Emanuel Swedenborg cytaty

Emanuel SwedenborgFotografia

7  0

Emanuel Swedenborg

Data urodzenia:29. Styczeń 1688
Data zgonu:29. Marzec 1772
Natępne imiona:Emanuel von Swedenborg

Emanuel Swedenborg, przed nobilitacją Swedberg – szwedzki naukowiec, filozof, mistyk i interpretator Pisma Świętego.

Pod koniec XVIII wieku na bazie przesłania pism Swedenborga ugruntowała się doktryna religijna nazywana Nowym Jeruzalem. Oparta ona została na wierze w to, że szwedzki naukowiec doświadczył bezpośredniej wizji Sądu Ostatecznego i powtórnego nadejścia Boga, będąc tym samym wtajemniczonym w ukryte treści Pisma Świętego.

Swedenborg był również twórcą koncepcji angelologicznej, której centralnym punktem była wizja płciowego Anioła jako stadia rozwoju duchowego człowieka.

Cytaty Emanuel Swedenborg
Emanuel Swedenborg Fotografia
Emanuel Swedenborg7
1688 - 1772
„Waluta królestwa jest jak krew krążąca w ciele, od której zależy życie, zdrowie, siła, odporność.“ Źródło: Erland J. Brock, [http://books. google. pl/books? id=UIbZAAAAMAAJ&q=the+coinage+in+a+kingdom+is+like+blood+in+a+body,+from+which+it+has+life,+health,+strength+and+defence.+++Swedenborg&dq=the+coinage+in+a+kingdom+is+like+blood+in+a+body,+from+which+it+has+life,+health,+strength+and+defence.+++Swedenborg&hl=pl&ei=mh4fTa3uFNHpOebJ4aAJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCUQ6AEwAA Swedenborg and his influence], Academy of the New Church, 1988, s. 138.

Emanuel Swedenborg Fotografia
Emanuel Swedenborg7
1688 - 1772
„Człowiek wie, że miłość istnieje, lecz nie wie, czym ona jest.“ Źródło: [http://books. google. pl/books? id=v2hkyX1ZhyMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Divine Love and Wisdom], Forgotten Books, 1987, s. 1.
Emanuel Swedenborg Fotografia
Emanuel Swedenborg37
Swedish 18th century scientist and theologian 1688 - 1772

Emanuel Swedenborg Fotografia
Emanuel Swedenborg37
Swedish 18th century scientist and theologian 1688 - 1772Podobni autorzy