Edward Sapir cytaty

Edward SapirFotografia

1  0

Edward Sapir

Data urodzenia:26. Styczeń 1884
Data zgonu:4. Luty 1939

Edward Sapir – amerykański filolog germański i antropolog żydowskiego pochodzenia, językoznawca; krytyk literacki, muzyczny, poeta i kompozytor.

Przedstawiciel nurtu strukturalizmu amerykańskiego w językoznawstwie, uczeń Franza Boasa.

Współautor koncepcji, iż każdy język determinuje w specyficzny sposób postrzegania rzeczywistości przez jego użytkowników, znanej jako hipoteza Sapira-Whorfa.

Indywidualne dokonania Sapira dotyczą przede wszystkim językoznawstwa.

Od Ferdinanda de Saussure'a przejął tezę o podziale języka na dwa systemy - abstrakcyjny zespół reguł i jego fizyczną realizację poprzez mówienie.

W badaniach nad fonemem określił to pojęcie jako idealną, występującą w ściśle zdeterminowanym wzorcu jednostkę dźwiękową, specyficzną dla konkretnego języka, rozpoznawalną dla jego użytkowników dzięki podświadomej wiedzy dotyczącej relacji pomiędzy dźwiękami. Stąd, choć realizacja fonemu może być różna, zależnie od np. dźwięków sąsiadujących, wszyscy użytkownicy języka rozpoznają te różne warianty jako jeden i ten sam fonem.

Sapir wprowadził także pojęcie morfofonemu - szeregu fonemów zastępujących się w różnych kontekstach morfemicznych .

Wyróżnił 6 procesów gramatycznych:

szyk wyrazów,

kompozycja ,

afiksacja ,

wewnętrzna modyfikacja ,

reduplikacja ,

zróżnicowanie akcentuacyjne .

Sapir wymienia też 4 główne typy pojęć w języku:

konkretne ,

derywacyjne ,

konkretno-relacyjne ,

czysto relacyjne .

Sapir i Whorf, poprzez badania nad związkami pomiędzy językiem a postrzeganiem świata, położyli podwaliny dla nowego nurtu w językoznawstwie - lingwistyki kognitywnej.

Sapir był też w latach 1930-1931 pierwszym dyrektorem wydziału badań lingwistycznych International Auxiliary Language Association.

Cytaty Edward Sapir


Edward Sapir Fotografia
Edward Sapir1
językoznawca i antropolog amerykański
„Kto mówi tak jak my, jest jednym z nas.“ Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 63.Edward Sapir Fotografia
Edward Sapir5
American linguist and anthropologist