Josip Broz Tito cytaty

Josip Broz Tito Fotografia
11  0

Josip Broz Tito

Data urodzenia: 7. Maj 1892
Data zgonu: 4. Maj 1980

Reklama

Josip Broz Tito – przywódca Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii od 1945 aż do swojej śmierci. Podczas II wojny światowej Tito zorganizował antyfaszystowski ruch oporu znany jako Partyzanci Jugosławii. Później był założycielskim członkiem Kominformu, ale opierając się radzieckim wpływom, stał się jednym z założycieli i promotorów Ruchu Państw Niezaangażowanych. Zmarł 4 maja 1980 roku w Lublanie, pochowany został w Belgradzie.

Najmłodszy sierżant major w historii armii austro-węgierskiej. Poważnie ranny i pojmany przez wojska Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej, został zesłany do obozu pracy na Uralu. Brał udział w rewolucji październikowej, dołączył do jednostki Czerwonej Gwardii w Omsku. Następnie powrócił do Jugosławii, gdzie przyłączył się do Komunistycznej Partii Jugosławii.

Od 1939 do 1980 sekretarz generalny, a następnie przewodniczący Prezydium Ligi Komunistów Jugosławii. Od 1941 do 1945 roku przywódca partyzantki jugosłowiańskiej. Od 1943 do 1980 marszałek Jugosławii, naczelny dowódca armii jugosłowiańskiej. Dzięki bardzo korzystnej reputacji za granicą – zarówno w krajach bloku zachodniego, jak i wschodniego, otrzymał aż 98 zagranicznych orderów, w tym Legię Honorową i Order Łaźni. Obok Jawaharlara Nehru, Gamala Abdel Nasera i Sukarno jeden z przywódców Ruchu Państw Niezaangażowanych.

Tito był głównym architektem drugiej Jugosławii, federacji socjalistycznej istniejącej w okresie od 1943 do 1992 roku . Był jednym z założycieli Kominformu, choć wkrótce jako jedyny członek sojuszu sprzeciwił się hegemonii ZSRR. Zwolennik niezależnej drogi do socjalizmu . Racjonalna polityka niezaangażowania i współpracy z obydwoma blokami okresu zimnej wojny zaowocowała boomem gospodarczym lat 60. i 70. Jego śmierć doprowadziła do wzrostu napięć między republikami Jugosławii, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu kraju w 1991 roku.

Podobni autorzy

Kiro Gligorow Fotografia
Kiro Gligorow
pierwszy prezydent niepodległej Republiki Macedonii
Janez Drnovšek Fotografia
Janez Drnovšek
polityk słoweński
Ivo Andrić Fotografia
Ivo Andrić20
jugosłowiański powieściopisarz, nowelista i poeta
Većeslav Vilder1
chorwacki polityk
Hilary Minc Fotografia
Hilary Minc2
polski polityk i ekonomista

Cytaty Josip Broz Tito

„Słyszałem już o tym, ale to nieprawda. Wcześniej nigdy nie byłem ani w Meksyku, ani w żadnym z południowo-amerykańskich państw. Ani w ogóle w Ameryce.“

— Josip Broz Tito
dementując powojenną plotkę, według której miał przebywać i walczyć na terenie Meksyku jako „companiero Vives”.

Reklama

„Problemy polityczne, przed którymi stoi Jugosławia, nie są mniejsze niż problemy gospodarcze.“

— Josip Broz Tito
Źródło: Kazimierz Kozub, Politycy z pierwszych stron gazet, wyd. Iskry, Warszawa 1976, s. 375.

„To Moskwa, nie kto inny, stworzyła kolonie w środku Europy.“

— Josip Broz Tito
Źródło: Piotr Małyszko, Słownik postaci historycznych, wyd. ParkEdukacja, Bielsko-Biała 2006, s. 87.

„Gdy się starzejesz, whisky jest dla zdrowia o wiele lepsza niż mleko.“

— Josip Broz Tito
Źródło: Cytaty sławnych dyktatorów, „Świat na dłoni Extra”, nr 2/2016, s. 98.

