John Locke cytaty

John Locke Fotografia

11   0

John Locke

Data urodzenia: 29. Sierpień 1632
Data zgonu: 28. Październik 1704

John Locke – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Twórca klasycznej postaci empiryzmu i liberalizmu. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem.

Najważniejsze dzieła Johna Locke'a : List o tolerancji , Dwa traktaty o rządzie , Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego , Myśli o wychowaniu .

Cytaty John LockeJohn Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista 1632 – 1704


John Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista 1632 – 1704
„(…) całym celem rządu jest tworzenie prawa dla regulacji i ochrony własności oraz dla obrony wspólnoty przed agresją zewnętrzną, wszystko to zaś – jedynie dla dobra publicznego.“Źródło: Richard H. Popkin, Avrum Stroll, Filozofia, Poznań 1994, tłum. Jan Karłowski, Norbert Leśniewski, Andrzej Przyłębski, s. 115.

John Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista 1632 – 1704
„Nic nie zachodzi bez przyczyny.“dosłownie: Wszystko się dzieje z jakiegoś powodu.


John Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista 1632 – 1704
„Siła naszych przekonań nie dowodzi ich słuszności.“Źródło: „Dziś”, t. 9, Kier, 1998, s. 74.

John Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista 1632 – 1704

John Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista 1632 – 1704
„Że Bóg istnieje, to jest tak pewne jak to, że dwa kąty przeciwległe, utworzone przez przecięcie dwu linii prostych są sobie równe.“Źródło: Jerzy Kochan, [http://www. nowakrytyka. pl/spip. php? article180 Niebieskie oczy Kanta, „Nowa Krytyka”]


John Locke Fotografia
John Locke11
angielski filozof, lekarz, polityk, politolog i ekonomista 1632 – 1704
„Jakaż szkoda, że dzieci z biednych rodzin są stracone dla rynku pracy do dwunastego czy czternastego roku życia.“Źródło: Howard Zinn, Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś, tłum. Andrzej Wojtasik, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2016, s. 117.John Locke Fotografia
John Locke125
English philosopher and physician 1632 – 1704

John Locke Fotografia
John Locke125
English philosopher and physician 1632 – 1704

Podobni autorzy