Enniusz cytaty

 Enniusz Fotografia
7  0

Enniusz

Data urodzenia: 16. Lipiec 239 p. n. e.
Data zgonu: 8. Październik 169 p. n. e.

Reklama

Enniusz, Quintus Ennius – poeta rzymski, uważany za ojca literatury rzymskiej.

Walczył na Sardynii w czasie drugiej wojny punickiej, gdzie poznał Katona Starszego, z którym przybył do Rzymu. Pracował tam jako nauczyciel i poeta. Za zasługi w dziedzinie literatury otrzymał obywatelstwo rzymskie.

Do naszych czasów przetrwało 20 tytułów tragedii Enniusza i ich niewielkie fragmenty. Najważniejszym jego dziełem był epos historyczny zwany Annales czyli "Roczniki", spisane w 18 księgach, a zawierające poetycką wizję dziejów Rzymu od przybycia Eneasza do Italii. Był to pierwszy większy utwór łaciński napisany heksametrem daktylicznym, który to wiersz Enniusz wprowadził tym samym do poezji łacińskiej. Z Annales pozostało około 600 wierszy, m.in. incipit pierwszej księgi Musae quae pedibus magnum pulsatis Olympum.

Do czasu powstania Eneidy Roczniki były uważane za epopeję narodową Rzymian. Szczyty popularności osiągnęły w II wieku n.e., czyli "srebrnym" okresie literatury rzymskiej, kiedy celem odmłodzenia języka sięgnięto do archaicznych wzorców . Utratę Annales zawdzięczamy najprawdopodobniej nagłemu i bezpowrotnemu odpływowi tej mody w III wieku n.e.

Oprócz tego Enniusz zajmował się adaptacją licznych dramatów i komedii greckich, przeważnie z Eurypidesa. Pierwszy pisał rzymskie epigramaty.

Napisał również dzieło Saturae, które zawierało zbiór różnych treści i miar metrycznych.

Podobni autorzy

 Wergiliusz Fotografia
Wergiliusz17
poeta rzymski
 Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski
 Akcjusz Fotografia
Akcjusz1
rzymski poeta i dramatopisarz
 Kasjodor Fotografia
Kasjodor
uczony, kanclerz na dworze królów ostrogockich, założyci...

Cytaty Enniusz

Reklama

„Nie jest zwycięzcą ten, co zwyciężył, jeżeli zwyciężony nie uznał swej klęski.“

—  Enniusz
Źródło: O wojnie, wojsku i żołnierzach – dla żołnierzy… (myśli – aforyzmy – sentencje), wybór Bogdan M. Szulc, wyd. Adam Marszałek, 1995, s. 224.

Reklama

„Open your eyelids, will you all, and let your brains leave sleep behind.“

—  Ennius
As quoted by Festus, in De verborum significatione (Loeb translation)

„All mortals desire themselves to be praised.“

—  Ennius
As quoted by Augustine of Hippo in De Trinitate, Book XIII, Chapter III

„Neither you nor any man alive shall do this unpunished: no, you shall give recompense to me with your life-blood.“

—  Ennius
As quoted by Macrobius in Saturnalia; Book VI, Chapter I Compare: Tu tamen interea calido mihi sanguine poenas persolves amborum, Virgil, Aeneid, Book IX, line 422

Reklama
Natępna
Dzisiejsze rocznice
Karl Schiller Fotografia
Karl Schiller
niemiecki polityk 1911 - 1994
José Antonio Primo de Rivera Fotografia
José Antonio Primo de Rivera6
polityk hiszpański, ideolog narodowego syndykalizmu 1903 - 1936
Wojciech Siemion Fotografia
Wojciech Siemion5
aktor polski 1928 - 2010
Władysław Bartoszewski Fotografia
Władysław Bartoszewski53
polski polityk, działacz społeczny, historyk 1922 - 2015
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
 Wergiliusz Fotografia
Wergiliusz17
poeta rzymski
 Owidiusz Fotografia
Owidiusz69
poeta rzymski