„Stalin! Przestań wysyłać do mnie grupy terrorystyczne, bo w przeciwnym razie ja wyślę jednego człowieka i następnego już nie będę musiał. Tito.“

— Josip Broz Tito
kartka znaleziona w skrytce Józefa Stalina w 1953 (po jego śmierci), w której Tito zawarł aluzję do organizowanych przez Stalina zamachów na jego życie.

Reklama
Reklama

„If you saw what I see for the future in Yugoslavia, it would scare you.“

— Josip Broz Tito
As said to former Foreign Minister Mirko Tepavac in 1971. (Yugoslavia: A State that Withered Away, Dejan Jović, Purdue University Press, 2009, p.45)

„No country of people's democracy has so many nationalities as this country has. Only in Czechoslovakia do there exist two kindred nationalities, while in some of the other countries there are only minorities. Consequently in these countries of people's democracy there has been no need to settle such serious problems as we have had to settle here. With them the road to socialism is less complicated than is the case here. With them the basic factor is the class issue, with us it is both the nationalities and the class issue. The reason why we were able to settle the nationalities question so thoroughly is to be found in the fact that it had begun to be settled in a revolutionary way in the course of the Liberation War, in which all the nationalities in the country participated, in which every national group made its contribution to the general effort of liberation from the occupier according to its capabilities. Neither the Macedonians nor any other national group which until then had been oppressed obtained their national liberation by decree. They fought for their national liberation with rifle in hand. The role of the Communist Party lay in the first place in the fact that it led that struggle, which was a guarantee that after the war the national question would be settled decisively in the way the communists had conceived long before the war and during the war. The role of the Communist Party in this respect today, in the phase of building socialism, lies in making the positive national factors a stimulus to, not a brake on, the development of socialism in our country. The role of the Communist Party today lies in the necessity for keeping a sharp lookout to see that national chauvinism does not appear and develop among any of the nationalities. The Communist Party must always endeavour, and does endeavour, to ensure that all the negative phenomena of nationalism disappear and that people are educated in the spirit of internationalism. What are the phenomena of nationalism? Here are some of them: 1) National egoism, from which many other negative traits of nationalism are derived, as for example — a desire for foreign conquest, a desire to oppress other nations, a desire to impose economic exploitation upon other nations, and so on; 2) national-chauvinism which is also a source of many other negative traits of nationalism, as for example national hatred, the disparagement of other nations, the disparagement of their history, culture, and scientific activities and scientific achievements, and so on, the glorification of developments in their own history that were negative and which from our Marxist point of view are considered negative. And what are these negative things? Wars of conquest are negative, the subjugation and oppression of other nations is negative, economic exploitation is negative, colonial enslavement is negative, and so on. All these things are accounted negative by Marxism and condemned. All these phenomena of the past can, it is true, be explained, but from our point of view they can never be justified. In a socialist society such phenomena must and will disappear. In the old Yugoslavia national oppression by the great-Serb capitalist clique meant strengthening the economic exploitation of the oppressed peoples. This is the inevitable fate of all who suffer from national oppression. In the new, socialist Yugoslavia the existing equality of rights for all nationalities has made it impossible for one national group to impose economic exploitation upon another. That is because hegemony of one national group over another no longer exists in this country. Any such hegemony must inevitably bring with it, to some degree or other, in one form or another, economic exploitation; and that would be contrary to the principles upon which socialism rests. Only economic, political, cultural, and universal equality of rights can make it possible for us to grow in strength in these tremendous endeavours of our community.“

— Josip Broz Tito
Concerning the National Question and Social Patriotism http://www.marxists.org/archive/tito/1948/11/26.htm Speech held at the Slovene Academy of Arts and Sciences, November 26, 1948, Ljubljana

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Jiří Menzel Fotografia
Jiří Menzel8
czeski reżyser filmowy, scenarzysta i aktor 1938
Zygmunt Krasiński Fotografia
Zygmunt Krasiński24
polski poeta i dramatopisarz 1812 - 1859
Robert Beauvais2
1911 - 1982
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Kiro Gligorow Fotografia
Kiro Gligorow
pierwszy prezydent niepodległej Republiki Macedonii
Janez Drnovšek Fotografia
Janez Drnovšek
polityk słoweński
Ivo Andrić Fotografia
Ivo Andrić20
jugosłowiański powieściopisarz, nowelista i poeta