.

Cytaty Ludovico Ariosto

Reklama

„Void is contract made in fear.“

— Ludovico Ariosto
Canto XXI, stanza 43 (tr. W. S. Rose)

„Who seems most hideous when adorned the most.“

— Ludovico Ariosto
Canto XX, stanza 116 (tr. W. S. Rose) Compare: Beauty when most unclothed is clothed best. Phineas Fletcher, Sicelides (1614), Act II, scene iv In naked beauty more adorned, More lovely than Pandora. John Milton, Paradise Lost (1674), Book IV, line 713 For Loveliness Needs not the foreign aid of ornament, But is, when unadorned, adorned the most. James Thomson, The Seasons, "Autumn" (1730), line 204

Reklama

„Ill doers in the end shall ill receive.“

— Ludovico Ariosto
Canto XXXVII, stanza 106 (tr. W. S. Rose)

„For beauty is enhanced by clothes of style.“

— Ludovico Ariosto
Canto XXVIII, stanza 12 (tr. B. Reynolds)

Reklama

„Though it becomes not man himself to praise.“

— Ludovico Ariosto
Canto XLIII, stanza 12 (tr. W. S. Rose)

Natępna