Edward Sapir cytaty

Edward Sapir Fotografia
1   0

Edward Sapir

Data urodzenia: 26. Styczeń 1884
Data zgonu: 4. Luty 1939

Reklama

Edward Sapir – amerykański filolog germański i antropolog żydowskiego pochodzenia, językoznawca; krytyk literacki, muzyczny, poeta i kompozytor.

Przedstawiciel nurtu strukturalizmu amerykańskiego w językoznawstwie, uczeń Franza Boasa.

Współautor koncepcji, iż każdy język determinuje w specyficzny sposób postrzegania rzeczywistości przez jego użytkowników, znanej jako hipoteza Sapira-Whorfa.

Indywidualne dokonania Sapira dotyczą przede wszystkim językoznawstwa.

Od Ferdinanda de Saussure'a przejął tezę o podziale języka na dwa systemy - abstrakcyjny zespół reguł i jego fizyczną realizację poprzez mówienie.

W badaniach nad fonemem określił to pojęcie jako idealną, występującą w ściśle zdeterminowanym wzorcu jednostkę dźwiękową, specyficzną dla konkretnego języka, rozpoznawalną dla jego użytkowników dzięki podświadomej wiedzy dotyczącej relacji pomiędzy dźwiękami. Stąd, choć realizacja fonemu może być różna, zależnie od np. dźwięków sąsiadujących, wszyscy użytkownicy języka rozpoznają te różne warianty jako jeden i ten sam fonem.

Sapir wprowadził także pojęcie morfofonemu - szeregu fonemów zastępujących się w różnych kontekstach morfemicznych .

Wyróżnił 6 procesów gramatycznych:

szyk wyrazów,

kompozycja ,

afiksacja ,

wewnętrzna modyfikacja ,

reduplikacja ,

zróżnicowanie akcentuacyjne .

Sapir wymienia też 4 główne typy pojęć w języku:

konkretne ,

derywacyjne ,

konkretno-relacyjne ,

czysto relacyjne .

Sapir i Whorf, poprzez badania nad związkami pomiędzy językiem a postrzeganiem świata, położyli podwaliny dla nowego nurtu w językoznawstwie - lingwistyki kognitywnej.

Sapir był też w latach 1930-1931 pierwszym dyrektorem wydziału badań lingwistycznych International Auxiliary Language Association.

Podobni autorzy

Margaret Mead Fotografia
Margaret Mead7
uczona amerykańska, antropolog
Grzegorz Knapski Fotografia
Grzegorz Knapski16
polski językoznawca i duchowny
Henry Miller Fotografia
Henry Miller15
pisarz amerykański
Kim Thayil Fotografia
Kim Thayil9
gitarzysta amerykański (Soundgarden)
Thorstein Veblen Fotografia
Thorstein Veblen196
ekonomista i socjolog amerykański
Leonardo DiCaprio Fotografia
Leonardo DiCaprio16
aktor amerykański
Zsa Zsa Gabor Fotografia
Zsa Zsa Gabor13
aktorka amerykańska pochodzenia węgierskiego
Morgan Freeman Fotografia
Morgan Freeman5
aktor i reżyser amerykański

Cytaty Edward Sapir

„Kto mówi tak jak my, jest jednym z nas.“

—  Edward Sapir
Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 63.

„It would be naïve to imagine that any analysis of experience is dependent on pattern expressed in language.“

—  Edward Sapir
Context: It would be naïve to imagine that any analysis of experience is dependent on pattern expressed in language. Any concept, whether or not it forms part of the system of grammatical categories, can be conveyed in any language. If a notion is lacking in a given series, it implies a different configuration and not a lack of expressive power. "American Indian Grammatical Categories", edited by Morris Swadesh in Word, 2 (1946)

Reklama

„Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social activity as ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language which has become the medium of expression for their society.“

—  Edward Sapir
Context: Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social activity as ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language which has become the medium of expression for their society. It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially without the use of language and that language is merely an incidental means of solving specific problems of communication or reflection. The fact of the matter is that the "real world" is to a large extent unconsciously built upon the language habits of the group. No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same world with different labels attached … We see and hear and otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community predispose certain choices of interpretation. The Status Of Linguistics As A Science (1929), p. 69 <!-- 1958 edition -->

„Getting down to brass tacks, how in the Hell are you going to explain general American n- 'I' except genetically?“

—  Edward Sapir
Context: Getting down to brass tacks, how in the Hell are you going to explain general American n- 'I' except genetically? It's disturbing, I know, but (more) non-committal conservatism is only dodging, after all, isn't it? Great simplifications are in store for us. … It seems to me that only now that is American linguistics becoming really interesting, at least in its ethnological bearings. In a letter dated August 1, 1918

„The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same world with different labels attached … We see and hear and otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community predispose certain choices of interpretation.“

—  Edward Sapir
Context: Human beings do not live in the objective world alone, nor alone in the world of social activity as ordinarily understood, but are very much at the mercy of the particular language which has become the medium of expression for their society. It is quite an illusion to imagine that one adjusts to reality essentially without the use of language and that language is merely an incidental means of solving specific problems of communication or reflection. The fact of the matter is that the "real world" is to a large extent unconsciously built upon the language habits of the group. No two languages are ever sufficiently similar to be considered as representing the same social reality. The worlds in which different societies live are distinct worlds, not merely the same world with different labels attached … We see and hear and otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community predispose certain choices of interpretation. The Status Of Linguistics As A Science (1929), p. 69 <!-- 1958 edition -->

Reklama

„Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols.“

—  Edward Sapir
As cited in: Geza Revesz, The Origins and Prehistory of Language, London 1956. footnote pp. 126-127; As cited in: Adam Schaff (1962). Introduction to semantics, p. 313-314

Podobni autorzy
Margaret Mead Fotografia
Margaret Mead7
uczona amerykańska, antropolog
Grzegorz Knapski Fotografia
Grzegorz Knapski16
polski językoznawca i duchowny
Henry Miller Fotografia
Henry Miller15
pisarz amerykański
Kim Thayil Fotografia
Kim Thayil9
gitarzysta amerykański (Soundgarden)